‘‘Καταλυτική Οζονοποίηση’’: Μια πολλά υποσχόμενη προηγμένη τεχνολογία οξείδωσης.

 ‘‘Καταλυτική Οζονοποίηση’’: Μια πολλά υποσχόμενη προηγμένη τεχνολογία οξείδωσης.

Οι’πράσινες στρατηγικές’’  ειδικευμένων μεθόδων προηγμένης τεχνολογίας, με επί τόπου διεργασίες χημικής  οξείδωσης  (ISCO), συνεχίζουν να κερδίζουν διαρκώς έδαφος με την καλύτερη δυνατή απόδοση στους εσωτερικούς χώρους, αφού θεωρούνται φιλικές προς τις ανάγκες των ανθρώπων για τα Green and Clean Rooms ,αλλά και για το περιβάλλον

Οι προκλήσεις για την «μικροβιολογική ασφάλεια» από τους κίνδυνους των επανεμφανιζόμενων προβλημάτων που είχαν εξαφανιστεί από την καθημερινότητα μας, μας οδηγούν σε νέα πρότυπα για την διασφάλιση μιας καλύτερης ποιότητας των εσωτερικών χώρων.

‘’Τα ολοκληρωμένα περιβαλλοντικά μέτρα, είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή της σωστής απολύμανσης. Η επιλογή της κατάλληλης μεθόδου,  εξαρτάται από τον βαθμό του απαιτούμενου επιπέδου απολύμανσης, το είδος του χώρου, την ασφάλεια και το κόστος της προτεινόμενης  μεθόδου.’’

Η  αναγκαιότητα για την εφαρμογή μεθόδων προηγμένης τεχνολογίας με επί τόπου χημική οξείδωση (ISCO), κρίνεται απαραίτητη. Για την επίτευξη της διασφαλισμένης ποιότητα  χρίζονται  Βεβαιωμένες  επαγγελματικές εφαρμογές, μιας Πλήρους Bio- απορρύπανσης,  με εξειδικευμένη Bio-απορρύπανσης στρωμάτων με αναζωογόνηση για αφαίρεση αλλεργιογόνων περιττωμάτων των ακάρεων, αλλά και μείωση από  ‘‘ρυπογόνους μολυσματικούς παράγοντες ”, βακτηρίδια, βακτηρίδια, μύκητεςχωρίς τη χρήση χημικών (Green Decontamination).

Ως σημαντική προϋπόθεση για την υιοθέτηση των εξελιγμένων εναλλακτικών διαχειριστικών μεθόδων για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων, είναι η αυστηρή τήρηση των πρωτοκόλλων για την αποτελεσματικότητα τους, με βεβαιωμένες εφαρμογές μιας πλήρους Bio- απορρύπανσης  αλλά και την χρησιμοποίηση συστημάτων  ‘‘περιβαλλοντολογικής  Bio – εξυγίανσης ανά όγκο m³» , θέτοντας νέα πρότυπα στην έννοια του ‘’καθαρού αέρα στον εσωτερικό χώρο ‘’για την εξάλειψη των προβλημάτων της εναέριας ρύπανσης των εσωτερικών χώρων.

Οι  συσκευές και τα συστήματα για να παράγουν ΚΑΘΑΡΟ ΟΖΟΝ πρέπει να τροφοδοτούνται με ‘’καθαρό αέρα” και ΚΑΘΑΡΟ ΟΞΥΓΟΝΟ .

Η μέθοδος BiOzone με χρησιμοποίηση συστημάτων ‘‘Καταλυτικής Οζονοποίησης ’’ ,*, μπορεί να προσαρμοστεί και να εφαρμοστεί με θεαματικά αποτελέσματα, εξ’ ολοκλήρου ή/και συμπληρωματικά σε Ξενοδοχεία, Γυμναστήρια, Βρεφονηπιακούς &  Παιδικούς  σταθμούς, Σπίτια , Ιατρεία, Χώρους φιλοξενίας- φροντίδας ηλικιωμένων, Κέντρα αποθεραπείας & αποκατάστασης ,Μέσα μαζικής μεταφοράς , Καμπίνες πλοίων, κλπ, ως ένας αποτελεσματικός τρόπος μιας εναλλακτικής τεχνολογίας  ελέγχου μικροοργανισμών, μυκοτοξίνων φυτοτοξινών, παθογόνων ιών, μυκήτων, επιβλαβών βακτηρίων, μιας υψηλής ποιότητας παροχή υπηρεσιών σε αποδεκτά επίπεδα,  για τα  “Καθαρά Δωμάτια με φιλικό περιβάλλον”,  χωρίς τη χρήση χημικών (Bio- Decontamination),

