Είναι επικίνδυνες οι “ μισές αλήθειες” της δήθεν ποιοτικής καθαριότητας;

Είναι επικίνδυνες οι “ μισές αλήθειες” της δήθεν ποιοτικής καθαριότητας;

«Η ανάδειξη της επικινδυνότητας τους, δημιουργεί την ανάγκη μιας επιμελημένης εφαρμογής μέτρων με στοιχειώδεις κανόνες, προλαμβάνοντας έτσι τις τυχόν αρνητικές συνέπειες απέναντι στους συνανθρώπους μας αλλά και στο περιβάλλον»

Όπως έχω αναφερθεί και στις “10 μισές αλήθειες”  ο βομβαρδισμός με διαδικτυακά διαφημιστικά μηνύματα  με προσφερόμενες υπηρεσίες για καθαρισμούς η/και βιολογικούς καθαρισμούς   με την «οικονομικότερη λύση» συνεχίζεται με αμείωτη ένταση,  κρύβοντας την επικινδυνότητας τους  στις “ μισές αλήθειες” .  Όλοι πλέον γνωρίζουμε ότι, το υποτίθεται καθαρό δεν εξαλείφει το ‘’ανθρώπινο λάθος’’ έναντι μολυσματικών παραγόντων , όπως και για τις υπηρεσίες  εξυγίανσης  των στρωμάτων με  ‘‘ Ατμισμό’’   και  τους  ‘’άγνωστους κίνδυνους’’  μετά τον ‘’Οικολογικό καθαρισμό’’ , αλλά και τις Πολυδάπανες ‘‘κρυφές χρεώσεις’’ μαζί με την ρύπανση των εσωτερικών χώρων  και τις επιπτώσεις στην υγεία μας .

Όταν το ραγδαία αυξανόμενο ενδιαφέρον με απαιτήσεις από τους καταναλωτές γίνεται μεγαλύτερο , σε θέματα καθαριότητας και υγιεινής  για ένα καλύτερο και ασφαλέστερο υγιεινό περιβάλλον μιας Αναβαθμισμένης Ποιητικής  Διαβίωσης   με εσωτερική αρμονία και ηρεμία , τότε χρειάζεται πληρέστερη ενημέρωση με ανταπόκριση στις προκλήσεις .

Οι Παρεχόμενες υπηρεσίες επαγγελματικών Bio-Εφαρμογών ,  απαιτούν την χρησιμοποίηση Επαγγελμάτων συστημάτων και μεθόδων μαζί με την Βεβαιωμένη επαγγελματική κατάρτιση των εφαρμοστών, ώστε οι εφαρμογές αντιμετώπισης να γίνονται με αποτελεσματικότητα, χωρίς την δημιουργία  επιμόλυνσης,  αποφέροντας δε την δημιουργία  ενός καθαρού και υγιεινού περιβάλλοντος. Έτσι θα μπορούν να παρέχουν Βεβαίωση των παρεχόμενων εφαρμογών, εφόσον πρώτα έχουν μελετήσει ορθά και λεπτομερέστατα την εκάστοτε Υπουργική Απόφαση (νέα υγειονομική διάταξη) του Υπουργείου Υγείας, όπου περιγράφονται αναλυτικά , όπως πχ στο άρθρο 3 της παρούσας, για (κατοικίες χώρους διαβίωσης πολλών ατόμων κ.λπ.) προκειμένου να περιοριστούν τυχόν δυσμενείς επιδράσεις στη Δημόσια Υγεία.

Την ώρα που η βιομηχανία καθαρισμών αναπτύσσεται με ταχύτατους ρυθμούς, οι καταναλωτές –ιδιώτες και επαγγελματίες– έχουν να αντιμετωπίσουν μια σειρά από προκλήσεις. Από τη μία ο ισχυρός ανταγωνισμός– αθέμιτος και μη– και από την άλλη ο πλήρης εγκλωβισμός στις “ μισές αλήθειες”  σε πολλά Websites ,ακόμα καιτων διαδικτυακών  Brokers  που προσπαθούν να προσελκύσουν  επισκέπτες –πελάτες, μέσα από την αντιγραφή φράσεων και εννοιών , ωστε  να πείσουν έκτος από τους καταναλωτές και τις εταιρείες ΜΜΜ (Λεωφορεία}  και τους ξενοδόχους.

