Το υποτίθεται καθαρό δεν εξαλείφει το ‘’ανθρώπινο λάθος’’ έναντι μολυσματικών παραγόντων.

Το υποτίθεται καθαρό δεν εξαλείφει το ‘’ανθρώπινο λάθος’’ έναντι μολυσματικών παραγόντων.

Οι ‘’επισφαλείς μορφές ’’ του ‘’υποτίθεται καθαρού’’, δείχνουν τον ‘‘ευκολότερο δρόμο’’ στην αντιμετώπιση της στοιχειώδους προαγωγής για την καθαριότητα και υγιεινή, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η επικινδυνότητα τους, ακόμα και σε κοινωνικά ευάλωτες ομάδες.

Προσεγγίζοντας την έννοια του Επαγγελματικού Καθαρισμού,  δεν θα πρέπει να έχουμε στις σκέψεις μας το ‘‘ Υποτίθεται Καθαρό” (με μια δόση αμφιβολίας ή ειρωνείας), αλλά μια συστηματική μεθοδολογία  για το ”Απόλυτα Καθαρό ”,  από εξειδικευμένους επαγγελματίες.

Η αντιμετώπιση της διασποράς παθογόνων παραγόντων, σε ιδιαίτερα ανθεκτικές μικροβιακές δομές, συνιστούν ένα πολύ καλό μοντέλο σε ό,τι αφορά την αποτελεσματικότητα του εφαρμοζόμενου πρωτοκόλλου απενεργοποίησης τους. Παράλληλα δε, συνεχίζει να υφίσταται η επιτακτική ανάγκη για εφαρμογή αποτελεσματικότερων μεθόδων απενεργοποίησης τους. Στην δε περίπτωση της πρόληψης κύριο στόχο αποτελεί η αποτελεσματικότητα της αποφυγής  επιμόλυνσης – διασποράς μολυσματικών παραγόντων. Οι ‘’προσβλητικές οσμές’’ και οι αερομεταφερόμενες λοιμώξεις δημιουργούνται στο περιβάλλον των εσωτερικών χώρων , από βακτήρια, ιούς, μούχλα, μύκητες, πτητικές οργανικές ενώσεις κλπ , που μεταφέρονται στον αέρα.

Συμμεριζόμαστε – και σημειώνουμε- ότι , μόνο ο ‘’χειρωνακτικός καθαρισμός με απολύμανση’’, με / ή χωρίς ‘’παράγοντες συγκάλυψης’’  δεν επαρκούν για να εξουδετερώσουν διεσπαρμένους μολυσματικούς παράγοντες. Δεν μπορούν λοιπόν από μόνες τους -μεμονωμένες εφαρμογές -να λιφθουν ως αποτελεσματικές λύσεις, σε οποιοδήποτε περιβάλλον όπου τα μικρόβια αποτελούν πρόβλημα ως ανθεκτικές δομές μολυσματικών παραγόντων, όπως σε χώρους φιλοξενίας, συμπεριλαμβανομένων και των σπιτιών.

Με γνώμονα ότι η υγεία θα αποτελεί πάντα το θεμελιώδες κοινωνικό αγαθό για την ευημερία μιας κοινωνίας πολιτών, η οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις υπηρεσίες καθαριότητας και υγιεινής με “διασφαλισμένη ποιότητα” ,  τότε οι χώροι φιλοξενίας που μισθώνονται με τον τρόπο της «Βραχυχρόνιας Διαμονής», αλλά και χώροι που μισθώνονται ως επιπλωμένοι, θα πρέπει να πληρούν αυστηρές προδιαγραφές καθαριότητας και υγιεινής. Μια παράμετρο που αναδεικνύεται από τις Επιστολές της Π.Ο.Ξ  με την Πάγια θέση της, για τις συγκεκριμένες προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας που θα πρέπει να πληρούνται.   Με αφορμή του μικρού υπολοίπου, για την ολοκλήρωση των κριτηρίων κατάταξης  των ξενοδοχείων σε κατηγορίες αστέρων, θα αναφερθώ στο Κριτήριο 4.27 Καθαρισμός στρωμάτων σε ετήσια βάση ΠΡ: Υ (Υποχρεωτική προδιαγραφή), – απαραίτητο για την Υγεία των φιλοξενούμενων– με ή/και χωρίς ‘’ευαισθησίες’’,  με μια  ’’Μια Ευγενική Υπενθύμιση΄΄  στους εμπλεκόμενους φορείς. ( Π.Ο.Ξ,  Ξ.Ε.Ε, ΥΠ.ΤΟΥΡ.).

Ίσως όλα αυτά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας , ώστε να εκδοθεί μια ποιο εμπεριστατωμένη εγκύκλιο, εκτός της  Υπουργικής Απόφασης (νέα υγειονομική διάταξη) , αν και περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 3 της παρούσας, (κατοικίες χώρους διαβίωσης πολλών ατόμων κ.λπ.) προκειμένου να περιοριστούν τυχόν δυσμενείς επιδράσεις στη Δημόσια Υγεία .

