Φάκελος Check list : Αναδεικνύει την Ολοκληρωμένη Υγειονομική Εξασφάλιση από τις Λοιμώξεις.

Φάκελος Check list : Αναδεικνύει την Ολοκληρωμένη Υγειονομική Εξασφάλιση από τις Λοιμώξεις.

Η ενθάρρυνση της ώθησης καινοτόμων τεχνολογικών μεθόδων , προσανατολισμένες στις τάσεις με τις αναδυόμενες ανάγκες των καταναλωτών, ενισχύει την ικανότητα αξιοποίησης τους προκειμένου να ανταποκριθούν μέσω της ανάπτυξης, για την προαγωγή μιας ολοκληρωμένης υγειονομικής εξασφάλισης από τις Λοιμώξεις .

Όταν οι πανδημίες μεταμορφώνουν την καθημερινότητα μας δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι, «σύμφωνα με τις αρχές για το ανθρώπινο δικαίωμα στην υγεία,  (ΠΟΥ) όλοι έχουν το δικαίωμα να αναπνέουν καθαρό αέρα  στους εσωτερικούς χώρους . Τότε και η Υγειονομική ασφάλεια των εργαζομένων  μαζί με την Υγειονομική Εξασφάλιση  των πολιτών, φιλοξενούμενων ταξιδευτών, αποτελεί μια από τις βασικότερες πτυχές της δημόσιας υγείας , οπότε θα πρέπει µε διαφανή τρόπο να έχουν λεπτομερέστατη ενημέρωση για την προστασία τους  από σοβαρές υγειονομικές απειλές στο ανώτερο επίπεδο αξιοπιστίας, πολύ δε περισσότερο οι κοινωνικά ευάλωτες ομάδες. 

Δημοσιεύθηκαν τα νέα υγειονομικά πρωτόκολλα  στην  Αριθμ. 4634 Τεύχος B’ 1223/17.03.2022 και το πλήρες γραπτό σχέδιο Δράσης (επεξεργάσιμο) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, θα πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες εφαρμογής των Υγειονομικών Πρωτοκόλλων και τα απαιτούμενα έντυπα τα οποία δημιουργούν τα αρχεία, τα οποία κάθε επιχείρηση οφείλει να τηρεί προκειμένου να αποδεικνύει την πιστή και ολοκληρωμένη εφαρμογή τους.

Υποχρεωτικός πλέον ο επαναπροσδιορισμός στο πλήρες γραπτό σχέδιο Δράσης

Ίσως και να απαιτείται η εκ νέου επικαιροποίηση ή/και επανέκδοση του πιστοποιητικού Health First για το 2022, μετά και την τροποποίηση των πρωτοκόλλων λειτουργίας  με (Αριθμ. 4634 Τεύχος B’ 1223/17.03.2022) Λήψη

Προσοχή στις διαστρεβλώσεις: Το Υπουργείο Υγείας με το  Υπ’ αριθ. Δ1γ/Γ.Π/78956 έγγραφο  παρέχει διευκρινίσεις  σχετικά με τις αρμοδιότητες που αφορούν σε θέματα διενέργειας καθαρισμού και απολύμανσης μαζί με την απαιτητέα εγκύκλιο (αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/ 20.03.2020). Δεν ξεχνάμε ότι το  Υπουργείου Υγείας (τμήμα υγιεινής & υγειονομικών ελέγχων) αποστέλλει εγκυκλίους έλεγχων για την προστασία των πολιτών , με ενσωματωμένη την ίδια την απαιτητέα εγκύκλιο (Δ1γ/Γ.Π./οικ19954 /20.03.2020,σε όλα τα Υγειονομικά Πρωτόκολλα, όπως  ( πχ Τουριστικών Επιχειρήσεων,  ή/και στις τεχνικές προδιαγραφές σε πρόσκληση διαγωνισμών) , ζητώντας  να παραλάβει και τα στατιστικά αυτών των Ελέγχων, αλλά και για έλεγχους επιχειρήσεων Υγειονομικού ενδιαφέροντος   από τα τμήματα υγιεινής & υγειονομικών ελέγχων των περιφερειών. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στην καθημερινότητα μας έχει εισέλθει ‘’το άγνωστο” του SARS-CoV-2’’, μαζί με τις παραλλαγμένες μεταλλάξεις  του, όπου από 09/12/ 2020 με το π.δ. 102/2020 (ΦΕΚ Α΄ 244/07.12.2020) συμπεριλαμβάνεται στους αερομεταφερόμενους ρύπους βιολογικών παραγόντων και διασταυρούμενων μολύνσεων, όπως και τα ανθεκτικά βακτήρια των τελευταίων δεκαετιών ,μαζί με τα ‘’αθόρυβα’’ μυστηριώδη μικρόβια , αλλά και τα “υπερβακτήρια” (Staphylococcus  Aureus – MRSA).