Ίσως και να υπάρχει μια μεγάλη κατηγορία πολιτών με ελλιπή ενημέρωση, για το τι είναι στην πραγματικότητα ένας βιολογικός καθαρισμός , ώστε να κατανοήσουν  ότι  δεν έχει καμία σχέση με τον καθαρισμό στρωμάτων, σαλονιών, χαλιών, σαλονιών αυτοκινήτων , Μ.Μ.Μ. κλπ.

Βιολογικοί Καθαρισμοί : Η διαχείριση υγρών όσο και στερεών αποβλήτων, είναι ένα πρόβλημα που η εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (βιολογικός καθαρισμός) είναι ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης της ρύπανσης των υδάτινων πόρων από τα αστικά απόβλητα.

Όλοι πλέον γνωρίζουμε ότι η Οδηγία για τους βιολογικούς καθαρισμούς λυμάτων ορίζει την ελάχιστη αναγκαία τεχνική υποδομή σε δίκτυα αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων που πρέπει να διαθέτουν οι πόλεις και οι οικισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Σύμφωνα με το Υ.Π.Ε.Κ.Α. στη χώρα λειτουργούν περισσότεροι από 300 βιολογικοί καθαρισμοί …(Π.χ των Δήμων  Τρικάλων,  Βέροιας,κ.α)  .. εναρμονισμένοι με αυτή Ελληνική νομοθεσία. H ΕΥΔΑΠ, πάντα πρωτοπόρος στην προστασία του περιβάλλοντος, έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει ένα  ολοκληρωμένο σύστημα επεξεργασίας λυμάτων  στη Μεταμόρφωση Αττικής, στο Θριάσιο Πεδίο και στη νήσο Ψυττάλεια. Στο νησί υπάρχουν εγκαταστάσεις  Βιολογικού  καθαρισμού  των λυμάτων  που είναι οι μεγαλύτερες της Ευρώπης και από τις μεγαλύτερες του κόσμου.

Συμπέρασμα : Οι αναφορές  για βιολογικούς καθαρισμούς σε αυτοκίνητα, σαλόνια, στρώματα, κ.α. πρέπει να ερμηνεύονται ως  ‘’επεξεργασία των αποβλήτων’’ που βρίσκονται στους κάδους των μηχανημάτων.

Ο ορισμός της λέξης Bio, προέρχεται από το Bιο (βίος=το ζείν),  όπου με το   Bio -Περιβάλλον  μας προσδιορίζει τους εσωτερικούς χώρους.

Με σεβασμό στην ιδέα των δικαιωμάτων του βίου, για τις αποτελεσματικά επαγγελματικές Bio- εφαρμογές πρέπει να εφαρμόζονται, ως  εναλλακτικές διαχειριστικές εφαρμογές στην αναβάθμιση ενός εξελισσόμενου εσωτερικού περιβάλλοντος, με Πρωτόκολλα επαγγελματικών Bio- εφαρμογών για την εξασφάλιση μιας ποιοτικής διαβίωσης, εναρμονισμένα με τις   Υπουργικές Αποφάσεις (νέα υγειονομική διάταξη)  για (κατοικίες , χώρους ενδιαίτησης ( διαμονής ) – φιλοξενίας και διαβίωσης πολλών ατόμων κ.λπ.) προκειμένου να περιοριστούν τυχόν δυσμενείς επιδράσεις στη Δημόσια Υγεία.

