Αναβαθμισμένες υποχρεώσεις για μια πλήρη υγειονομική εξασφάλιση.!!

Αναβαθμισμένες υποχρεώσεις για μια πλήρη υγειονομική εξασφάλιση.!!

Η ραγδαία εξέλιξη και οι  αλλαγές που επιβάλλει η σημερινή εποχή  για την προστασίας από αρθρόποδα Υγειονομικής σημασίας  (κοριούς, έντομα υφασμάτων – χαλιών  , Ακαρι της ψώρας, Ακάρεα της εσωτερικής σκόνης (Dust mites), σαπροφάγα ‘‘αρπακτικά ακάρεα’’, ψείρες του σώματος,  κρότωνες ) χρειαζόμαστε εξειδικευμένο επαγγελματικός εξοπλισμό Bio-εφαρμογών , καλύπτοντας  εξολοκλήρου ή/και συμπληρωματικά  τις ανάγκες για αντιμετώπιση προβλημάτων , από  την προεργασία των  εφαρμογών έως και την αποκατάσταση των εσωτερικών χώρων ,πριν την επαναχρησιμοποίηση τους.

Ποτέ δεν ξεχνούμε την πλήρη αποκατάσταση των χώρων, λόγο δραστηριότητας τρωκτικών  σε εσωτερικούς χώρους , όπου αποτελεί έναν από τους  σημαντικότερους φορείς παθογόνων οργανισμών και  μεταδοτικών ασθενειών (Λεπτοσπείρωση ) , κλπ,  προκαλώντας  ‘’παρενέργειες ‘’ – όχι μόνο στην υγεία – αλλά και στην ’’ τσέπη’’.

Επιπλέον λοιπόν γνώσεις σχετικά με τις εφαρμογές ολοκληρωμένων προγραμμάτων καθαρισμού -απολύμανσης χώρων, όταν φορείς ‘’δεν ξεχνούν ‘’ να μας υπενθυμίζουν ότι ο SARS-CoV-2 μαζί  με παραλλαγές , μεταλλάξεις και υποπαραλλαγές , ‘’είναι εδώ’’, αλλά και για την ‘’μολυσμένη σκόνη’’ με τα παθογόνα βακτήρια (Streptococcus pyogenes ή το Streptococci της ομάδας Α (GAS) μαζί με τα  ρυπογόνα ‘’κοκτέιλ’’  από κάθε ρύπο βιολογικών παραγόντων.

Λόγο της πολυπλοκότητας  των εσωτερικών  χώρων, η σημαντικότητα  των “απαιτήσεων’’ καθιστά υποχρεωτική πλέον την ανάγκη εισαγωγής πρόσθετων μέτρων , με αναβαθμισμένη την διαχείριση των βιοκινδύνων, όχι μονό για την αποφυγή της διασποράς των βιορύπων ,αλλά και  για ένα υψηλότερο επίπεδο ‘’ασφαλούς  προστασίας’’ της υγείας όλων μας .

Επιπλέον λόγοι συμμετοχής στην εξ’ αποστάσεως   Πιστοποιημένη εκπαίδευση ολοκληρωμένων προγραμμάτων καθαρισμού-απολύμανσης χώρων,  όπου θα δοθούν οδηγίες  αλλά και αναλύσεις νομοθεσίας  με απαντήσεις για θέματα αντιμετώπισης εχθρών υγειονομικής σημασίας, όπου αρμόδιο είναι το Υπουργείο Υγείας.

Η ανάδειξη της ορθής χρήσης των εφαρμογών από πιστοποιημένους εφαρμοστές για την αυστηρή τήρηση  των υγειονομικών πρωτόκολλων σε όλους τους τομείς,  πρέπει να καλύπτει πλέον και την ‘’κυριαρχία της αβεβαιότητας ‘’ από τα αρθρόποδα Υγειονομικής σημασίας  ή/και τις μεταλλάξεις των  ‘‘ασύμμετρων απειλών’’ με τις συνακόλουθες  συνέπειες, ακόμα και για τους εμπλεκόμενους με τα υγειονομικά ‘’δρώμενα’’ της αποκατάστασης των εσωτερικών χώρων.

« Η ανάγκη για τη διατήρηση ενός καθαρότερου και Υγιέστερου περιβάλλοντος στους εσωτερικούς χώρους, δεν είναι μια δαπάνη ή μια πολυτέλεια, αλλά μια Υποχρέωση απέναντι στους συνανθρώπους μας αλλά και στο περιβάλλον»

Στόχος μας πάντα  είναι η ανάπτυξη μεθόδων με όλες τις παραμέτρους για την ολοκληρωμένη αποκατάσταση του κάθε χώρου πριν από την εκ νέου χρήση του , έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε την υγειονομική ασφάλεια σε ένα υψηλό επίπεδο, μειώνοντας παράλληλα και κινδύνους από μελλοντικές επιπτώσεις .

