Τα οφέλη των Green and Clean Rooms από την Προληπτική Υγιεινή.

Τα οφέλη των Green and Clean Rooms από την Προληπτική Υγιεινή.

Όταν σε μια εποχή όπου η περιβαλλοντική και υγειονομική συνείδηση συνεχώς αυξάνεται και  σχεδόν όλοι  οι χώροι φιλοξενίας προσφέρουν εξαιρετικές ανέσεις, εγγύτητα σε τοπικά αξιοθέατα ή προσιτές τιμές , η απουσία μιας ολοκληρωμένης καθαριότητας- απολύμανσης , ως βασικού παράγοντα,  μπορεί να κάνει τους πελάτες να αλλάζουν κατεύθυνση. 

Οι περισσότερες εταιρείες καθαρισμού επικεντρώνονται στη δημιουργία ασφαλέστερων, φιλικών προς το περιβάλλον λύσεων και πιο αποτελεσματικές για τους διαχειριστές εγκαταστάσεων.

Η διαφορετικότητα της Προληπτικής Υγιεινής με την πολυεστιακή καινοτόμο τεχνική προσέγγιση, ανοίγει νέους δρόμους στην  φιλοξενία μέσω μιας ’’Ολοκληρωμένης Διαχείρισης για την  Καθαριότητα & Υγιεινή των Εσωτερικών Χώρων ‘’ , στοχεύοντας  στη δημιουργία κορυφαίων υπηρεσιών εξατομικευμένης  διαχείρισης  με προληπτικά μέτρα προστασίας για  μηδενική ανοχή στην επιβάρυνση της υγείας των πολιτών.

Η υποχρεωτικότητα της απορρύπανσης (Deep-Depollution) των στρωμάτων , αλλά και η ολική περιβαλλοντική απορρύπανση (Indoor Air Quality ) των δωματίων φιλοξενίας ,  με την καινοτόμο πολυεστιακή τεχνική προσέγγιση των εφαρμοστηκών μεθόδων , μειώνει ή/και εξαλείφει κίνδυνους μόλυνσης και επιμόλυνσης μαζί με τα ρυπογόνα ‘’κοκτέιλ’’ από κάθε  ρύπο Βιολογικών Παραγόντων, μετά το πέρας των εργασιών.   

Στη σημερινή εποχή της έντασης  , τις ανακρίβειες του ‘’υποτίθεται’’ (αβεβαιότητα) και της πολυπλοκότητας των εσωτερικών χώρων, η σημαντικότητα των “απαιτήσεων’’ με πολύπλοκες παρεμβάσεις, (δυσλειτουργικές) σε αποδεκτά οικονομικά επίπεδα, καθιστά υποχρεωτική πλέον την ανάγκη εισαγωγής πρόσθετων μέτρων , με αναβαθμισμένη την διαχείριση των βιοκινδύνων, όχι μονό για την αποφυγή της διασποράς των βιορύπων ,αλλά και για ένα υψηλότερο επίπεδο ‘’ασφαλούς προστασίας’’ της υγείας όλων μας.

Λόγοι που είναι πλέον απαραίτητο ένα πιο  ολοκληρωμένο σύστημα μέτρησης για την παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα σε εσωτερικούς χώρους που προσφέρει ανίχνευση πιο επικίνδυνων παραμέτρων αέρα. Μια ολοκληρωμένη λύση για τον μετριασμό των αερομεταφερόμενων κινδύνων , όπου θα προειδοποιεί τους χρήστες για περιστατικά υψηλού κινδύνου και θα προτρέπει σε βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες βελτιώσεις που σχετίζονται με τα συστήματα αερισμού.