Όπως και για τις απαιτήσεις σε πολλές παρεχόμενες υπηρεσίες υγειονομικού ενδιαφέροντος, η εφαρμογή ειδικευμένων μεθόδων προηγμένης τεχνολογίας κρίνεται απαραίτητη,  για την  προεργασία πριν ή/και μετά την περαίωση των επιστημονικών εφαρμογών. Αυτό γιατί η ειδική μέριμνα για τις κατηγορίες των ζωικών εχθρών που παρασιτούν και τριγυρνούν σε όλα τα “κοινωνικά επίπεδα” και εξελίσσονται σε σημαντικό πρόβλημα, πρέπει να αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε βιοκτόνα. ( Ακάρεα της εσωτερικής σκόνης , (Dust mites)  , άκαρι της ψώρας , σαπροφάγα  ‘‘αρπακτικά ακάρεα’’ , σκαθάρι των χαλιών (Coleoptero Dermestidae), κοριών ) , γιατί μας προσθέτουν επιπλέον “οικονομικές παρενέργειες” αν δεν αντιμετωπιστούν σωστά.

Χρειάζεται προσοχή, σε όλους τους σε χώρους φιλοξενίας, ώστε να δώσουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην ενημέρωση, σε θέματα απορρύπανσης, εξυγίανσης και απολύμανσης. Διότι ένα ‘’επιβαρημένο περιβάλλον με ρύπους’’ ,όσο με οποιοδήποτε τρόπο και να απολυμανθεί – θα παραμένει βρώμικο-, δηλαδή ακατάλληλο προς χρήση φιλοξενίας.  Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ,όπως “η ημιμάθεια είναι χειρότερη από τη αμάθεια“ έτσι και το “υποτίθεται καθαρό είναι πιο επικίνδυνο από το βρώμικο”.

Για παράδειγμα σύμφωνα με το κριτήριο 4.27. Καθαρισμός στρωμάτων σε ετήσια βάση, που είναι Υποχρεωτικός σε όλες τις κατηγορίες αστέρων μιας Ξενοδοχειακής μονάδας, ‘‘πωλούν εξοπλισμό η/και παρέχουν υπηρεσίες”   εξυγιαίνοντας τα στρώματα με την χρήση υπέρθερμου ατμού , ατμοκαθαριστών ,η απολυμαίνουν τα δωμάτια με συσκευές υπεριώδους ακτινοβολίας  UV-C), ή /και (διπλής ζώνης) UVC / UV V., συσκευών όζοντος (O 3), υπεροξείδιο του υδρογόνου { ( hydrogen peroxide) (H 2 O 2 ) } και  ενισχυμένο με συνδυασμούς αργύρου  (silver), υπεροξικού οξέως (peracetic acid), διοξείδιο χλωρίου { Chloordioxide (ClO2 )} κλπ, δίνοντας Βεβαιώσεις στα ξενοδοχεία.

Έκτος λοιπόν από τον αθέμιτο ανταγωνισμό, στις επιχειρήσεις –εταιρίες φιλοξενίας στον κλάδο του τουρισμού και σε επιχειρήσεις –εταιρίες παροχής υπηρεσιών στους τομείς της καθαριότητας ,χάνεται και ‘Ο σεβασμός στις ανάγκες του φιλοξενούμενου επισκέπτη –ταξιδευτή’’,  με τις  αμφιβολίες –αμφισβητήσεις του για ένα κριτήριο –απαραίτητο για την Υγεία του.

*‘‘Καταλυτική Οζονοποίηση ’’: Μετά την απολυμαντική του δράση, το όζον καταλύεται σε οξυγόνο αφήνοντας μια αίσθηση φρεσκάδας και καθαριότητας στο χώρο.