Η έννοια της καθαριότητας του  Βιο – περιβάλλοντος χώρου,  ιδιωτικού ή δημοσίου, είναι ζωτικής σημασίας από την αρχαιότητα ως και σήμερα. Πολλές φράσεις μας ή/και έννοιες μπορεί να συγκλίνουν  προς τον ‘‘οικολογικό χώρο’’, αλλά δεν αναφέρονται  ευσυνείδητα και επ’ ουδενί , στις λέξεις ‘’οικολογικός’’, ‘’βιολογικός’’, μιας και η ενσωμάτωση των Bio-εφαρμογών στην επιχειρηματική πρακτική μας, προσδιορίζει την αποτελεσματικότητα απέναντι στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, διότι για μας η ιδανική δράση για την προστασία του, ξεκινάει  από τους χώρους που ζούμε και εργαζόμαστε. Η συνεχή προσπάθεια μας για περαιτέρω βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης, αναδεικνύει στην πράξη το ειλικρινές ενδιαφέρον μας για την επίτευξη αυτού του στόχου, με σεβασμό στην ιδέα  των «Δικαιωμάτων του βίου».

Όταν ανατρέξτε στα άρθρα για όλους τους εσωτερικούς χώρους θα ανακαλύψετε:

α)  Στο Εξασφαλίζω ένα υγιεινό περιβάλλον σήμερα, θα ανακαλύψετε γιατί ‘‘ το υποτίθεται καθαρό, η τρομερότερη μάστιγα της ανθρωπότητας, είναι ποιο επικίνδυνο από το βρόμικο.’’

β) Στο Προάγοντας την καθαριότητα… θα ανακαλύψετε πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε να αναβαθμίσετε την ποιότητα του χώρου σας, αλλά και γιατί το σύστημα Kirby δεν είναι σύστημα βιολογικού καθαρισμού.

γ) Στο Βελτιωμένη Αποτελεσματικότητα Εφαρμογών Περιβαλλοντικού & Υγειονομικού Ενδιαφέροντος θα ανακαλύψτε πως οι παρευρισκόμενοι επαγγελματίες παρακολουθώντας τα  Εκπαιδευτικά  Σεμινάρια ενημερώνονται  για τις  Διαχειριστικές Εφαρμογές  σε εσωτερικούς Χώρους.

δ) Στις εφαρμογές Bio-καθαρισμού  έκτος από το να ανακαλύψετε πως μπορείτε να Προσφέρετε ευεξία και άνεση στα ταξίδια των φιλοξενούμενων ταξιδευτών σας, θα βρείτε και τις τεράστιες διαφορές ανάμεσα στον   ‘‘ Ατμισμό των Στρωμάτων ’’  και στο επαγγελματικό σύστημα με την εξειδικευμένη μέθοδο ενεργής απολύμανσης (Active Disinfection), ως ένας ποιο ισχυρός παράγοντας απενεργοποίησης, για να μπορεί να επιτύχει πιο έντονα αποτελέσματα ακόμη καιαπό ένα μηχάνημα ‘’υπέρθερμου ατμού’’. Συνδυάζειτο δυναμισμό της περιστροφικής ανάδευσης (στροβιλισμού) και την δυναμική της ταυτόχρονης αναρρόφησης . Αυτή η εξειδικευμένη μέθοδος μπορεί να υποστήριξη την ταυτόχρονη απομάκρυνση ζωικών εχθρών και των αυγών τουςχωρίς την χρήση χημικών. Επιπλέον δεν μεταφέρει τον ατμό στο χώρο – αποφεύγοντας την  δημιουργία επιμόλυνσης – με ‘’ τα συνακόλουθα αποτελέσματα του αναδυόμενου χημικού κοκτέιλ ’’  λόγο υψηλών θερμοκρασιών ( 184,13⁰C), όπου ο τρόπος αλληλεπίδρασης των με την εισπνοή, δεν μπορεί να αποκλειστεί από την πρόκληση ανεπιθύμητων αποτελεσμάτων , που μπορούν να συνδεθούν µε Λοιμώξεις .