Τέτοιες εμπεριστατωμένες εγκύκλιοι που αφορούν θέματα Υγείας ,εκδίδονται από υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και είναι αναρτητέες στο διαδίκτυο  είτε για σχολικούς  χώρους φιλοξενίας κλπ, είτε απευθυνόμενο προς  Όλες τις Περιφέρειες της χώρας -Περιφερειακές Ενότητες  όπου ενημερώνουν για την λήψη μέτρων, ακόμα και για την τήρηση βασικών κανόνων υγιεινής στα Μ.Μ.Μ., συμπεριλαμβανομένων και των τουριστικών.

Δεν εξαρτώνται τα πάντα από τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, αλλά και από τι θέλουμε και εμείς ως καταναλωτές. Μπορεί οι νόμοι , οι υπουργικές  αποφάσεις και οι εγκύκλιοι  να υπάρχουν, το θέμα είναι εφαρμόζονται ή γίνονται προσπάθειες ανεύρεσης κενών για αποφυγή, γνωρίζοντας  ότι οι υγειονομικοί έλεγχοι που ασκούνται , τακτικά ή έκτακτα δεν μπορούν να είναι οι αναμενόμενοι ;

Η διασφάλιση των συνθηκών υγιεινής , για ένα καθαρό και υγιεινό εσωτερικό περιβάλλον, είναι ζωτικής σημασίας για όλους μάς. Η ανάδειξη της αύξησης των δερματικών λοιμώξεων υψηλής μεταδοτικότητας, ιών, βακτηρίων κλπ, δημιούργησαν  αυξανόμενες ανάγκες με απαιτήσεις , για την «μικροβιολογική ασφάλεια» από τους κίνδυνους των  επανεμφανιζόμενων προβλημάτων, που είχαν εξαφανιστεί από την καθημερινότητα μας, αλλά και για την προστασία μας από του ‘‘ άγνωστους περιβαλλοντικούς κινδύνους’’.

Οι προχωρημένες οξειδωτικές μέθοδοι απορρύπανσης,  συνιστούν μια ομάδα περιβαλλοντικά φιλικών μεθόδων σε εσωτερικούς χώρους , ως μια αποτελεσματικότερη ‘’Ασπίδα προστασίας ’’ με εξειδικευμένα προγράμματα προηγμένης τεχνολογίας,  – ‘’πράσινων στρατηγικών’’–  με επί τόπου διεργασίες χημικής οξείδωσης ,για την απολύμανση ολόκληρου του δωματίου, οι οποίες στοχεύουν στο να καταπολεμήσουν ακόμα και τις ανθεκτικότερες ρυπαντικές δομές από μολυσματικούς παράγοντες.

Ως σημαντική προϋπόθεση για την υιοθέτηση των εξελιγμένων εναλλακτικών διαχειριστικών μεθόδων για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων, είναι η αυστηρή τήρηση των πρωτοκόλλων για την αποτελεσματικότητα τους, με βεβαιωμένες εφαρμογές μιας πλήρους Bio- απορρύπανσης  αλλά και μιας ‘‘περιβαλλοντολογικής  Bio – εξυγίανσης ανά όγκο m³» , για την εξάλειψη των προβλημάτων της εναέριας ρύπανσης των εσωτερικών χώρων.

Για τις ολοκληρωμένες και αποτελεσματικά ευέλικτες λύσεις των Bio-απολυμαντικών εφαρμογών, πρέπει να εφαρμόζονται με απόλυτη ασφάλεια τα αυστηρά υγειονομικά πρότυπα, όπου μπορεί να χρησιμοποιηθούν συμπληρωματικά με συλλογικότητα η/και σε συνδυασμό.

Η πρόληψη δεν πρέπει να παρεμποδίζεται από την συνεχιζόμενη έλλειψη βούλησης σε όλα τα επίπεδα.

Η Περιβαλλοντική εξυγίανση μειώνει τον αριθμό των βακτηρίων στον εσωτερικό αέρα σε ασφαλές επίπεδο, σύμφωνα με τα νομοθετικά όρια ή πρότυπα ή απαιτήσεις προστασίας της δημόσιας υγείας, για να μειώσετε τον κίνδυνο εξάπλωσης της μόλυνσης. Η διαδικασία της ‘’Περιβαλλοντικής Εξυγίανσης’’παρότι δεν αποτελεί μέθοδο απολύμανσης, χρησιμοποιείται επικουρικά (συμπληρωματικά) ως λύση ‘’φυσικής απομάκρυνσης’’ παθογόνων μικροοργανισμών από τον αέρα σε κλειστούς χώρους.

Ανάλογα με το μέγεθος του χώρου, για τον περιορισμό του κινδύνου αέριας μόλυνσης – επιμόλυνσης στους εσωτερικούς χώρους από τους αερομεταφερόμενους ρύπους βιολογικών παραγόντων , άλλα και για την αποτροπή δημιουργίας κίνδυνου από αερομεταφερόμενη επιμόλυνση  σε εσωτερικούς χώρους επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών, ή/και σε κατοικίες, χώρους διαβίωσης πολλών ατόμων , χρησιμοποιούνται μέθοδοι  «τριπλού φραγμού»  για την ολιστική αντιμετώπιση στην περιβαλλοντική υγιεινή τους.