Συνιστούμε όμως την προσοχή στις μεθόδους με ‘’οζονιστές ’’ διότι,  σε κάθε εφαρμοστική μέθοδο απολύμανσης με επί τόπου διεργασίες χημικής οξείδωσης (ISCO), πρέπει να ακολουθούνται ειδικές συνθήκες ασφάλειας, λόγω της τοξικότητάς τους. Έτσι και στα επαγγελματικά συστήματα παράγωγης όζοντος , ( Ozone – O3) εκτός το σήμα CE , θα πρέπει να είναι και σε πλήρη συμμόρφωση με τους ισχύοντες Ευρωπαϊκούς κανονισμούς και οδηγίες σχετικά με το όζον (Οδηγία 2001/81 / ΕΚ, Οδηγία 2002/3 / ΕΚ , Οδηγία 2008/1 / ΕΚ, Οδηγία 2008/50 / ΕΚ,) Η διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας (Πιστοποίηση IMQ ), έγκειται στις πολύ απαιτητικές ευρωπαϊκές οδηγίες  EN 61000-6-2 και EN 61000-6-3 LVD ,EN 60335-1, EN 60335-2-65.

Πρέπει να έχει εξαιρετική υπολειμματική δυνατότητα (redox) χωρίς διασπορά του όζοντος στον αέρα του περιβάλλοντος (προστασία του χειριστή). Multiple Collateral (Πολλαπλή εξασφάλιση).

Τα ίδια ισχύουν και στα συστήματα με  οζονοποιημένο νερό  για απολύμανση χωρίς την χρήση χημικών.

Σχέδιο άμεσης εφαρμογής για την αποκατάσταση των εσωτερικών χώρων

Η εφαρμογή αποκατάστασης (Trioxygen) αν και είναι γνωστή η χρήση της ‘‘Καταλυτικής Οζονοποίησης’’ – συνήθη πρακτική εδώ και χρόνια σε πολλά ξενοδοχεία ανά τον κόσμο – για την αποκατάσταση των εσωτερικών χώρων, αναδεικνύουμε τις πολλαπλές  εφαρμογές της -εξ’ ολοκλήρου ή/και συμπληρωματικά-, στην ολοκλήρωση των εναλλακτικών λύσεων ελέγχου για την βέλτιστη υγειονομική ασφάλεια των φιλοξενούμενων – ταξιδευτών σε καθαρά δωμάτια με φιλικό περιβάλλον.

Υπολογισμός υψηλής απόδοσης :

 • Από την ψυχολογική αποδοτικότητα εργαζομένων, λόγο της αίσθησης για περισσότερη Υγειονομική Ασφάλεια.
 • Από την αποτελεσματικότητα σε μεγάλο εύρος μικροβίων αλλά και από τυχόν ανθεκτικότητας ή/και μεταλλάξεων.
 • Από την μείωση των επιπτώσεων από επιβλαβείς ουσίες,απομάκρυνση οργανικών υλικών, αλλά και εξάλειψη χημικών υπολειμμάτων από τα ρυπογόνα “αόρατα χημικά κοκτέιλ ”
 • Από τυχόν ακούσια παράλειψη απολύμανσης σε κάποια σημεία.
 • Από ‘’ Αποκατάσταση αποσκευών’’,πριν την μεταφορά στα δωμάτια, κοινοχρήστους χώρους, Μ. Μ.Μ.!!
 • Από την Extra οικονομική διαχείριση π.χ. για συνιστώμενες ρόμπες τη καθαριότητας και απολύμανσης,!!

Με την*‘‘Καταλυτική Οζονοποίηση ’’ (διεργασία υψηλής απόδοσης για επαναφορά όζοντος σε οξυγόνο ), το όζον καταλύεται σε οξυγόνο αφήνοντας μια αίσθηση φρεσκάδας και καθαριότητας στο χώρο,  χωρίς υπολείμματα,κλπ.