 Όπως υπάρχει η θεματική ενότητα που αφορά την πιλοτική εφαρμογή των προτυποποιημένων εντύπων για υγειονομικούς ελέγχους, έτσι μπορεί να συμπεριληφθεί και το δελτίο ελέγχου του Γιώργο Σαρμουσάκη, από την (Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου/ Τμήμα Περ/κής Υγιεινής & Υγειον/κού Ελέγχου) όπου μπορεί να λειτουργήσει και ως (Δελτίο Αυτόνομου Ελέγχου- Check list ) σε κάθε χώρο Φιλοξενίας με το σήμα πιστοποίησης «Health First», όπου μπορεί να έχει άμεση σχέση και με το πλήρες γραπτό Σχέδιο Δράσης (επεξεργάσιμο). Αυτό γιατί θα πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες εφαρμογής των Υγειονομικών Πρωτοκόλλων και τα απαιτούμενα έντυπα τα οποία δημιουργούν τα αρχεία, τα οποία κάθε επιχείρηση οφείλει να τηρεί προκειμένου να αποδεικνύει την πιστή και ολοκληρωμένη εφαρμογή τους. Σημειώνουμε ότι η διαθεσιμότητα αυτούτου σχεδίου είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ.

Η άμεση ηλεκτρονική πρόσβαση στους φακέλους των πρωτοκόλλων , μιας και ο υγειονομικός έλεγχος  της εγκυκλίου γίνεται από τα τμήματα υγιεινής & υγειονομικών ελέγχων των περιφερειών , σε συνδυασμό με το (Δελτίο Αυτόνομου Ελέγχου- Check list ) βοηθούν και στον έλεγχο του υποχρεωτικού 20%. Επιπλέον οι ηλεκτρονικοί αυτόνομοι έλεγχοι των υγειονομικών απαιτήσεων για την ορθή τήρηση των διαδικασιών, δίνουν ένα κίνητρο ως «ηλεκτρονική υπηρεσία εμπιστοσύνης» σε ελέγχους υγειονομικών απαιτήσεων  και σε κάθε εφαρμογή καθαριότητας- απολύμανσης σε  χώρους διαβίωσης πολλών ατόμων π.χ.( ενοικιαζόμενα, κλπ), μιας και δεν μπορεί να εξαλειφθεί το ρίσκο του ‘’και ποιος θα με ελέγξει’’, απέναντι στην υγειονομική ασφάλεια των εργαζομένων,φιλοξενούμενων-ταξιδευτών, ώστε να αισθάνονται την υγειονομική εξασφάλιση κλπ.

Έως ότου αποφασιστεί πως θα πρέπει να γίνονται οι έλεγχοι, οι υπεύθυνοι των εφαρμογών θα πρέπει να έχουν στον αντίστοιχο φάκελο  (καθαριότητας – απολύμανσης) το σχέδιο εφαρμογών με τις Βεβαιώσεις-Πιστοποιητικά, ώστε να αποσταλούν οπού κριθεί απαραίτητο για κάθε αρμόδιο φορέα– πάντα ηλεκτρονικά – για διενέργεια ορθού ελέγχου ιχνηλασιμότητας, κλπ.

