Είμαστε βέβαιοι ότι το υπνοδωμάτιο πληροί όλους τους «κανόνες υγιεινής» για σωστή ποιότητα ύπνου.!!

Είμαστε βέβαιοι ότι το υπνοδωμάτιο  πληροί όλους τους «κανόνες υγιεινής» για σωστή ποιότητα ύπνου.!!

Προάγοντας την υγειονομική ασφάλεια των εργαζόμενων, ενισχύεται η παραγωγικότητα τους εξασφαλίζοντας σας  ένα  ποιο καθαρό – υγιεινό και φιλόξενο υπνοδωμάτιο.

Μπορεί η καθαριότητα-υγιεινή να είναι ένας από τους σπουδαιότερους παράγοντες  στα κριτήρια επιλογής των χώρων διαμονής- φιλοξενίας από τους επισκέπτες / φιλοξενουμένους, -λόγοι που έχουν  επισημανθεί από το 2017 οι απαντήσεις όμως αρχίζουν να έρχονται  –μετά από έξι χρόνια – χωρίς την ‘’φωτογραφική παρένθεση ’’  της μεμονωμένης εφαρμογής που ‘’αυτοκαταργεί ‘’ το ίδιο το κριτήριο.

Επιτακτική ανάγκη επαναπροσδιορισμού παρατηρήσεων του κριτήριου 4.27 για ποιο καθαρό και υγιεινό υπνοδωμάτιο.

Μετά λοιπόν από την ορθή ανάγνωση, της απαντητικής επιστολής του Υπουργείου Υγείας  (α.π. Διγ/Γ.Π/22256/12.05.2023), που μου κοινοποιήθηκε  από το Υπουργείο Τουρισμού (Α. Π. : 12030/, 15/06/2023),μαζί με τους συνεργαζόμενους Συμβούλους -Επιθεωρητές- του τμήματος Δημόσιας Υγείας (Κατεύθυνση Δημόσιας Υγιεινής)διαπιστώσαμε τα έξεις:

  • Από το Υπουργείο Υγείας, κρίνεται ορθή η διατύπωση του  Κριτηρίου 4.27 ( παρατηρήσεις ) ως προς την υποχρεωτικότητα καθαρισμού των στρωμάτων σε ετήσια βάση ,η οποία δεν έχει περιοριστικό χαρακτήρα ως προς την μεθοδολογία και το βασικότερο ότι λαμβάνονται υπόψη και άλλοι παράμετροι όπως του κατασκευαστή τους.

( κρίνεται ορθή η διατύπωση – μόνο – ως προς την υποχρεωτικότητα καθαρισμού των στρωμάτων) 

  • Αυτό γιατί , συνεχίζοντας αναφέρεται στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, όπου δεν περιλαμβάνονται κατευθυντήριες οδηγίες που να σχετίζονται με το ενδεδειγμένο τρόπο καθαρισμού των στομάτων , καθώς η παράμετρος αυτή καλύπτεται από τις οδηγίες /προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Ορθώς λοιπόν  και στην συνέχεια της διατύπωσης ,που δεν συμπεριλαμβάνει  την ‘’φωτογραφική παρένθεση ’’ του ατμοκαθαριστή , διότι εκτός των άλλων (επιταχυντής διασποράς-επιμόλυνσης),- σχεδόν όλοι οι κατασκευαστές δεν επιτρέπουν θερμοκρασίες – (Clean it with a vacuum without the use of steam andAvoid “ wet cleaning methods ” ), στις οδηγίες /προδιαγραφές τους.

  • Επιπλέον στην ιδία επιστολή το Υπουργείο Υγείας με α.π. Διγ/Γ.Π/22256/12.05.2023 απαντά και  για το (Αριθμ.Υ1γ/ Γ.Π/οικ.47829/ΦΕΚ 2161/Β/23.06.2017),για την αποτροπή δημιουργίας κίνδυνου από αερομεταφερόμενη επιμόλυνση  σε εσωτερικούς χώρους διαβίωσης πολλών ατόμων, κατοικίες, ώστε να διασφαλίζει την προστασία της Δημόσιας Υγείας. Ως εκ τούτου επισημαίνει ότι ο Υγειονομικός έλεγχος γίνεται στο σύνολο των εγκαταστάσεων των τουριστικών καταλυμάτων.

