Υγειονομικοί κανόνες και χώροι φιλοξενίας – διαμονής.!!

Υγειονομικοί κανόνες και χώροι φιλοξενίας – διαμονής.!!

Οι καλές συνήθειες υγιεινής και η καθαρότητα των εσωτερικών χώρων κάνουν τη διαφορά στην υγεία και την ευημερία μας. Οι φιλοξενούμενοι -ταξιδιώτες – με κατανόηση σ τη σημασία της προληπτικής υγιεινής, άλλα και αυτοί  που δίνουν εμφάνιση στον τρόπο ζωής-χωρίς διαταραχές- , αρχίζουν να αναζητούν την ευεξία σε ‘’γαλήνιους χώρους’’ , για την απόκτηση θετικής ψυχολογικής διάθεσης.

Με γνώμονα ότι η υγεία θα αποτελεί πάντα το θεμελιώδες κοινωνικό αγαθό για την ευημερία των πολιτών, η οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις υπηρεσίες καθαριότητας και υγιεινής με “διασφαλισμένη ποιότητα”,   οι χώροι φιλοξενίας θα πρέπει να πληρούν αυστηρές προδιαγραφές καθαριότητας και υγιεινής, προκειμένου να περιοριστούν τυχόν δυσμενείς επιδράσεις στη Δημόσια Υγεία. Για την υγειονομική τους ασφάλεια  υπάρχουν περιγραφές στο άρθρο 3 της Υπουργικής Απόφασης (νέα υγειονομική διάταξη) (Αριθμ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/ΦΕΚ2161/Β/23.06.2017),(κατοικίες χώρους διαβίωσης πολλών ατόμων κ.λπ.), αλλά και για την όποια απειλή από τον κάθε αερομεταφερόμενο ρύπο βιολογικών παραγόντων , όπου συμπεριλαμβάνεται και το ‘’άγνωστο” του SARS-CoV-2’’,στο  ( π.δ. 102/2020(ΦΕΚ Α΄ 244/07.12.2020). Λόγοι που  “οι ασφαλείς προορισμοί’’ πρέπει να υποδέχονται τους φιλοξενούμενους χωρίς καμία απολύτως ‘’έκπτωση’’ στην υγειονομική τους ασφάλεια , προκειμένου να περιοριστούν τυχόν δυσμενείς επιδράσεις στη Δημόσια Υγεία.

Υποτίθεται καθαρό : Πολλαπλασιαστής αναδυόμενων κινδύνων για την υγεία.

Ενημέρωση με προληπτικά μέτρα και έμφαση στην  υγειονομική εξασφάλιση που είναι υπόθεση όλων μας,  άλλα και η  έννοια της ποιότητας του αέρα στους εσωτερικούς χώρους η οποία δεν πρέπει να είναι συνυφασμένη με την ιδέα της πολυτέλειας , μιας και όλοι έχουμε το δικαίωμα  να αναπνέουμε καθαρό αέρα στους εσωτερικούς χώρους  χωρίς διακρίσεις, προϋπάρχει.

Υπήρχε –και προ κορονοιού- ακόμα και για την ‘’παραπληροφόρηση ‘’που συνεχίζει να υπάρχει, σχετικά με την απολυμαντική δράση και τη δύναμη του ατμού όπου πολλοί ‘’επιστήμονες εφαρμοστές’’,-με την μέθοδο του ‘‘ατμιζμού των στρωμάτων ’’  –παραπλανούν τους επαγγελματίες ξενοδόχους, εκμεταλλευόμενοι τα παραθυράκια με τις ‘’ασαφείς διατυπώσεις’’  στο Κριτήριο 4.27 , ερμηνεύοντας τον Καθαρισμό στρωμάτων –κατά το δοκούν  και προσφέρουν μια ‘‘μη αποτελεσματική μέθοδο ‘’ που μας μεταφέρει και στην ψευδή αίσθηση της απολύμανσης ,ενώ συγχρόνως ‘’προάγει διασπορά και επιμόλυνση’’ στους χώρους.

Το Υπουργείου Υγείας με το  Υπ’ αριθ. Δ1γ/Γ.Π/78956  παρείχε διευκρινίσεις, σχετικά με τα μέτρα που αφορούν σε θέματα διενέργειας καθαρισμού-απολύμανσης, εσωκλείοντας και την απαιτητέα εγκύκλιος η οποία υπάρχει και στο Υγειονομικό Πρωτόκολλο υπηρεσιών ορόφου, δωματίων και κοινόχρηστων χώρων (καθαριότητα housekeeping) και κατ΄ επέκταση Η 1.)Τήρηση προγράμματος καθαρισμού και απολύμανσης, σύμφωνα με τη ν αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954 /20.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας «Μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης σε χώρους και επιφάνειες κατά την εξέλιξη της πανδημίας του SARS-CoV-2» (ΑΔΑ: 6ΚΨ6465ΦΥΟ-1ΝΔ), όπως ισχύει .