Ολοκληρωμένες Επαγγελματικές Εφαρμογές Καθαριότητας Απολύμανσης και Αποκατάστασης των χωρών

Επιπλέον το Υπουργείου Υγείας  με το έγγραφο του  Υπ’ αριθ. Δ1γ/Γ.Π/78956  όπου παρέχει διευκρινίσεις, σχετικά με τα μέτρα που αφορούν σε θέματα διενέργειας καθαρισμού-απολύμανσης, εσωκλείοντας και την απαιτητέα εγκύκλιος (αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/ 20.03.2020). Έτσι θωρακίζει και τους ενασχολούμενους εφαρμοστές με το Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης /Επιμόρφωσης -μετά από εξετάσεις- στον καθαρισμό – απολύμανση,  μιας και  για τον  σχεδιασμό των εφαρμογών σε απολυμάνσεις πρέπει να γίνεται υπό την ευθύνη Ειδικού Επιστήμονα (Υγειονομικά Υπεύθυνου ) αλλά και ως μια θετική παρέμβαση έλεγχου  απέναντι στα ‘’περί αξιώσεων ’’, εφόσον θα τηρούνται αυστηρά οι όροι των εγκυκλίων όπου αποτελούν αναπόσπαστα μέρη διασφάλισης στην προστασία της Δημόσιας Υγείας.

Λόγοι που η Περιφέρεια Κρήτης, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης, ξεκίνησε το 2021 για δεύτερη συνεχή χρονιά το επιμορφωτικό πρόγραμμα με Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης /επιμόρφωσης -μετά από εξετάσεις –σε επαγγελματίες του τουρισμού γιατί όπως αναφέρει απαιτείται σύμφωνα με τη( α.Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.20) εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας , Υπηρεσίες ορόφου Η.1 Τήρηση προγράμματος καθαρισμού και απολύμανσης, αλλά και στο – Ειδικό πρωτόκολλο υγειονομικού περιεχομένου για τη λειτουργία των οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων (κάμπινγκ) Ι.Ε Εφαρμογή των οδηγιών της εγκυκλίου ,όπως ισχύει.

Επιπλέον για κάθε ενδιαφερόμενο ή/και φορέα από όλη την Ελλάδα – Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης στις διαδικασίες καθαρισμού και απολύμανσης παρέχεται- Πιστοποιημένη εκπαίδευση- και από τα  ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου  Έναρξη: 28/03/2022 σε συνεργασία με το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο.

Και ποτέ δεν ξεχνάμε:

  • Τον σεβασμό στις ανάγκες του επισκέπτη, μαζί με την παροχή ενσωματωμένων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στους τομείς της εσωτερικής περιβαλλοντικής διαχείρισης του υπνοδωματίου, αναδεικνύουν την Βεβαιωμένη Bio-απορρύπανση των στρωμάτων μαζί με την Εξυγίανση, (πχ. Κριτηρίου 4.27: Καθαρισμός στρωμάτων σε ετήσια βάση , Υ , (στρώματα με τις πλαϊνές τους πλευρές),  και όχι μονό τα άνω-στρώματα , ως τα απαραίτητα στοιχεία Υγειονομικής και Περιβαλλοντικής Ευαισθησίας για κάθε χώρο φιλοξενίας.
  • Το (Αριθμ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/ ΦΕΚ2161/Β/23.06. 2017, για την αποτροπή δημιουργίας κίνδυνου από αερομεταφερόμενη επιμόλυνση ), σε εσωτερικούς χώρους διαβίωσης πολλών ατόμων, κατοικίες, ή/και σε χώρους επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών.
  • Το ( π.δ. 102/2020 (ΦΕΚ Α΄ 244/07.12.2020) για την  διαχείριση των βιοκινδύνων, με θωράκιση των χώρων από τις σύγχρονες απειλές των αερομεταφερόμενους ρύπους βιολογικών παραγόντων .
  • Την δευτερογενή ρύπανση –επιμόλυνση, για την βελτίωση της περιβαλλοντικής υγιεινής αλλά και  για την υγειονομική ασφάλεια των εργαζομένων , στους εσωτερικούς χώρους εργασίας (Aρ. πρ.: 17312/Δ9. 506)
  • Τις επισημάνσεις που ελλοχεύουν σοβαρούς κινδύνους για την διασπορά, μιας και οι υφασμάτινες επιφάνειες δεν καθαρίζονται μόνο με συσκευή ατμού: ”Μια εικόνα χίλιες λέξεις”

Ξαναχτίζουμε μαζί την Υγειονομική Εξασφάλιση στο ανώτερο επίπεδο αξιοπιστίας .

