Φιλοξενία σε Ενοικιαζόμενα Δωμάτια: Με ή Χωρίς Απεντόμωση – Μυοκτονία;

Η απόφαση, για την κατάργηση του κριτήριου με α/α 83 του Παραρτήματος Α «83. (απόφαση 11240 (ΦΕΚ Β΄ 1739, 15 Ιουνίου 2016),αναφέρει ότι καταργείται η ‘’Τήρηση διαδικασιών απεντόμωσης-μυοκτονίας από πιστοποιημένα συνεργεία’’

Δεν αναφέρει, ότι καταργείται  η Βεβαίωση εφαρμογών απεντόμωσης – μυοκτονίας  ( πιστοποιητικό), όπου συνοδεύεται από το παραστατικό ( Τημ.Παρ.Υπηρ.), διότι σύμφωνα με το νόμο 3919/2011 του ΥΠΑΑΤ , οι διενέργειες απεντομώσεων – μυοκτονιών ,πρέπει να εκτελούνται μόνο από επαγγελματίες επιστήμονες, που έχουν ή εργάζονται στα συνεργεία  και  να έχουν προβεί στην προβλεπόμενη «Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών» , ώστε να τηρούνται πλήρως τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία, όπου δεν υποχρεώνει ‘’τα συνεργεία να είναι πιστοποιημένα ’’.

Η κατάργηση της παραγράφου καλώς  έγινε διότι, όλα τα συνεργεία δεν είναι Πιστοποιημένα, σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001 και ΕΝ 16636,ή με ‘Πιστοποίηση και σήμα ποιότητας για την διαχείριση των παρασίτων στο αστικό περιβάλλον’’, καθώς όλοι προαναφερόμενοι επαγγελματίες επιστήμονες που τηρούν πλήρως τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία, πρέπει να παρέχουν τις υπηρεσίες τους, χωρίς να υπάρχει το πρόβλημα του αθέμιτου ανταγωνισμού.

Όταν από το υπουργείο υγείας εκδίδεται εγκύκλιος, για τήρηση βασικών κανόνων  υγιεινής στα Μ.Μ. Μ. (Επιβατών) θεωρώντας την ως επιτακτική ανάγκη, στην συνέχεια να αποστέλλεται νέα  με μέτρα προστασίας από αρθρόποδα υγειονομικής σημασίας, ως Εξαιρετικά Επείγον στις  Περιφέρειες και  Περιφερειακές Ενότητες της χώρας, ζητώντας τους από να λάβουν  μέτρα προστασίας από αρθρόποδα υγειονομικής σημασίας, όπως  κοριούς, ψύλλους, ψείρεςψώρα και τσιμπούρια (Κρότωνες) , θα πρέπει να υπάρχει  περισσότερη ευαισθησία από όλους μας, απέναντι στις  απεντομώσεις – μυοκτονίες.

Ίσως, οι εκπρόσωποι των Ομοσπονδιών και της Συνομοσπονδίας , θα έπρεπε πριν ανακινούσουν , ότι  για τα ‘’Ενοικιαζόμενα δωμάτια: Καταργήθηκε το πιστοποιητικό απεντόμωσης;’’  να συμβουλευτούν , ένα Υγειονομικό Σύμβουλο ή την Υγειονομική Υπηρεσία ή την Δ.Α.ΟΚ. της περιφέρειας τους,  ή /και το ΥΠ.Α.Α.Τ.

Θα μπορούσαν να ανατρέξουν και στο Web Said του Υπουργείο Υγείας  για να μελετήσουν  Άρθρα για Υγειονομικούς όρους και προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων Υγειονομικού ενδιαφέροντος, στην κατηγορία ,για τους χώρους μαζικής εστίασης , ξενοδοχείων και γενικά τουριστικών εγκαταστάσεων ….κλπ .

Από την Δ.Α.ΟΚ. της περιφέρειας τους ή το ΥΠ.Α.Α.Τ. , θα μπορούσαν να ενημερωθούν στο ότι , σύμφωνα με το νόμο 3919/2011,σε περιπτώσεις όπου διενεργείται απεντόμωση – μυοκτονία σε ιδιωτικούς μεν χώρους που παρέχονται όμως υπηρεσίες στέγασης ή/και σίτισης κτλ (πχ ξενοδοχεία και γενικά τουριστικών εγκαταστάσεων,  λεωφορεία, πλοία, σκάφη αναψυχής κτλ), τότε οι εφαρμογές θα πρέπει να εκτελούνται από επαγγελματίες επιστήμονες που έχουν προβεί στην προβλεπόμενη «Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών», ώστε να τηρούνται πλήρως τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία. Στην περίπτωση που οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να απασχολούν υπάλληλο επιστήμονα , ή να είναι οι ίδιοι ιδιοκτήτες της επιχείρησης επιστήμονες για τη διενέργεια ων εφαρμογών , τότε θα πρέπει να έχουν προβεί και σε «Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών» σύμφωνα με το νόμο 3919/2011,ώστενα τηρούνται πλήρως τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία.

