Εξελιγμένη εναλλακτική διαχείριση επαναχρησιμοποίησης ανακτημένου νερού.

Εξελιγμένη εναλλακτική διαχείριση επαναχρησιμοποίησης ανακτημένου νερού.

Οι εκτιμήσεις για την υπεράντληση των διαθέσιμων υδατικών πόρων, κυρίως για άρδευση καλλιεργειών αλλά και για βιομηχανικές χρήσεις και αστική ανάπτυξη (συμπεριλαμβανομένου του τουρισμού), αναφέρουν ότι αποτελεί την κυριότερη απειλή για τις Ευρωπαϊκές ΛΑΠ (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2012): http://ec.europa.eu/environment/water/reuse-actions.htm).

Σήμερα ,μια επανεξέταση της άποψης πως το νερό διακρίνεται σε δυο ποιότητες- υγρό απόβλητο και πόσιμο- δηλαδή ικανό να καλύψει τις ανάγκες μας (βιομηχανικές, γεωργικές και αστικές), χρειάζεται αναπροσαρμογή. Αυτό γιατί υπάρχουν τεχνολογίες και τρόποι αξιοποίησης του γκρίζου νερού και γενικά των υγρών αποβλήτων για πάρα πολλές χρήσεις.

Μάλιστα πολλές από αυτές έχουν τη δυνατότητα παραγωγής υψηλής ποιότητας ανακυκλωμένου – ανακτημένου νερού, κυρίως για μη πόσιμους σκοπούς όπως βιομηχανικές χρήσεις, γεωργική άρδευση, άρδευση κοινόχρηστων χώρων αστικού πρασίνου καθώς και εμπλουτισμό των δικτύων ύδρευσης, περιβαλλοντικής προστασίας για πυρασφάλεια , αστικό πράσινο κλπ.

Ίσως στο μέλλον όλο και περισσότερο αναμένεται να χρησιμοποιηθεί νερό το οποίο έχει υποστεί επεξεργασία σε μονάδες βιολογικού καθαρισμού πόλεων ή και βιομηχανιών μέσω της προώθησης διπλών δικτύων παροχής νερού. Δηλαδή έκτος του δικτύου με πόσιμο νερό, θα υπαρχή και ένα παράλληλο δίκτυο με χαμηλότερης ποιότητας νερό, για την κάλυψη άλλων αναγκών πλυσίματος .( π.χ για πλυντήρια αυτοκινήτων), κλπ. Βλέπε Αττικό Βήμα:  Δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων υδάτων από τα ΚΕΛ.

Η εξελιγμένη εναλλακτική διαχείριση επαναχρησιμοποίησης ανακτημένου νερού, (επεξεργασία γκρίζου νερού και υγρών αποβλήτων), παρά τα πολλαπλά οφέλη στην περιβαλλοντική προστασία , μέχρι στιγμής –με βάση την ισχύουσα νομοθεσία – δεν έχει αξιοποιηθεί πλήρως, καθώς ‘’πολλά εμπόδια’’ ίσως και να δυσχεραίνουν τη διείσδυση και την ευρύτερη εφαρμογή αυτών των πρακτικών.

Στη χώρα μας, με δεδομένη την γεωγραφική ανισοκατανομής των υδατικών πόρων, δεν έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες για την επαναχρησιμοποίηση νερού. Μήπως λοιπόν θα πρέπει να αναπτύξουμε δράσεις σε μια νέα περιβαλλοντική πολιτική για την εξοικονόμηση του νερού;

Αν πάρουμε σαν παράδειγμα τα βιομηχανικά πλυντήρια ιματισμού που καταναλώνουν περίπου από 60(m³) – 110 (m³) κυβικά νερό την ημέρα ,ή τα βιομηχανικά πλυντήρια καθαρισμού ταπήτων (Ταπητοκαθαριστήρια ) που καταναλώνουν  από 20(m³) – 60 (m³) κυβικά νερό την ημέρα, μιας και οι υποχρεώσεις για κατανάλωση νερού είναι μεγάλες. Η κάλυψη των αναγκών μπορεί να γίνει με την επαναχρησιμοποίηση του γκρίζου νερού που μπορεί να φτάσει το 40%- 60% , το δε υπόλοιπο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον εμπλουτισμό δικτύων, για άρδευση καλλιεργειών , περιβαλλοντική προστασία αστικού πράσινου,  πυρασφάλεια , κλπ. ακόμα και με ανταποδοτικά οφέλη.

