Η προληπτική υγιεινή αναβαθμίζει την υγειονομική εξασφάλιση των χώρων φιλοξενίας.!!!

Η προληπτική υγιεινή αναβαθμίζει την υγειονομική εξασφάλιση των χώρων φιλοξενίας.!!!

Με αφορμή τις αποκλειστικές πληροφορίες του ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ και το άρθρο με τις  αλλαγές στα υγειονομικά πρωτόκολλα που ζητούν οι ξενοδόχοι , θα αναφερθώ από το ‘’δικό μου μετερίζι ’’ μιας και όταν οι κίνδυνοι αναδεικνύονται, όλοι μαζί ‘’έχουμε χρέος να βρισκόμαστε δίπλα στους φορείς’’  όπως και για την πληρέστερη ενημέρωση για τους χώρους φιλοξενίας υπάρχει στην στρατηγική ανταπόκριση στις προκλήσεις .

Στις ολοκληρωμένες επαγγελματικές εφαρμογέςΑπολύμανσης/Απορρύπανσης-Καθαριότητας/Αποκατάστασης/Πρόληψης-  μιας επιστημονικά τεκμηριωμένης τεχνικής μελέτης , μπορούν να λαμβάνονται υπόψη όλες τις παράμετροι του κάθε χώρου ξεχωριστά, τηρούμενων των απαιτήσεων της ισχύουσας νομοθεσίας, αλλά και για την επιμελημένη περιβαλλοντική διαχείριση στην πρόληψη της εξάπλωσης ιικού φορτίου των μολυσμένων χώρων.

Θα πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους ότι , η έννοια της ποιότητας του αέρα στους  εσωτερικούς χώρους δεν πρέπει να είναι συνυφασμένη με την ιδέα της πολυτέλειας, μιας και δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι, «σύμφωνα με τις αρχές για το ανθρώπινο δικαίωμα στην υγεία,  όλοι έχουν το δικαίωμα να αναπνέουν καθαρό αέρα στο εσωτερικό των κτιρίων (ΠΟΥ)»

  • Το Υπουργείου Υγείας   με το έγγραφο του  Υπ’ αριθ. Δ1γ/Γ.Π/78956   παρείχε διευκρινίσεις, σχετικά με τα μέτρα που αφορούν σε θέματα διενέργειας καθαρισμού-απολύμανσης, εσωκλείοντας και την απαιτητέα εγκύκλιος με τη (  αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/ 20.03.2020)  «Μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης σε χώρους και επιφάνειες κατά την εξέλιξη της πανδημίας του SARS-CoV-2» (ΑΔΑ: 6ΚΨ6465ΦΥΟ-1ΝΔ), όπου αναφέρεται όπως ισχύει και στο Η1.

Είναι μια θετική παρέμβαση έλεγχου που εξασφαλίζει:

  • την ασφαλή αποτελεσματικότητα για την μείωση εξάπλωσης του κινδύνου  ακόμα και από όποια απειλή από αερομεταφερόμενους βιολογικούς παράγοντες ( π.δ. 102/2020 (ΦΕΚ Α΄ 244/07.12.2020), ) (χωρίς την περαιτέρω πρόκληση ρύπανσης (Ε.Ο.Δ.Υ.)
  • την αποτροπή δημιουργίας κίνδυνου από αερομεταφερόμενη επιμόλυνση σε εσωτερικούς χώρους (Αριθμ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/ ΦΕΚ2161/Β/23.06. 2017).
  • την Υγειονομική ασφάλεια στους εργαζομένους (Οροφοκομία- Housekeeping)  – «χώρος υψηλού κινδύνου»
  • την θωράκιση των ενασχολούμενων , απέναντι στα ‘’περί αστικής ευθύνης’’, εφόσον τηρούνται αυστηρά οι όροι των εγκυκλίων όπου αποτελούν αναπόσπαστα μέρη σε υγειονομικά πρωτοκόλλα.
  •  τους εφαρμοστές με Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης στον καθαρισμό – απολύμανση, για ορθή εφαρμογή των τεχνικών προδιαγραφών για καθαρισμό-απολύμανση στα πλαίσια περιορισμού της εξάπλωσης του SARS-COV-2,κλπ

