Υγειονομικοί έλεγχοι σε σχολεία όλων των βαθμίδων αλλά και μέσων μαζικής μεταφοράς.   

Υγειονομικοί έλεγχοι σε σχολεία όλων των βαθμίδων αλλά και μέσων μαζικής μεταφοράς.   

Μια πιο εμπεριστατωμένη Εγκύκλιο, εν σύγκριση με τα προηγούμενα έτη , με εξ. επείγον αναρτητέα στο διαδίκτυο εξέδωσε το υπουργείο υγείας, σχετικά με τους υγειονομικούς ελέγχους στα σχολεία ημερήσια και νυχτερινά όλων των βαθμίδων και των ειδικών κατηγοριών, ιδιωτικών και δημόσιων και στους βρεφικούς, βρεφονηπιακούς – παιδικούς σταθμούς δημόσιους και ιδιωτικούς για το σχολικό έτος 2018-2019.

Έκτος των άλλων αναφέρει πως, απαραίτητη κρίνεται επίσης η διεξαγωγή υγειονομικών ελέγχων στα σχολικά λεωφορεία και γενικότερα στα λεωφορεία – μεταφορικά μέσα τα οποία μεταφέρουν μαθητές (σχετ.θ). Η με αριθμ. Πρωτ. Γ1β/Γ.Π./οίκ.46650/23-06-2016 Εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας με ΑΔΑ:7Μ81465ΦΥΟ-384 «Κανόνες υγιεινής στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (Επιβατών) στεριάς, θάλασσας και αέρα»

Θεωρώντας επιτακτική ανάγκη την υπενθύμιση τήρησης βασικών  Κανόνων Υγιεινής και στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, αναλύοντας περισσότερο, με την αριθμ. Πρωτ. Γ1β/Γ.Π./οίκ.46650/23-06-2016 και την εν ισχύ για όλα τα Μ.Μ.Μ.  Εγκύκλιο,  με ΑΔΑ:7Μ81465ΦΥΟ-384   «Κανόνες υγιεινής στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (Επιβατών) στεριάς, θάλασσας και αέρα» και με τις ανωτέρω σχετικές Υγειονομικές Διατάξεις, με αριθμ. 389966/10.11.1952 (ΦΕΚ 235/τ.Β/ 12.1.52) «Περί υγειονομικών μέτρων επί των πάσης φύσεως μεταφορικών μέσων,  με σκοπό την προστασία της Ατομικής Υγείας τόσο των επιβατών όσο και των εργαζομένων σε αυτά και κατ’ επέκταση τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας, όπως:

  • Όλοι οι χώροι των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς να διατηρούνται καθαροί.
  • Να τηρείται τακτικό πρόγραμμα καθαρισμού και απολύμανσης όλων των εσωτερικών χώρων και επιφανειών των οχημάτων. Κλπ

Υπενθυμίζεται δε, σε όσους ενασχολούνται με την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Περιφέρειες, στους ειδικούς όρους εκτέλεσης και τεχνικές προδιαγραφές στο  – Λεωφορεία και Επιβατικά Οχήματα αναφέρονται:

α. Η μεταφορά των μαθητών και μαθητριών θα γίνεται αποκλειστικά και µόνο µε λεωφορεία ή επιβατικά οχήματα ∆.Χ., που πληρούν τις προδιαγραφές και προϋποθέσεις, που ορίζουν οι ισχύοντες σχετικοί νόμοι, προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις και αστυνομικές διατάξεις για τη μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

β. Τα οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι σε άριστη λειτουργική κατάσταση, γενική εμφάνιση και καθαρά. κλπ

‘’Δεν εξαρτώνται τα πάντα από τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, αλλά και από τι θέλουμε και εμείς ως υπεύθυνοι πολίτες αυτής της χώρας.’’