Και ποτέ δεν ξεχνάμε : 

Μετά από κάθε εφαρμογή Μυοκτονίας – Απεντόμωσης σε εσωτερικούς χώρους,  πρέπει να γίνει πλήρη καθαριότητα με εξειδικευμένες Bio-εφαρμογές επαγγελματικής απορρύπανσης , εξυγίανσης και απολύμανσης με Αποκατάσταση των χώρων (Bio-Exterminating Services ) πριν από την εκ νέου χρήση των αντικειμένων. Μετά τα ακάρεα οι  κατσαρίδες είναι η δεύτερη αιτία αλλεργιών και αναπνευστικών προβλημάτων,  όπως το άσθμα και η δύσπνοια, καθώς και δερματίτιδες, κνησμός,  ακόμα και μετά από την αποσύνθεση τους (μικροτεμαχίδια). κ.ά.

Επισημαίνουμε δε ότι η δραστηριότητα τρωκτικών σε εσωτερικούς χώρους , αποτελεί ίσως τον σημαντικότερο φορέα παθογόνων οργανισμών και  μεταδοτικών ασθενειών  άλλα και αναπνευστικών προβλημάτων, όπως άσθμα και δύσπνοια, από τα μικροτρίχιδια τους ακόμα και μετά την εξουδετέρωση τους.

Έχει αρχίσει να εφαρμόζεται το πρόγραμμα φροντίδας  Healthy Interior Environment και σε βρεφονηπιακούς παιδικούς σταθμούς, σχολεία, (μαζί με τα Μέσα Μεταφοράς των) κατοικίες, ιατρεία, κλπ , για πλήρη πρόληψη άλλα και στην αντιμετώπιση των προβλημάτων. Ένα πρόγραμμα φροντίδας, με καινοτόμους μεθόδους ολοκληρωμένων περιβαλλοντικών και υγειονομικών εφαρμογών,  για την υλοποίηση παροχής σύγχρονων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, με απώτερο στόχο την διασφαλισμένη βελτίωση της υγιεινής των εσωτερικών χώρων με άμεση χρήση.

Κοινοποίησε το: Ενεργή συμβολή μπορεί να έχουμε όλοι , αρχίζει δε να γίνεται μεγαλύτερη, όταν μεταφέρεται από τη συμμετοχή της οικογένειας , της πολυκατοικίας, των τοπικών και πληθυσμιακών ομάδων, τις κυβερνητικές η μη-κυβερνητικές οργανώσεις και οργανισμούς, συλλόγους, σωματεία, ιδρύματα και φορείς, με μια αναδημοσίευση ή ένα e-mail κ.λ.π

Οι εφαρμογές με συσκευές ”Καταλυτικής Οζονοποίησης ”  πρέπει να γίνονται  από Πιστοποιημένους εφαρμοστές και χωρίς την παρουσία ατόμων.

Όταν η εφαρμοσμένη Αποκατάσταση των εσωτερικών χώρων όταν βασίζεται -εξ’ ολοκλήρου ή/και επικουρικά (συμπληρωματικά)- σε Ολοκληρωμένες Εναλλακτικές Λύσεις Ελέγχου, με μεθόδους -επί τόπου χημικής οξείδωσης (ISCO )- από συσκευές ”Καταλυτικής Οζονοποίησης ” , δεν συντρέχει λόγος- δικαιολογία για τη μη λήψη ή /και συνέχεια των απαραίτητων μέτρων απολύμανσης, σε περιπτώσεις εμφανούς – ορατής ή /και πιθανώς- αμφισβητήσιμης μόλυνσης.

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ (για SARS-CoV-2)

New-2021 Επαγγελματικος Εξοπλισμός Bio-Εφαρμογών Απολύμανσης-Απορρύπανσης-Εξυγίανσης & Αποκατάστασης

Πληροφορίες μπορείτε να ζητάτε στο  vgenis@otenet.gr,  ή να καλείτε στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή :  https://www.greenandcleanhotels.gr/καταλυτική-οζονοποίηση-μια-π/ ‎