Οι ενημερωτικές διευκρινίσεις στα προαναφερόμενα έγιναν , διότι πολλοί ιδιοκτήτες ενοικιαζόμενων δωματίων και καταλυμάτων βρίσκονται σε  σύγχυση, όταν στο διαδίκτυο υπάρχουν αναφορές της Συνομοσπονδίας και Ομοσπονδιών, που ενημερώνουν τα μέλη τους ότι καταργήθηκε η υποχρεωτική απεντόμωση.

 Ενδεικτικές αναφορές που υπάρχουν στο διαδίκτυο.

  • Η Ομοσπονδία Ενοικιαζομένων Δωματίων & Διαμερισμάτων των Νομών, Πιερίας, Ημαθίας και Πέλλας, αναφέρει Κατάργηση Υποχρεωτικής Απεντόμωσης.  Αν ‘’καταργήθηκε ως υποχρεωτική’’  θα πρέπει να υπάρξει λεπτομερέστατη ενημέρωση προς τους  καταναλωτές , είτε από τα Web Said των μελών,  ή από τα διαφημιστικά τους κλπ, πάντα πριν την ενοικίαση , ότι στο ενοικιαζόμενο κατάλυμα δεν έχει γίνει απεντόμωση – μυοκτονία, ώστε να γνωρίζουν τι πληρώνουνΑν  διενεργηθεί  όμως απεντόμωση – μυοκτονία, θα πρέπει να γίνει με την υποχρεωτική παρουσία του επιβλέποντα επιστήμονα, σύμφωνα με το νόμο 3919/2011 του ΥΠΑΑΤ,  τηρούμενων  πλήρως τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία, ώστε να εκδοθεί Βεβαίωση εφαρμογών,  απεντόμωσης – μυοκτονίας  (πιστοποιητικό), όπου για να ισχύει, πρέπει να συνοδεύεται από το αντίστοιχο παραστατικό (Τημ.Παρ.Υπηρ.).
  • Ο Πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων Ελλάδος (ΣΕΤΚΕ) , στην επιστολή αναφέρει ότι Καταργήθηκε το πιστοποιητικό απεντόμωσης , ενημερώνοντας τα μέλη ότι , η κατάργηση αυτής της διάταξης συνεπάγεται με όφελος τους  200€ –300€ ετησίως . Συμφώνα με τα αναγραφόμενα του, για να έχουν το όφελος  των 200€ –300€ ετησίως , στο ενοικιαζόμενο κατάλυμα δεν θα γίνεται απεντόμωση – μυοκτονία, όπου θα πρέπει να υπάρξει λεπτομερέστατη ενημέρωση προς τους  καταναλωτές, πάντα πριν την ενοικίαση , ή θα πρέπει οι ιδιοκτήτες μόνοι τους να κάνουν τις εφαρμογές  της απεντόμωσης – μυοκτονίας,  όπου σύμφωνα με το νόμο 3919/2011 του ΥΠΑΑΤ , δεν θα τηρούνται πλήρως τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία. Χρειάζεται προσοχή , διότι με τα αναγραφόμενα  ‘’στοχοποιούνται’’ τα μέλη και σε τυχόν έλεγχο από την Υγειονομική Υπηρεσία ή από την Δ.Α.ΟΚ. της περιφέρειας τους, τα 200€ –300€ ίσως και να μην φτάνουν για να πληρωθούν τα πρόσθημα!!. ( Αν δεν καλύπτεστε πλήρως με όσα ενημερωτικά σας αναφέρω , με μια επιστολή σας ή/και επίσκεψη σας στο ΥΠ.Α.Α.Τ,  θα είχατε περισσότερες διευκρινήσεις στις λεπτομέρειες ).
  • Ποιο διπλωματικά, ο Πρόεδρος της Κυκλαδικής Ομοσπονδίας Ενοικιαζομένων Δωματίων – Διαμερισμάτων «Κυκλάδες», στην επιστολή της 18/6/ 2016 και με Αριθμός Πρωτ.: 679 /16, ναι μεν αναφέρει: Κατάργηση υποχρέωσης λήψης πιστοποιητικού απεντόμωσης-μυοκτονίας, αλλά  συμπληρώνει ότι, για λόγους υγιεινής και ποιότητας, πρέπει τα μέλη να φροντίζουν το κατάλυμά τους, ώστε  να είναι απαλλαγμένο από έντομα κλπ, άρα κάνουμε τακτικές απεντομώσεις στα καταλύματά μας, αφήνοντας  να εννοηθεί, ότι όλα πρέπει  γίνονται  ……σύμφωνα με την  νομοθεσία.