Επενδύσεις που μετατρέπουν ανασφάλεια και αβεβαιότητα σε ασφαλή υγειονομικό πλεονέκτημα.

Το πρόγραμμα της διαχειριστικής και εφαρμοστικής μελέτης , αναδεικνύει τα πλεονεκτήματα του σχεδίου εφαρμογών των ‘’τεσσάρων σημείων’’  , το οποίο μπορεί να προσαρμοστεί εξ ολοκλήρου ή/και συμπληρωματικά ώστε να αντιμετωπίσει  τον κάθε ‘‘μολυσματικό παράγοντα’’ με τις ιδιαίτερα ‘’επικίνδυνες λοιμώξεις’’ , ως δράσεις επίτευξης μιας αναβαθμισμένης υγειονομικής εξασφάλισης , χωρίς ‘’καμιά διάκριση’’.

Με την καινοτόμο τεχνική της εφαρμοσμένης μεθόδου – πολλαπλών εφαρμογών ,- γίνεται επιπλέον μείωση των κίνδυνων μόλυνσης και επιμόλυνσης και παραδίδεται με καθαρότητα ένα υγιεινό εσωτερικό περιβάλλον , για μεγαλύτερη ευημερία.

Με τις ολοκληρωμένες εφαρμογές καινοτομούμε μειώνοντας ακόμα και την χρήση  βιοκτόνων  σε εσωτερικούς χώρους, αλλά και την δευτερογενή ρύπανση έως και <99,99% των PM2,5 των αιωρούμενων μικροσωματιδίων, <99,95% των PM0,3, και <95% των αερίων & TVOC, ιών με μέγεθος μόλις 80-120nm (0,080-0,12 μm).

Επενδύοντας στην καινοτόμο μέθοδο για την μετατροπή της υγειονομικής ανασφάλειας και αβεβαιότητας  –με διαφανή τρόπο –  σε ασφαλή υγειονομικό πλεονέκτημα υψηλής επαγγελματικής διαχείρισης με αξιοπρέπεια και σεβασμό, αναβαθμίζουμε την υγειονομική εξασφάλιση με επιπλέον οφέλη :

  1. Οικονομικά οφέλη από εφαρμογές για τον καθαρισμό στρωμάτων
  2. Οικονομικά οφέλη από τις ολοκληρωμένες εφαρμογές απολυμάνσεων
  3. Οικονομικά οφέλη από την προεργασία εφαρμογών για αρθρόποδα Υγειονομικής σημασίας  (π.χ κοριούς)
  4. Οικονομικά οφέλη από την προστασίας από  αρθρόποδα Υγειονομικής σημασίας  (κοριούς , έντομα υφασμάτων – χαλιών  , Ακαρι της ψώρας, Ακάρεα της εσωτερικής σκόνης (Dust mites), σαπροφάγα ‘‘αρπακτικά ακάρεα’’, ψείρες του σώματος,  κρότωνες )
  5. Οικονομικά οφέλη από την ολοκληρωμένη αποκατάσταση του κάθε χώρου πριν από την εκ νέου χρήση του , έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε την υγειονομική ασφάλεια σε ένα υψηλό επίπεδο, μειώνοντας παράλληλα και κινδύνους από μελλοντικές επιπτώσεις .
  6. Οικονομικά οφέλη από την εξασφάλιση της υγειονομικής ασφάλειας εργαζομένων –φιλοξενούμενων
  7. Οικονομικά οφέλη από την καταστροφή της περιουσίας  σας.
  8. Οικονομικά οφέλη από την προστασία της’’ αρνητικής προβολής από τους φιλοξενούμενους.
  9. Οικονομικά οφέλη από το μικρότερο κόστος εφαρμογών.
  10.  Οικονομικά οφέλη από το μικρότερο κόστος απόκτησης εξοπλισμού με εκπαίδευση εφαρμοστών.

Η μείωση των ποσοστών περιβαλλοντικής επιμόλυνσης των εσωτερικών χώρων μαζί με την μείωση της υπερβολικής κατανάλωσης βιοκτόνων , βοηθά στην αναβάθμιση των υπηρεσιών Υγειονομικού και Περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, απέναντι στους συνανθρώπους μας αλλά και στο Περιβάλλον.