Με την ‘’Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καθαριότητας & Υγιεινής των Εσωτερικών Χώρων‘’ ως συμπληρωματικό υλικό αντιμετώπισης  για την τήρηση των εφαρμοστικών μεθόδων στο πρόγραμμα των  ‘’τεσσάρων σημείων’’  υπέρ καλύπτουμε την συγκεκριμένη εγκύκλιο  ( με αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020)

Η πρόληψη δεν πρέπει να παρεμποδίζεται από την συνεχιζόμενη έλλειψη βούλησης σε όλα τα επίπεδα.

Με την καινοτόμο μέθοδο της τεχνολογίας  για προληπτική υγιεινή – μέσα από  την ‘’Υγειονομική Ασπίδα Προστασίας ’’ κατά των Λοιμώξεων   – εξαλείφουμε στο μέγιστο τις κύριες πηγές υψηλής διασταυρούμενης μόλυνσης (επιφάνειες, εξοπλισμός, αέρας,) στα πλαίσια των απαιτήσεων της νομοθεσίας . Έτσι μαζί με την Πιστοποίηση Επαγγελματικής Επιμόρφωσης  των εφαρμοστών και τις επαρκείς τεκμηριωμένες “αποδείξεις στην οργάνωση προληπτικών μέτρων ”,   ότι οι χώροι παρέχουν μια Εγγυημένη Υγειονομική Εξασφάλιση , συμπεριλαμβάνονται  σε προγράμματα πιστοποίησης για την  Πρόληψη Εξάπλωσης Μολυσματικών Παραγόντων .

‘’Η ολοκληρωμένη προσέγγιση  στην καινοτομία  της ‘’Υγειονομικής Εξασφάλισης’’  με διαφανείς τρόπους , οικοδομεί εμπιστοσύνη σε ανώτερο επίπεδο αξιοπιστίας και αναδεικνύει τα πλεονεκτήματα του Ελληνικού τουρισμού.’’

Το μυστικό κλειδί για να κερδηθεί η εμπιστοσύνη  από τους φιλοξενούμενους ταξιδευτές, ‘’βρίσκεται’’  στην υπεροχή και τα οφέλη από την πρόληψη κατά των λοιμώξεων. Η δε μείωση των ποσοστών περιβαλλοντικής επιμόλυνσης των εσωτερικών χώρων μαζί με την μείωση της υπερβολικής κατανάλωσης Βιοκτόνων Απολυμαντικών, βοηθά στην αναβάθμιση των υπηρεσιών Υγειονομικού και Περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, απέναντι στους συνανθρώπους μας αλλά και στο Περιβάλλον.

Ζητήστε να μάθετε για τα πολλαπλά οφέλη, από μειωμένα κοστολόγια, άσκοπες σπατάλες, ‘’ομαδικές αγορές’’, κλπ.!!!

Σε όλους τους εμπλεκόμενους με εφαρμογές ολοκληρωμένων προγραμμάτων καθαρισμού-απολύμανσης, παρέχουμε μαζί με τον απαιτούμενο εξοπλισμό  -εξ’ ολοκλήρου ή/και συμπληρωματικά- και  Βεβαίωση ολοκληρωμένης πρακτικής εφαρμογής .

Για πληροφορίες στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887,ή στο vgenis@otenet.gr.

Ιωάννης Βγενής

Cleaning Advisor

Πηγή: http://www.greenandcleanhotels.gr/φάκελος-check-list-αναδεικνύει-την-ολοκληρωμ/

Φάκελος Check list :Αναδεικνύει την Ολοκληρωμένη Υγειονομική Εξασφάλιση από τις Λοιμώξεις