Με βάση το (Αριθ. οικ. 10558/876 ΦΕΚ 984 τ. Β΄ 30-6- 2004) ορθώς στις Παρατηρήσεις  θα πρέπει να ζητείται Πιστοποιητικό (Βεβαίωση παρεχόμενων εφαρμογών) και από τους Πιστοποιημένους εφαρμοστές καθαρισμού-απολύμανσης, της κάθε μονάδας φιλοξενίας μιας και θα προσφέρει υπηρεσίες (καθαριότητας-απολύμανσης )οι οποίες σχετίζονται με την ασφάλεια ή υγεία των πολιτών. Ο κάθε επαγγελματίας  λοιπόν ενημερώνεται για τις υποχρεώσεις έναντι της Νομικής συμμόρφωσης, ως προς την υγειονομική ασφάλεια με ανθρώπινη παρουσία και δραστηριότητα σε κάθε περιβάλλοντα χώρο, μιας και παραμένει στην δική του ευθύνη.

Αναφορά  μου υπήρχε και στην(Α.Π. εισερχ. 5797/23.03.2022) για την ( με αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020), εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας» όπου αναφέρεται , ότι για την εκτέλεση των συγκεκριμένων εφαρμογών  οι εφαρμοστές  πρέπει να είναι εξειδικευμένοι (π.χ. απόφοιτοι της σχολής απολυμαντών ή άλλης ειδικότητας κατάλληλης εκπαίδευσης ) άλλα και στην επισήμανση ’χωρίς την περαιτέρω πρόκληση ρύπανσης’’.

  • Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο ΕΟΔΥ στην  πρόσφατη ανακοίνωση του ΠΟΥ σηματοδοτεί τη μετάβαση στη μετά-πανδημική περίοδο, χωρίς να σημαίνει ότι έχει γίνει οριστική παύση της κυκλοφορίας του ιού». Λόγο της τρέχουσας κατάστασης με τα παθογόνα βακτήρια Streptococcus pyogenes ή το Streptococci της ομάδας Α (GAS)*, ενδεικτικά αναφέρω , για τις μακρές περιόδους επιβίωσης τους στην σκόνη ενός χώρου, όπου μπορεί να λειτουργήσει ως καταφύγιο δεξαμενής βακτηρίων, ακόμα και για ώρες, εβδομάδες ή μήνες, κλπ. Προσοχή χρειάζεται για την απομάκρυνση αυτής της ‘’μολυσμένης σκόνης’’  και από τις μαλακές επιφάνειες (στρωματά –σαλόνια),  με ειδικό μηχάνημα καθαρισμού και όχι στη διασπορά τους στον αέρα, με ‘’ατμοκαθαριστες’’.κλπ.
  • Για την έκθεση σε ρύπους Βιολογικών Παραγόντων ακόμα και μετά την περάτωση των εργασιών, -‘’χωρίς την περαιτέρω πρόκληση ρύπανσης’’-στο εν λόγω προεδρικό διάταγμα  ( π.δ. 102/2020(ΦΕΚ Α΄ 244/07.12.2020), για την “προστασία των εργαζομένων από κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους κατά την εργασία”, αλλά και τις επιπτώσεις που προκαλούνται  στην υγεία από την έκθεση  σε αυτούς . Διευκρινίζεται  ότι, οι βιολογικοί παράγοντες μπορούν να προκαλέσουν στην υγεία, είτε μολύνσεις από παράσιτα, ιούς ή βακτηρίδια, είτε αλλεργίες που ξεκινούν από την έκθεση σε οργανική σκόνη, (όπως η σκόνη των αλεύρων ή λέπια από τρίχες και φτερά ζώων, ένζυμα και ακάρεα), είτε δηλητηριάσεις ή τοξικές συνέπειες.
  • Επιπλέον δεν ξεχνάμε ότι , εκτός από τα  ακάρεα (Dust mites), έχουμε το άκαρι της ψώρας,  κλπ

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι δεν εξαρτώνται τα πάντα από τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, αλλά και από τι θέλουμε και εμείς ως υπεύθυνοι πολίτες αυτής της χώρας, διότι δεν μπορεί να εξαλειφθεί το πρόβλημα της ενασχόλησης των “μη επαγγελματιών ” που προσφέρουν υπηρεσίες, κλπ.