Σχετικά Άρθρα

 1. Εξειδικευμένες Υπηρεσίες Αποκατάστασης Χώρων
 2. Διαταραχές με Αυξημένη Επικινδυνότητα στις Λοιμώξεις.
 3. Πληγές «Υγειονομικής σημασίας» που έχουν εξαπλωθεί σε όλα τα «κοινωνικά επίπεδα».
 4. Η πρόληψη ενάντια στις «πηγές του κακού»
 5. Περί ακάρεων της ψώρας …..συνέχεια !!!
 6. Τι γνωρίζετε για τους ‘’άγνωστους κίνδυνους’’ μετά τον καθαρισμό των στρωμάτων;
 7. Η έξαρση της ψώρας , οι παρασιτικές λοιμώξεις και οι ‘’δευτερογενείς επιμολύνσεις ’’.
 8. Bio-Disinfection Solutions
 9. Είναι επικίνδυνες οι “ μισές αλήθειες” της δήθεν ποιοτικής καθαριότητας;
 10. Καθαριότητα και Υγιεινή: Από τη Θεωρία στην Πράξη!!
 11. Η Συμβολή των Όρων με Προϋποθέσεις και “Απαιτήσεις’’ σε όλα τα Επίπεδα Υγιεινής.
 12. Μήπως απαιτείται εξονυχιστικός έλεγχος σε παραμέτρους που αφορούν την υγεία μας;
 13. Η Ενδο-επιχειρηματικότητα ΄΄εν Δράσει΄΄
 14. Εξασφαλίζω ένα υγιεινό περιβάλλον σήμερα !!
 15. Αναβάθμισε την Ποιότητα του Χώρου που Ζεις.
 16. Think Healthful Living ..το απόλυτο της υγιεινής διαβίωσης.!
 17. Τα ακάρεα Dermatophagoides και οι αλλεργίες
 18. Βασικές αρχές διασφάλισης συνθηκών υγιεινής για μια ποιοτική διαβίωση.
 19. Περιβάλλον Υπνοδωματίου…
 20. Η τήρηση βασικών κανόνων με ολοκληρωμένα περιβαλλοντικά μέτρα διαχείρισης για την προαγωγή υγείας.
 21. Η πρόληψη εξασφαλίζει στον μέγιστο βαθμό μια απόλυτα υγιή διαβίωση.
 22. Καινοτομούμε Μειώνοντας Εφαρμογές Βιοκτόνων και Αποκαθιστώντας τους Εσωτερικούς Χώρους με την Πλήρη Απομάκρυνση τους.
 23. Καθαρισμός Στρωμάτων: ‘‘ Ατμισμός’’ ή Απορρύπανση;
 24. Bio-Απορρύπανση, Bio-Εξυγίανση, Bio-Απολύμανση.!!
 25. Τι Πρέπει να Προσέξετε πριν Καθαρίσετε τα Στρώματα.
 26. Φροντίδα με σωστή συντήρηση των στρωμάτων.
 27. Βελτιωμένη Αποτελεσματικότητα Εφαρμογών Περιβαλλοντικού & Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.
 28. Οι εξελίξεις της επικίνδυνης και πολυδάπανης μούχλας !!!
 29. Μούχλα στο στρώμα!!!!
 30. Πολυδάπανες οι ‘‘κρυφές χρεώσεις’’ μετά τον καθαρισμό στρωμάτων.
 31. Τα περί Bio-λογικών καθαρισμών στα υπνοδωμάτια.!!
 32. Ανασταλτική ανάπτυξη και στους «Bug bugs».!!!
 33. Κατσαρίδες και μικροτριχίδια τρωκτικών αιτίες αλλεργιών.!!
 34. Όταν οι κοριοί ……ξανάρχονται !!
 35. Ενημέρωση για την προστασία των πολιτών από τα ‘‘ πάρτι εφαρμογής βιοκτόνων’’ .
 36. Τι ξέρετε για τους κοριούς;
 37. Μήπως οι ‘‘Οικολογικοί Bio – κτόνοι’’ κυκλοφορούν ανάμεσα μας;!!!
 38. Περιορίστε την έξαρση των ενοχλητικών κοριών.
 39. Οι Βιο-επιδράσεις της ‘‘ανεξέλεγκτης προαγωγής ’’ βιοκτόνων στους εσωτερικούς χώρο.
 40. Πρόληψη με Βελτιωμένη Αποτελεσματικότητα και Λιγότερα Βιοκτόνα