”Πρέπει να γνωρίζετε ότι , Μοχλός ανάπτυξης δεν είναι πάντα το ‘‘κεφάλαιο’’ αλλά η χρήση των σωστών ‘‘εργαλείων’’ στη εφαρμοσμένη στρατηγική, δημιουργώντας  επιπλέον  Προστιθέμενες Αξίες.”

Αντί  λοιπόν για ‘’καταργήσεις’’ , θα πρέπει να λάβετε σοβαρά υπόψη σας, τις δραστηριότητες των ’’ νεοσύστατων προκλήσεων’’ στον τουρισμό και γενικά στην αγορά της φιλοξενίαςόπως το Sharing Economy, όπου σιγά-σιγά και αυτή η παγκόσμια τάση αναπτύσσεται και στην Ελλάδα. Έρχονται σε αντίθεση με τις ‘’καταργήσεις’’, γιατί γνωρίζουν πολύ καλά ότι ο ευαισθητοποιημένος  για την φιλοξενία του επισκέπτης- ταξιδευτής  ‘’ψάχνει’’ και συγκρίνει, διότι έχει εμπειρίες από το ‘’άλλο κλείνω- άλλο βρίσκω’’. Στο μάρκετινγκ των Sharing Economy, το γνωρίζουν και προβάλουν την διαφορετικότητα των ”συν τους” ,  όπου οι ’’ συντονιστές’’ ελέγχοντας πριν από κάθε κράτηση, τους  έχουν εξασφαλίσει την  άρτια πληρότητα των  προϋποθέσεων για Απόλυτη Καθαριότητα και Υγιεινή. Τις προϋποθέσεις δε για την διασφάλιση της απόλυτης καθαριότητας και Υγιεινής, αλλά και  την υποχρέωση της απεντόμωσης – μυοκτονίας , όπου πρέπει να γίνεται  σύμφωνα με το νόμο 3919/2011 του ΥΠΑΑΤ, τις έχουν μεταφέρει στους διαχειριστές για την καθαριότητα (Housekeepers).

Το ‘’θετικό πρόσημο ’’ της διαφορετικότητας για την ‘’διαχρονική αξία στον τρόπο Φιλοξενίας’’

Μήπως οι Ομοσπονδίες αλλά και η Συνομοσπονδία (ΣΕΤΚΕ), θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους, τον ευαισθητοποιημένο για την φιλοξενία του επισκέπτη- ταξιδευτή που ‘’ψάχνει’’ και συγκρίνει, αλλά και τις νεοσύστατες προκλήσεις με ’θετικό πρόσημο ’’για ανάπτυξη, ωθώντας τα μέλη τους  στην υπέρβαση των απαιτήσεων,  όπως π.χ. στην αναβάθμιση των δωματίων σε allergy-free, αλλά και στην υπέρβαση των απαιτήσεων για ένα καλοδιατηρημένο και καθαρό στρώμα , αναβαθμίζοντας έτσι τα δωμάτια σε Green and Clean Rooms;

Για την υποστήριξη σας, στο ‘’θετικό πρόσημο ’’ της διαφορετικότητας για την ‘’διαχρονική αξία στον τρόπο Φιλοξενίας’’ , έχουμε αναφερθεί  στο άρθρο ‘’Χτίζοντας το πράσινο & καθαρό περιβάλλον φιλοξενίας στη Σύρο’’αλλά και στην Αναβάθμιση της ποιότητας του ύπνου στα ξενοδοχεία.

Υποστηρίζοντας το πρόγραμμα The Green Purification Group (TGPG), συμβάλετε στο να αναβαθμίζουμε τα Green & Clean Rooms, χτίζοντας το πράσινο & καθαρό περιβάλλον φιλοξενίας, για μια παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας,  με σεβασμό στις ανάγκες του επισκέπτη- ταξιδευτή .

Με αυτήν την Πρόταση- Πρόκληση θα είμαστε κοντά σας,  σε ότι μπορούμε να σας φανούμε χρήσιμοι διότι, με το πρόγραμμα Reciprocity = (.Αμοιβαιότητα + . Ανταποδοτικότητα) …. χτίζοντας γέφυρες με πελάτες και συνεργάτες.!!, μαζί με όλα τα πρωτοπόρα τμήματα και τις Υπηρεσίες υποστήριξης της Klintec.

Πληροφορίες με email στο info@cleaningnews.gr ,ή καλέστε στα 2104829839, 6932245887

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή: http://cleaningnews.gr/φιλοξενία-σε-ενο…ζόμενα-δωμάτια-μ/