Για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων για την αντιμετώπιση του πρόβλημα της υπεράντλησης, στον τομέα επεξεργασίας γκρίζου νερού , δημιουργείται η επιτακτική ανάγκη υιοθέτησης μιας εξελιγμένης εναλλακτικής διαχείρισης τηρώντας τις διαδικασίες ‘‘Ιχνηλασιμότητας’’ -με βάση την ισχύουσα νομοθεσία – για την αποδοτικότερη χρήση των εφαρμοσμένων εναλλακτικών λύσεων. Αν και η ποιότητα του γκρίζου νερού, μπορεί να είναι κατά πολύ καλύτερη από αυτή των μεικτών λυμάτων, οι συγκεντρώσεις του χημικού φορτίου είναι σημαντικές λόγω της χρήσης απορρυπαντικών .

Η επαναχρησιμοποίηση νερού (επεξεργασία γκρίζου νερού και υγρών αποβλήτων), στην αστική ανάπτυξη συμπεριλαμβανομένου του τουρισμού, είναι επιτακτική ανάγκη για το αστικό πράσινο. Π.χ. το γκαζόν θεωρείται ιδιαίτερα υδροβόρο και οι απαιτήσεις του σε νερό στις μεγάλες ζέστες του καλοκαιριού, μπορεί να φτάσουν ακόμα και τα 6 (m³) κυβικά την ημέρα ανά στρέμμα!

Μπορεί η ομάδα της Τοπιοδομής να ξεκινά από τον σχεδιασμό, μιας ο σημαντικότερος παράγοντας είναι η επιλογή του είδους των φυτών οι οποίες καθορίζουν και τις ανάγκες άρδευσής τους, προσαρμοσμένα στο ελληνικό τοπίο και τις τοπικές μικροκλιματικές συνθήκες, με χαμηλές ανάγκες σε νερό και μεγάλη αντοχή στον ήλιο. Γνωρίζοντας ότι υπάρχουν αρκετές βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις υψηλής ποιότητας επαναχρησιμοποιημένου νερού για το αστικό πράσινο, τις εφαρμόζουν εξοικονομώντας νερό και επιπλέον κόστη κλπ.

Κοινοποίησε το: Ενεργή συμβολή μπορεί να έχουμε όλοι , αρχίζει δε να γίνεται μεγαλύτερη όταν μεταφέρεται από τη συμμετοχή της οικογένειας , της πολυκατοικίας, των τοπικών και πληθυσμιακών ομάδων, τις κυβερνητικές η μη-κυβερνητικές οργανώσεις και οργανισμούς, συλλόγους, σωματεία, ιδρύματα και φορείς, με μια αναδημοσίευση ή ένα e-mail  κ.λ.π

ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΖΟΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ (TORRE DI CONTATTO COMPLETO DI)

Πληροφορίες με email στο info@greenservices.gr ,ή καλέστε στα 2104829839, 6932245887

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή: https://www.greenandcleanhotels.gr/εξελιγμένη-εναλλακτική-διαχείριση/

Σχετικά Άρθρα

  1. Εναλλακτικές διαχειριστικές εφαρμογές καθαριότητας εναρμονισμένες στην εξωστρέφεια του σήμερα.
  2. Εφαρμογές Όζοντος για Οικονομικά, Μικροβιολογικά και Περιβαλλοντικά Οφέλη.
  3. Εξελιγμένη εναλλακτική διαχείριση επαναχρησιμοποίησης ανακτημένου νερού.
  4. Εναλλακτικές μέθοδοι ανασταλτικής ‘‘αντιπαρασιτικής ασφάλειας’’ ταπήτων.!!
  5. Εφαρμογές Πλυντηρίων
  6. Καθαρά οφέλη με εξελιγμένες εναλλακτικές διαχειριστικές λύσεις στους τομείς παραγωγής.