Αν και η Εφαρμογή των Κανόνων Υγιεινής , θα πρέπει να απασχολεί τους υπεύθυνους οδηγούς – ιδιοκτήτες των λεωφορείων- που έχουν την υποχρέωση για την άριστη κατάσταση τους και σε θέματα υγιεινής ( καθαριότητας – απολύμανσης )ή και απεντόμωσης-μυοκτονίας, όπου κριθεί αναγκαίο, αλλά και σε ότι τα οχήματα  θα πρέπει να τηρούν το πρόγραμμα καθαρισμού και απολύμανσης σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Θα συνεχίζω να επαναλαμβάνω ότι  όλοι, ιδιοκτήτες – εταιρείες, σωματεία , ομοσπονδίες κλπ,  στην σημερινή εποχή θα πρέπει να βλέπουν, τους Κανόνες Υγιεινής και Μέσα Μαζικής Μεταφοράς Μαθητών, ως έναν ‘’Κώδικα Οδικής Υγιεινής’’ για την Κυκλοφορία του κάθε οχήματος. 

Στην εμπεριστατωμένη Εγκύκλιο,  τονίζεται ότι, περιοδικοί έλεγχοι θα γίνονται καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους με πνεύμα συνεργασίας και σεβασμού, με στόχο τη διασφάλιση της υγείας του σχολικού πληθυσμού.

Πάντα θα επισημαίνω, την μεγάλη προσοχή που χρειάζεται στην επιλογή της κατάλληλης μεθόδου ή συνδυασμού μεθόδων, διότι μια εφαρμογή χωρίς τον απαιτούμενο  επαγγελματικό εξοπλισμό  Bio-εφαρμογών, (απορρύπανσης, εξυγίανσης και απολύμανσης ), την επαγγελματική κατάρτιση σε εξειδικευμένες Bio-εφαρμογές, , πριν αλλά και μετά από οποιαδήποτε επεξεργασία,  περιβαλλοντολογικού  ή/και  υγειονομικού ενδιαφέροντος,  διότι θα μπορούσε να αποφέρει αρνητικά αποτελέσματα με επιπλέον «οικονομικές παρενέργειες».

Λόγο των καταστάσεων υπάρχει ‘’έξαρση ’’ στο επάγγελμα της αυτοαπασχολούμενης καθαριότητας κλπ , όπου χωρίς να απορρυπαίνουν της υφασμάτινες επιφανές και χρησιμοποιώντας ,συσκευές υπέρθερμου ατμού ή/και ατμοκαθαριστές τις ‘’ατμίζουν’’ – εξυγιαίνουν ή/και απολυμαίνουν κατά πολλούς ’’ ημιμαθείς’’– μαζί με τα ’’ εσωτερικά ρυπογόνα μικροβιακά φορτία ΄΄ κλπ

Θα πρέπει να επισημανθεί , όπως αναφέρεται και στην εγκύκλιο , η τήρηση του προγράμματος ,  απορρύπανσης , εξυγίανσης,  απολύμανσης, σε τακτά χρονικά διαστήματα. για δε την μικροβιολογική & βακτηριακή απολύμανση σε υγρή μορφή , τα σκευάσματα θα πρέπει να είναι εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ.

Κοινοποίησε το: Ενεργή συμβολή μπορεί να έχουν όλοι , αρχίζει δε να γίνεται μεγαλύτερη όταν μεταφέρεται από τη συμμετοχή της οικογένειας , της πολυκατοικίας, των τοπικών και πληθυσμιακών ομάδων, τις κυβερνητικές η μη-κυβερνητικές οργανώσεις και οργανισμούς, συλλόγους, σωματεία, ομοσπονδίες ,  ιδρύματα και φορείς, με μια αναδημοσίευση ή ένα e-mail  κ.λ.π

Πληροφορίες μπορείτε να ζητάτε στο  vgenis@otenet.gr, ή να καλείτε στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή:  https://www.greenandcleanhotels.gr/Υγειονομικοί έλεγχοι σε/

Σχετικά Άρθρα

  1. Κανόνες Υγιεινής και Μέσα Μαζικής Μεταφοράς Μαθητών.!!
  2. Καθαριότητα και Υγιεινή στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.
  3. Μέσα Μαζικής Μεταφοράς: Με Εφαρμογή Κανόνων Υγιεινής ή Χωρίς;!!!
  4. ‘‘Καταλυτική Οζονοποίηση’’: Μια πολλά υποσχόμενη προηγμένη τεχνολογία οξείδωσης.