Στα συμπληρωματικά μέτρα Πολλαπλής Θωράκισης, συμπεριλαμβάνονται και οι εξειδικευμένες τεχνολογίες πρόληψης μακροχρόνιας αποτελεσματικότητας, όπως η ‘’αόρατη προστατευτική ασπίδα’’  με το τείχος «Νανοπαγίδων» και την άδεια κυκλοφορίας από τον Ε.Ο.Φ., συμπεριλαμβανομένης και της ιοκτόνου δράσης του BIOPROTECT™ RTU έναντι του SARS-CoV-2.

Διατηρεί τις επιφάνειες απαλλαγμένες από επιβλαβείς ιούς, βακτήρια και μύκητες  μεταξύ των καθαρισμών ως προϊόν που δρα με Μηχανικό τρόπο εξουδετέρωσης ( BIOPROTECT RTU)  παρέχοντας αποτελεσματικότητα στη θανάτωση μικροβίων και στη μείωση των οσμών, για 60 έως και 90 ημέρες.

Έτσι αυτές οι συστηματικές μεθοδολογίες για το ”Απόλυτα Καθαρό ”, αντικαθιστούν τον ‘‘ευκολότερο δρόμο’’ των ‘’επισφαλών μορφών ’’ του ‘’υποτίθεται καθαρού’’, εξαλείφοντας ως προς το πλείστον,  το ‘’ανθρώπινο λάθος’’ έναντι μολυσματικών παραγόντων.

Είτε αναφερόμαστε για την BiOzone που εφαρμόζει την ‘‘Καταλυτική Οζονοποίηση ’’, (Green Decontamination), ως ένα αποτελεσματικό τρόπο, μιας φυσικής εναλλακτικής  λύσης ελέγχου για την εναέρια και επιφανειακή απολύμανση ολοκλήρου του εσωτερικού χώρου,  είτε για το τμήμα του BioSanitizers που εφαρμόζει την Whole Room Disinfection (Bio-decontamination ), ως μια αποτελεσματική και αξιόπιστη εναλλακτική τεχνολογία εναέριας και επιφανειακής απολύμανσης ολοκλήρου του εσωτερικού χώρου ,σε υδατική μορφή (ξηρής ομίχλης-αερόλυμα) κλπ

Κοινοποίησε το: Ενεργή συμβολή μπορεί να έχουν όλοι , αρχίζει δε να γίνεται μεγαλύτερη όταν μεταφέρεται από τη συμμετοχή της οικογένειας , της πολυκατοικίας, των τοπικών και πληθυσμιακών ομάδων, τις κυβερνητικές η μη-κυβερνητικές οργανώσεις και οργανισμούς, συλλόγους, σωματεία, ομοσπονδίες ,  ιδρύματα και φορείς, με μια αναδημοσίευση ή ένα e-mail  κ.λ.π

Εγκύκλιος Υπ. Υγείας  Αριθμ. Πρωτ. Δ1γ/Γ.Π/οικ.67071/ 18/12/ 2023) ‘’Λήψη μέτρων προστασίας και αντιμετώπισης των αρθροπόδων Υγειονομικής σημασίας (κοριών) 

Πληροφορίες μπορείτε να ζητάτε στο  vgenis@otenet.gr, ή να καλείτε στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή:  https://www.greenandcleanhotels.gr/το-υποτίθεται-κα…δεν-εξαλείφει-το

Σχετικά Άρθρα

  1. Τι γνωρίζετε για τους ‘’άγνωστους κίνδυνους’’ μετά τον καθαρισμό των στρωμάτων;
  2. Όσα θα θέλατε να ξέρετε για φροντίδα σωστής συντήρησης στρωμάτων.
  3. Τι Πρέπει να Προσέξετε πριν Καθαρίσετε τα Στρώματα.
  4. Πολυδάπανες οι ‘‘κρυφές χρεώσεις’’ μετά τον καθαρισμό στρωμάτων.
  5. Η τήρηση βασικών κανόνων με ολοκληρωμένα περιβαλλοντικά μέτρα διαχείρισης για την προαγωγή υγείας.
  6. Προετοιμασίες για την αντιμετώπιση  των ‘’απρόσκλητων εισβολέων’’.
  7. Ανασταλτική ανάπτυξη και στους «Bug bugs».!!!
  8. Ετοιμόχρηστα βιοκτόνα σε χώρους φιλοξενίας;
  9. Πλεονεκτήματα και Κίνδυνοι από Εφαρμογές Επαγγελματικής Χρήσης Βιοκτόνων .
  10. Όταν ‘’βιολογικός και οικολογικός’’ εμπλέκονται σε καθαρισμούς – απολυμάνσεις- απεντομώσεις !!