Ένα από τα πλεονεκτήματα των ενδεδειγμένων και επικεντρωμένων συμπληρωματικών παρεμβάσεων είναι το ότι υπάρχει η δυνατότητα έγκαιρης αντιμετώπισης προβλημάτων , χάριν της πρωτοποριακή ’’ σύνθεση’’ της πείρας και  εμπειρίας στις διαχειριστικές εφαρμογές. Επιπλέον η ομάδα Συμβούλων – Επιθεωρητών –  Προληπτικής  Υγιεινής  ως Υγειονομικά υπεύθυνοι οπού υπογράφουν για τις εφαρμογές των Πιστοποιημένων εφαρμοστών (καθαρισμού-απολύμανσης) με προδραστικούς έλεγχους και για την διαχείριση των κινδύνων ρύπανσης  από την ποιότητα του εσωτερικού περιβάλλοντος,  η όποια συνδέεται άμεσα με την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Μια εξωστρεφής πρωτοβουλία  από την  KlinTec  που επενδύει σε ενημέρωση- εκπαίδευση και εξοπλισμό  ώστε να ‘’υπερέχει’’ των ελέγχων.           

Η Προληπτική Υγιεινή  με την εφαρμοσμένη στρατηγική των τεχνολογικών εξελίξεων αναπτύσσουμε μια Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική και Υγειονομική Διαχείριση των εσωτερικών χώρων . Παροτρύνουμε για επιπλέον γνώσεις σχετικά με πρακτικές εφαρμογές των  προγραμμάτων Green and Clean Rooms Hotels 2024,αλλά και για συμμετοχή στην εξ’ αποστάσεως Πιστοποιημένη εκπαίδευση ολοκληρωμένων προγραμμάτων καθαρισμού-απολύμανσης χώρων,  όπου δίνονται  οδηγίες  και αναλύσεις της νομοθεσίας  με απαντήσεις και για θέματα αντιμετώπισης εχθρών υγειονομικής σημασίας, μιας και  αρμόδιο είναι το Υπουργείο Υγείας.             

Λόγοι ενημέρωσης για την προσοχή που χρειάζεται από τους υπευθύνους που παρέχουν φιλοξενία, αλλά και από τους παρέχοντες την ολοκληρωμένη διαχείριση  για  την   «Λήψη μέτρων προστασίας/αντιμετώπισης αρθροπόδων Υγειονομικής σημασίας (κοριοί)». Αν δεν υπάρξει εναρμόνιση και με την προαναφερθείσα νομοθεσία, ίσως και να μην καλύπτονται  νομικά απέναντι στην αστική ευθύνη (περί αξιώσεων) αλλά και τα ιδιωτικά ασφαλιστήρια υγείας. 

Με την ολοκληρωμένη προσέγγιση στην καινοτομία της ‘’Υγειονομικής Εξασφάλισης’’ είμαστε δίπλα σε όσους θέλουν να δίνουν ολοκληρωμένες λύσεις ακόμα  και σε πολύπλοκες  (δυσλειτουργικές) παρεμβάσεις σε αποδεκτά οικονομικά  επίπεδα, ελαχιστοποιώντας τους κινδύνους  και διασφαλίζοντας παράλληλα ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας των ανθρώπων και του περιβάλλοντος. Η δε υποστήριξη μας για την Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική και Υγειονομική Διαχείριση των εσωτερικών χώρων,  αναγνωρίζοντας τις Βασικές Απαιτήσεις της Πρόληψης από την εξάπλωσης μολυσματικών παραγόντων ανά δραστηριότητά και πεδίο εφαρμογής , ενημερώνεται συνεχώς για τα επιστημονικά κα τεχνολογικά δεδομένα ,ώστε να  αναβαθμίζει  αντίστοιχα τα προγράμματα των τεκμηριωμένων μεθόδων.

Ζητείστε να ενημερωθείτε για το ολοκληρωμένο πρόγραμμα της διασφαλισμένης υγιεινής και φροντίδας, σύμφωνα με τα νομοθετικά όρια ή πρότυπα ή απαιτήσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας.

’’Ολοκληρωμένη Διαχείριση για την  Καθαριότητα & Υγιεινή των Εσωτερικών Χώρων ‘’  

  Ολοκληρωμένη Υποστήριξη των Green and Clean Rooms Hotels 2024

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887, η στο e-mail: vgenis@otenet.gr

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή: https://www.greenandcleanhotels.gr/τα-οφέλη-των-green/