ε) Προσοχή λοιπόν στους ‘’οζονιστές ’’ διότι  τα επαγγελματικά συστήματα παράγωγης όζοντοςOzone – O3), για να φτάνουν στο απαιτούμενου επίπεδο απολύμανσης, χρειάζονται υψηλότερες συγκεντρώσεις όπου το όζον είναι επιβλαβές με την εισπνοή του για την ανθρώπινη υγεία. Αυτός είναι και ο λόγος που πρέπει μετά την παραγωγή όζοντος ,από όποιο σύστημα εκκένωσης μέσα στον περιβάλλοντα χώρο –με την απουσία ανθρώπων – να γίνεται υποχρεωτική εξουδετέρωση με (καταλυτική διεργασία -μετατροπή και επαναφορά σε οξυγόνο), όπως τα καινοτόμα πατενταρισμένα συστήματα Hygene Air 200 με  ‘‘Καταλυτική Οζονοποίηση ’’ για απολύμανση χωρίς υπολειμματικότητα. Πρέπει έκτος από το σήμα CE, να υπάρχει πλήρη συμμόρφωση με τους ισχύοντες Ευρωπαϊκούς κανονισμούς και οδηγίες σχετικά με το όζον (Οδηγία 2001/81 / ΕΚ, Οδηγία 2002/3 / ΕΚ , Οδηγία 2008/1 / ΕΚ, Οδηγία 2008/50 / ΕΚ,).  Τα ίδια ισχύουν και στα συστήματα με οζονοποιημένο νερό (Hygene Water ) για απολύμανση χωρίς την χρήση χημικών.

Όταν χρειάζονται υψηλές συγκεντρώσεις όζοντος για την στοχευμένη απολύμανση, (ποσότητες που απαιτούνται για να είναι αποτελεσματικό) και η αφαίρεση του γίνει μόνο με τον αερισμό  και το άνοιγμα των παραθύρων , οι επιστήμονες δεν μπορούν να μας αποκλείσουν δυσμενείς επιδράσεις στη Δημόσια Υγεία, από την παραμονή σε κρυφά σημεία του βλαβερού όζοντος στον εσωτερικό χώρο.

στ) Στο Καθαρισμός-Εξυγίανση του Αέρα το σύστημα HealthWay EMF™ , (Powerful High Ozone air purification) με τον χαρακτηρισμό ως Ιατρικής Συσκευής Τάξης ΙΙ από τον οργανισμό FDA των ΗΠΑ και  την επαναστατική ζώνη εξουδετέρωσης μικροοργανισμών, εξουδετερώνει: 98-100% ιούς 98-100% βακτηρίδια 94-100% μύκητες. Με την δέσμευση και δυνατότητα καταστροφής σωματιδίων έως και 0,1 μικρών , αιωρούμενων μικροοργανισμών, σπόριων, βακτηριδίων, ιών, μυκήτων, κλπ για έναν Καθαρό και υγιή αέρα σε όλους τους εσωτερικούς χώρους αλλά και για την  μείωση  ως και εξάλειψη του προβλήματος  της αέριας ρύπανσης των εσωτερικών χώρων, μπορεί να  συνεισφέρει  στην διατήρηση του χώρου σε υψηλά Standards, έως την Επαναβεβαίωση των Bio-εφαρμογών, θέτοντας νέα πρότυπα στην έννοια του ‘’καθαρού αέρα στον εσωτερικό χώρο ‘’

Απολύμανση: Για τους ειδικούς ο ορισμός απολύμανση, είναι η διαδικασία εφαρμογής μεθόδων για την στοχευμένη μείωση των παθογόνων μικροβίων κατά 5 λογαριθμικές μονάδες (για δε τους ιούς κατά 4 λογαριθμικές μονάδες). Μπορούμε επίσης να πούμε ότι «απολύμανση» είναι η μείωση των υπαρχόντων μικροβίων κατά 99,999% (για δε τους ιούς κατά 99,99%).Τα ολοκληρωμένα περιβαλλοντικά μέτρα, είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή της σωστής απολύμανσης. Η επιλογή της κατάλληλης μεθόδου,  εξαρτάται από τον βαθμό του απαιτούμενου επιπέδου απολύμανσης, το είδος του χώρου αλλά και η ασφαλής εφαρμογή της προτεινόμενης  μεθόδου.

Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι η καθαριότητα-απορρύπανση , το πλύσιμο και η εξυγίανση αντικειμένων, επιφανειών αλλά και ο εναλλακτικός αερισμός ή/και η αφύγρανση με καθαρισμό του όγκου (m³) ενός χώρου, δεν αντικαθιστούν τις μεθόδους απολύμανσης, όπως και οι μέθοδοι απολύμανσης , εξυγίανσης , εναλλακτικού αερισμού ή/και αφύγρανσης με καθαρισμό δεν αντικαθιστούν, καθαριότητα-απορρύπανση , πλύσιμο, αντικειμένων και επιφανειών αλλά και του όγκου (m³) ενός χώρου.

Όπως και να ονομάζεται ο καθαρισμός -(Bio-καθαρισμός, Βιο-καθαρισμός, βιολογικός, οικολογικός )-ο βασικότερος κανόνας για την διασφάλισης των συνθηκών υγιεινής για ποιοτική διαβίωση,  είναι η ορθή χρήση του απαραίτητου εξοπλισμού μαζί με τα Πρωτόκολλα των επαγγελματικών και ασφαλών  εφαρμογών .

Προσοχή : Ημίμετρα με μεμονωμένες εφαρμογές μπορούν ίσως να φέρουν ακόμα και αρνητικά αποτέλεσμα με σοβαρές συνέπειες.

Κοινοποίησε το: Ενεργή συμβολή μπορεί να έχουν όλοι , αρχίζει δε να γίνεται μεγαλύτερη όταν μεταφέρεται από τη συμμετοχή της οικογένειας , της πολυκατοικίας, των τοπικών και πληθυσμιακών ομάδων, τις κυβερνητικές η μη-κυβερνητικές οργανώσεις και οργανισμούς, συλλόγους, σωματεία, ομοσπονδίες , ιδρύματα και φορείς, με μια αναδημοσίευση ή ένα e-mail  κ.λ.π

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Πληροφορίες με email στο vgenis@otenet.gr,ή καλέστε στα 2104829839, 6932245887

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή:   http://klintec.gr/είναι-επικίνδυνε…ι-μισές-αλήθειες/ ‎

2019 -2020” Εξοπλισμός Bio-Εφαρμογών Επαγγελματικής Απορρύπανσης -Εξυγίανσης & Απολύμανσης

Σχετικά Άρθρα

  1. Τηρούνται οι Κανόνες Υγιεινής στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς; !!
  2. Προβληματισμοί στην Ομαλή Αντιμετώπιση της Έξαρσης σε ‘’Παρασιτικούς Εισβολείς’’ και Ψώρα.!!
  3. Είναι επικίνδυνες οι “ μισές αλήθειες” της δήθεν ποιοτικής καθαριότητας;
  4. Διαταραχές με Αυξημένη Επικινδυνότητα στις Λοιμώξεις.
  5. Το υποτίθεται καθαρό δεν εξαλείφει το ‘’ανθρώπινο λάθος’’ έναντι μολυσματικών παραγόντων.
  6. Απαρέγκλιτη η τήρηση των όρων υγιεινής και ασφάλειας σε χώρους ενδιαίτησης – φιλοξενίας.
  7. Κανόνες Υγιεινής και Μέσα Μαζικής Μεταφοράς Μαθητών.!!
  8. Μέσα Μαζικής Μεταφοράς: Με Εφαρμογή Κανόνων Υγιεινής ή Χωρίς;!!!
  9. Καθαριότητα και Υγιεινή στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.
  10. Ξενοδοχεία: Άμεσες λύσεις για περιορισμό τυχόν δυσμενών επιδράσεων στη Δημόσια Υγεία.