Οι οικογενειακές ανησυχίες για την  ασφαλή διαμονή – φιλοξενία- του 2020, θα συνεχίσουν να υπάρχουν όταν:

Και πάλι το Υπουργείου Υγείας παρέχει Διευκρινήσεις με την Εγκύκλιο  Αριθμ. Πρωτ. Δ1γ/Γ.Π/18692/03/11/2022 αναφορικά με επιβολή Κυρώσεων για παραβάσεις σε επιχειρήσεις Υγειονομικού Ενδιαφέροντος. Υπενθυμίζει δε ότι η άσκηση του Υγειονομικού ελέγχου διενεργείται από τους Υγειονομικούς Υπαλλήλους των Περιφερειακών Ενοτήτων  της Χώρας σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

‘’Προληπτική Υγιεινή με Ασφαλέστερη Υγεία για το συμφέρον όλων’’

Τα τελευταία χρόνια διεθνώς γίνεται μια πιο ολοκληρωμένη προσπάθεια να διαφοροποιηθούν οι παρεμβάσεις της προληπτικής υγιεινής με ‘’μηχανικό τρόπο ’’ απέναντι στην κατασταλτική αντιμετώπιση με καθαρισμό – απολύμανση στους πορώδεις εσωτερικούς χώρους, πολύ δε περισσότερο σε επικαλυμμένα έπιπλα, χαλιά και μοκέτες.

Οι βασικές αρχές μέτρων υγιεινής με λυσιτελή αποτελεσματικότητα αντιμετώπισης απειλών από λοιμώξεις για την προάσπιση της δημόσιας υγείας,  βοηθούν στη διευκόλυνση της μετάβασης στα πλεονεκτήματα της  Προληπτικής Υγιεινής.

Συμβουλευτικές- Επιθεωρήσεις Υπηρεσιών Ελέγχων : Θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε πλέον την χρησιμότητα ενός συνεργαζόμενου Συμβούλου –Επιθεωρητή- Υγιεινής (Υγιεινολόγου) για την  αντιμετώπιση των προβλημάτων υγιεινής στην καθημερινότητα, αλλά και  για τις εφαρμογές των Πιστοποιημένων εφαρμοστών .( σε ξενοδοχεία, κέντρα φιλοξενίας –αποκατάστασης, κλπ).

Η πιστοποιημένη επαγγελματική κατάρτιση των εφαρμοστών μπορεί να δημιουργήσει μύωση ή/και αποφυγή της μεταδοτικότητας με  εξάπλωση οποιασδήποτε λοίμωξης στο περιβάλλον  και κατ’ επέκταση στον ευρύτερο πληθυσμό.

Λόγοι επιτακτικής ανάγκης η συνεχιζόμενη ενημέρωση για την Πιστοποιημένη επαγγελματική  κατάρτιση ατόμων , για την εκτέλεση των συγκεκριμένων εφαρμογών καθαρισμού-απολύμανσης,  από κάθε  επιχείρηση με οποιαδήποτε νομική μορφή, που προσφέρει υπηρεσίες οι οποίες σχετίζονται με την ασφάλεια ή υγεία των πολιτών, όπου πρέπει να χρησιμοποιούν άτομα αξιολογημένα για την καταλληλότητά τους, εξειδικευμένα (π.χ. απόφοιτοι της σχολής απολυμαντών ή άλλης ειδικότητας κατάλληλης εκπαίδευσης ) (Αριθ. Οικ.10558/876 ΦΕΚ 984 τ. Β΄ 30-6-2004).

Πιστοποιημένοι Εφαρμοστές: Άτομα αξιολογημένα για την καταλληλότητά τους , με Πιστοποιημένη εκπαίδευση διαχείρισης στον καθαρισμό- απολύμανση όλων των χώρων . Εκτελούν εφαρμογές με τεκμηριωμένες διαδικασίες όπως στην ’’Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καθαριότητας & Υγιεινής των Εσωτερικών Χώρων ‘’ , ως συμπληρωματικό υλικό υπέρ-κάλυψης  των εγκύκλιων, άλλα και για τα Προγράμματα της Προληπτικής Υγιεινής , τηρούμενων πλήρως των οριζόμενων μέτρων στην ισχύουσα νομοθεσία.

Επιπλέον , για μια υγειονομικά υπέροχη διαμονή με ευεξία σε ‘’γαλήνιους χώρους’’  φιλοξενίας – διαμονής , τα πιστοποιημένα προγράμματα  Πρόληψης  Εξάπλωσης Μολυσματικών Παραγόντων ,  αποδεικνύουν  την  απόλυτη συμμόρφωση στους κανόνες λήψης μέτρων .

Η KlinTec,  μέσα από το πρόγραμμα Reciprocity   έχουμε  εξασφαλίσει  για τους επισκέπτες τις  Έκθεσης  Clean Expo (Housekeeping- Επόπτριες- Εφαρμοστές καθαρισμού  χωρών φιλοξενίας ,κλπ)  ένα ανταποδοτικό όφελος ‘’έκπτωσης’’, για την  Πιστοποιημένη επιμόρφωση στον καθαρισμό-απολύμανση.  Για δε τις ομαδικές έγγραφες από μελή (Συλλόγων, Ενώσεων, Συνδέσμων, Σωματείων, Ομοσπονδιών, Ομίλων εταιριών, κλπ) υπάρχει επιπλέον ανταποδοτικό όφελος ‘’έκπτωσης’’.

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο τηλέφωνο  2104829839,  6932245887 e-mail: vgenis@otenet.gr

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή : https://www.greenandcleanhotels.gr/υγειονομικοί-κανόνες-και-χώροι-φιλοξ/

Συμπληρωματική ενημέρωση

Υγειονομικοί κανόνες και χώροι φιλοξενίας – διαμονής.!!

Αναδεικνύεται η ανάγκη για καταρτισμένους εφαρμοστές σε καθαρισμό –απολύμανση.

New-2022 -2023 Επαγγελματικός Εξοπλισμός Bio-Εφαρμογών Απολύμανσης-Απορρύπανσης-Εξυγίανσης & Αποκατάστασης