Από την αρχή της πανδημίας με την άμεση συγκρότηση μας συνδράμαμε για την επίλυση του προβλήματος με την συμβολή μας με το συμπληρωματικό υλικό για την τήρηση των εφαρμοστικών μεθόδων του προγράμματος των  ‘’τεσσάρων σημείων’’ .  Έτσι και οι χώροι φιλοξενίας  έχουν ως κυρίαρχο παρακαταθήκη, την εκπαίδευση με τα ’’ οργανωτικά εργαλεία’’ , άλλα και τις μεθόδους πρόληψης  για την δραστική μείωση του μικροβιακού και ιικού φορτίου, ή/ και την ελαχιστοποίηση της πιθανής εξάπλωσης  τους , μέσα από  την ‘’Υγειονομική Ασπίδα Προστασίας ’’ κατά των Λοιμώξεων (Hotel).

Καθοριστικές διαδικασίες αναθεώρησης με κατ’ επείγουσες  Διορθωτικές Ενέργειες.

(Δεν νοείτε τήρηση προγράμματος απολύμανση χωρίς σχολαστική καθαριότητα – ενδελεχή απορρύπανση)

Όπως έχω αναφερθεί αναλυτικά από την 12 Ιουλίου 2020 στο άρθρο Οι “10 μισές αλήθειες” για την δήθεν ποιοτική απολύμανση,  οι διατυπώσεις στις μεθόδους με την χρήση ατμού, (Παράγραφος Η.10, Παράγραφος Η.14) χρειάζονται διορθωτικές ενέργειες ,  λόγο του ότι ο ιός SARS-COV-2 φέρει λιπόφιλη εξωτερική στοιβάδα , που ίσως και να ελλοχεύουν σοβαρούς κινδύνους για την διασπορά (Σελίδα 53 από 106) , αλλά είναι και σε πλήρη αντίθεση  με την εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας με ‘’αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020’’,με αποτέλεσμα να μην τηρούνται αυστηρά οι όροι των εγκυκλίων ,αναπόσπαστα μέρη σε υγειονομικά πρωτοκόλλα, απέναντι στα ‘’περί αστικής ευθύνης’’.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η Παράγραφος Η.14 αναδεικνύει καιτους κινδύνους για την υγειονομική ασφάλεια στο –Κριτήριο 4.27- Καθαρισμός στρωμάτων σε ετήσια βάση Υ (Υποχρεωτική προδιαγραφή). Όταν λοιπόν υπάρχουν τεκμηριωμένες ” ανακριβείς παραφράσεις ”, αυτές οι επισημάνσεις εκτός των κινδύνων για την υγειονομική ασφάλεια , μιας και οι υφασμάτινες επιφάνειες δεν ‘’καθαρίζονται – απολυμαίνονται ’’ μόνο  με την συσκευή ατμού, (ατμογεννήτρια) υπάρχει και ο  σοβαρός κίνδυνος   ‘’παραπλάνησης’’  με την παραπληροφόρηση των υποψηφίων φιλοξενούμενων (‘’Μια εικόνα χίλιες λέξεις” ).

Η πρόληψη δεν πρέπει να παρεμποδίζεται από την συνεχιζόμενη έλλειψη βούλησης σε όλα τα επίπεδα.

Η τεχνολογία για προληπτική υγιεινή μέσα από την ‘’Υγειονομικής Ασπίδας για Προστασία ’’ κατά των Λοιμώξεων  μειώνει το κόστος ,αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως εργαλείο επικοινωνίας μιας και καλύπτει πλήρως τις ανησυχίες των ταξιδευτών -φιλοξενούμενων. Φυσικά με τον διαφανή τρόπο  ‘’εξαλείφονται’’ και‘’ τα περί Αστικής Ευθύνης’’- όσον αφορά το υπνοδωμάτιο- γιατί το μυστικό κλειδί ‘’βρίσκεται’’ στην εκπαίδευση για τις ορθές εφαρμογές πρόληψης, στα πλαίσια των απαιτήσεων της νομοθεσίας.

Για περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887 e-mail: vgenis@otenet.gr

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος

Ιωάννης Βγενής

Cleaning Advisor

Πλεονεκτήματα της Προληπτικής Υγιεινής Hotel 2022

Πηγή:  https://www.greenandcleanhotels.gr/η-προληπτική-υγιεινή-αναβαθμίζει-την/

Διαρκής Ενημέρωση