Συμπεραίνοντας

Για τον επαναπροσδιορισμό των παρατηρήσεων του κριτήριου 4.27 για τον καθαρισμό των στρωμάτων ,απαιτείται:

Βεβαίωση παρεχόμενων εφαρμογών,( Πιστοποιητικό ) από επαγγελματίες και Πιστοποιημένους  εφαρμοστές , με Βεβαιωμένη εκπαίδευση και επαγγελματικό εξοπλισμό απορρύπανσης στρωμάτων σε ‘’βάθος’’ και αποκατάσταση του όγκου των χώρων από ρύπους, (‘’χωρίς την περαιτέρω πρόκληση ρύπανσης μετά την περάτωση των εργασιών’’),  για δε την χρειάζεται ή ύπαρξη επαγγελματικού εξοπλισμού –ισάξιου των επαγγελματιών -Πιστοποιημένων εφαρμοστών – με τιμολόγιο αγοράς του εξοπλισμού, συνοδευόμενο πάντα με Βεβαιωμένη εκπαίδευση εφαρμοστών.  

Υ.Γ.: 1)  Η συγκεκριμένη διατύπωση  στις Παρατηρήσεις καλύπτει την απάντηση  του Υπουργείου Υγείας , α.π. Διγ/Γ.Π/22256/12.05.2023, μαζί με το (Αριθμ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/ ΦΕΚ2161/Β/23.06.2017 και την υπ’ αριθμ. Διγ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020 καθώς  και το (Αριθ. οικ. 10558/876 ΦΕΚ 984 τ. Β΄ 30-6- 2004) άλλα και το  ( π.δ. 102/2020(ΦΕΚ Α΄ 244/07.12.2020).Επιπλέον καλύπτει πλήρως  την νομοθεσία  ‘’περί αστικής ευθύνης’’ (αξιώσεων), εφόσον θα τηρούνται αυστηρά οι όροι νόμων και εγκυκλίων όπου διασφαλίζουν την προστασία της Δημόσιας Υγείας, αλλά  και τον αθέμιτο ανταγωνισμό μεταξύ  επαγγελματιών .

Υ.Γ.: 2) Όλες οι παράμετροι στα προαναφερόμενα, πρέπει να μελετηθούν σοβαρά, από το Υπουργείο Τουρισμού, το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, την  Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων, τους Συμβούλους  Προ-αξιολόγησης και τους Διαπιστευμένους Φορείς, για την διαδικασία κατάταξης των ξενοδοχειακών μονάδων σε αστέρια, αλλά και τον Διαπιστευμένο Φορέα Ελέγχου , την Πανελλήνια Ομοσπονδία Καθαριστηρίων , το Σωματείο Ταπητοκαθαριστών Η ΑΤΤΙΚΗ, κλπ  

Οι ειδικές “ομάδες κρούσης” και της  κάθε μονάδας φιλοξενίας , με Πιστοποιημένη επιμόρφωση στον καθαρισμό-απολύμανση για την συμπληρωματική θωράκιση των εσωτερικών χώρων, θα  αντιμετωπίζουν με την ολιστική εφαρμογή  της Προληπτικής υγιεινής και την διασφαλισμένη αναβάθμιση των Green and Clean Rooms, ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι το υπνοδωμάτιο πληροί όλους τους «κανόνες υγιεινής» για σωστή ποιότητα ύπνου.!!

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο τηλέφωνο  2104829839,  6932245887 e-mail: vgenis@otenet.gr

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή :  https://www.greenandcleanhotels.gr/είμαστε-βέβαιοι-ότι-το-υπνοδωμάτιο/