«Η επανεμφάνιση των κοριών στα κρεβάτια συνιστά επείγουσα κατάσταση, καθώς οι πληθυσμοί τους αναπτύσσονται ραγδαία»

Εφαρμογές προληπτικής υγιεινής για την προστασία και από ζωικούς εχθρούς, με μολυσματικούς ή/και βιολογικούς  παράγοντες μπορούν να ανατηχθούν ,σε χώρους ξενοδοχείων, φιλοξενίας και ενδιαίτησης, Μονάδες Ιατρικού Τουρισμού,  Μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, Κέντρα υγείας, Ιατρεία φροντίδας υγείας, Κέντρα αποθεραπείας & αποκατάστασης , Αμφιθέατρα- αίθουσες  θεάτρων, κινηματογράφους, Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (περιλαμβανομένων λεωφορείων του ΚΤΕΛ, πλοίων, τουριστικά σκάφη αναψυχής, κλπ).

Με την εξωστρεφή πρωτοβουλία για την ανάπτυξη των καινοτόμων προγραμμάτων της  Προηγμένης Προληπτικής Υγιεινής  , επενδύει σε ενημέρωση- εκπαίδευση και εξοπλισμό, για την κάλυψη των κενών – ‘’αδυναμιών ’’- στους εσωτερικούς χώρους. Με αυτά τα πρωτοποριακά προγράμματα επιτυγχάνεται ένα υψηλό επίπεδο προληπτικής υγιεινής και προστασίας ως προς την βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, σύμφωνα πάντα με τις απαιτήσεις για τη Δημόσια Υγεία .

Με την εφαρμοσμένη στρατηγική των τεχνολογικών εξελίξεων αναπτύσσουμε μια Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική και Υγειονομική Διαχείριση των εσωτερικών χώρων . Παροτρύνουμε για επιπλέον γνώσεις σχετικά με πρακτικές εφαρμογές προγραμμάτων για ‘’Ολοκληρωμένη Διαχείριση’’,  αλλά και για συμμετοχή στην εξ’ αποστάσεως   Πιστοποιημένη εκπαίδευση ολοκληρωμένων προγραμμάτων καθαρισμού-απολύμανσης χώρων,  όπου δίνονται  οδηγίες  και αναλύσεις της νομοθεσίας  με απαντήσεις και για θέματα αντιμετώπισης εχθρών υγειονομικής σημασίας, μιας και  αρμόδιο είναι το Υπουργείο Υγείας.

Η KlinTec με την 35ετή πείρα και την εμπορεία της τεχνογνωσίας, γνωρίζοντας τις σύγχρονες απαιτήσεις των εφαρμογών, παρέχει πλήρη ή/και συμπληρωματική κάλυψη του ειδικευμένου επαγγελματικού εξοπλισμού , με πλήρη πρακτική εκπαίδευση ‘’από την θεωρία στην πράξη’’ στους εφαρμοστές , σύμφωνα με τα νομοθετικά όρια ή πρότυπα ή απαιτήσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Επιπλέον με την διαφορετικότητα μας  και τα πλεονεκτήματα των ενδεδειγμένων και επικεντρωμένων συμπληρωματικών παρεμβάσεων μας είναι το ότι , υπάρχει η δυνατότητα έγκαιρης αντιμετώπισης προβλημάτων με ολοκληρωμένες λύσεις ακόμα  και σε πολύπλοκες παρεμβάσεις, (δυσλειτουργικές)  σε αποδεκτά οικονομικά  επίπεδα, ελαχιστοποιώντας τους κινδύνους  και διασφαλίζοντας παράλληλα ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας των ανθρώπων και του περιβάλλοντος.

Διαχειριστικά και προληπτικά μέτρα προστασίας με μηδενική ανοχή στην επιβάρυνση της υγείας των πολιτών.

Προσοχή χρειάζεται και από τους υπευθύνους που παρέχουν φιλοξενία, αλλά και στους παρέχοντας την ολοκληρωμένη διαχείριση  με την   «Λήψη μέτρων προστασίας/αντιμετώπισης αρθροπόδων Υγειονομικής σημασίας (κοριοί)». Αν δεν υπάρξει εναρμόνιση και με την προαναφερθείσα νομοθεσία, ίσως και να μην καλύπτονται  νομικά απέναντι στην νομοθεσία ως προς την αστική ευθύνη (περί αξιώσεων) αλλά και τα ιδιωτικά ασφαλιστήρια υγείας. 

Φτιάξτε και σεις μια ’’ομάδες κρούσης’’ ( Bio-Exterminating Services) για την ολοκληρωμένη διαχείριση των εφαρμογών αντιμετώπισης καταστάσεων περιβαλλοντικού αλλά και υγειονομικού ενδιαφέροντος στους εσωτερικούς χώρους, οι οποίες είναι απλούστερες, οικονομικότερες και ασφαλέστερες, ως προς το σύνολο του τελικού αποτελέσματος.

Καλέστε μας τώρα για πληρέστερη ενημέρωση.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο e-mail: vgenis@otenet.gr  , ή στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Ιωάννης Βγενής

Cleaning Advisor

Πηγή: https://www.greenandcleanhotels.gr/αναβαθμισμένες-υποχρεώσεις-για-μια/: