Απαρέγκλιτη η τήρηση των όρων υγιεινής και ασφάλειας σε χώρους ενδιαίτησης – φιλοξενίας.

Το ραγδαία αυξανόμενο ενδιαφέρον με απαιτήσεις από τους φιλοξενούμενους, σε θέματα καθαριότητας και υγιεινής χρειάζεται περισσότερη ενημέρωση.

Οι προκλήσεις για την «μικροβιολογική ασφάλεια» από  άμεσους ή/και έμμεσους επανεμφανιζόμενους κίνδυνους στην καθημερινότητα, μας οδηγούν  σε νέα πρότυπα φυσικών εναλλακτικών λύσεων, για την διασφάλιση μιας καλύτερης ποιότητας στους εσωτερικούς χώρους.

Η αναβάθμιση του πολύπλοκου εσωτερικού περιβάλλοντος μπορεί να αναπτυχθεί μέσα από την Ανθρώπινη Ευαισθησία της Εταιρικής Ευθύνης, κάθε επιχείρησης –εταιρίας, με σεβασμό στο κοινωνικό λειτούργημα που παρέχουν, όταν η ενημέρωση για την προσφορά του, ανταποκρίνεται στις ξεκάθαρες απαιτήσεις των καταναλωτών.

Αν και οι επισημάνσεις έχουν γίνει , αναμένονται οι διευκρινιστικές αλλαγές από το Υπουργείου Τουρισμού, ως προς την διατύπωση στις παρατηρήσεις του Κριτηρίου 4.27 Καθαρισμός στρωμάτων σε ετήσια βάση , Υ (Υποχρεωτική προδιαγραφή). Η ερμηνεία θα πρέπει να αναφέρει, Απαιτείται: Βεβαίωση παρεχόμενων εφαρμογών, από επαγγελματίες εφαρμοστές με επαγγελματικό εξοπλισμό απορρύπανσης στρωμάτων και Βεβαιωμένη εκπαίδευση, υποχρεωτικά με Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, ή ύπαρξη επαγγελματικού εξοπλισμού απορρύπανσης στρωμάτων,  ισάξιο των επαγγελματιών, με τιμολόγιο αγοράς συνοδευόμενο πάντα με Βεβαιωμένη εκπαίδευση εφαρμοστών, βάση της οποίας νομοθεσίας του Υπουργείου Υγείας αλλά και της  εκάστοτε Υπουργικής Απόφασης (νέες υγειονομικές διατάξεις).

Οι κλειστοί χώροι ενδιαίτησης ( διαμονής ) φιλοξενίας  δεν είναι μόνο η κάθε Εναλλακτική μορφή τουρισμού, (Ιατρικός ΤουρισμόςΚέντρα Αποθεραπείας & Αποκατάστασης) αλλά και οι  Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων, οι Βρεφονηπιακοί Παιδικοί Σταθμοί,  Σκάφη Αναψυχής  μαζί με τα Μέσα Μεταφοράς των.

Το Υπουργείο Υγείας  την 04/10/2019  εξέδωσε Εγκύκλιο με ΘΕΜΑ: «Υγειονομικοί έλεγχοι στα σχολεία όλων των βαθμίδων και των ειδικών κατηγοριών, για το σχολικό έτος 2019 – 2020».pdf

H διεξαγωγή των υγειονομικών ελέγχων  θα πρέπει να εφαρμόζονται απαρεγκλίτως , όπως ανακοινώθηκε και από Περιφέρεια Αττικής.   

Απαρέγκλιτη τήρηση υγειονομικών έλεγχων θα πρέπει να γίνεται σε όλα τα  μέσα μαζικής μεταφοράς  και όχι μόνο στα σχολικά λεωφορεία – μεταφορικά μέσα τα οποία μεταφέρουν μαθητές . 

Θεωρούμε επιτακτική την ανάγκη για την υπενθύμιση τήρησης  της απαρέγκλιτης εφαρμογής μιας και είναι την εν ισχύ η Εγκύκλιος για όλα τα Μ.Μ.Μ.   – των   «Κανόνων υγιεινής στα Μ. Μ. Μεταφοράς (Επιβατών) στεριάς, θάλασσας και αέρα»  αλλά και η  «Περί υγειονομικών μέτρων επί των πάσης φύσεως μεταφορικών μέσων,  με σκοπό την προστασία της Ατομικής Υγείας τόσο των επιβατών όσο και των εργαζομένων σε αυτά και κατ’ επέκταση τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας.

Με την ευκαιρία της Δημόσιας διαβούλευσης του πολυνομοσχεδίου που συμπεριλαμβάνει και τους ελέγχους ,θα πρέπει να επισημάνω το εξής. Κατά την εφαρμογή των ελέγχων, οι ελεγκτές διενεργούν επίσημους ελέγχους με υψηλό βαθμό διαφάνειας, αλλά θα πρέπειοι ελεγκτές  όπως και οι εφαρμοστές  να παρακολουθούν Επιμορφωτικά Σεμινάρια για Απεντομώσεις – Μυοκτονίες- Επίσημους Ελέγχους, σε κατοικημένους χώρους, αλλά και για τις Διαχειριστικές Εφαρμογές Περιβαλλοντικού & Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, σε Εσωτερικούς Χώρους.

Αναρτημένος στο διαδίκτυο είναι και ο Οδηγός Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων από τον  ΕΦΕΤ αλλά και η ενημέρωση για τους Βρεφονηπιακούς – Παιδικούς Σταθμούς  και τα Κέντρα Προσχολικής Αγωγής.

Όσοι ενασχολούνται με την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Περιφέρειες, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι στους ειδικούς όρους εκτέλεσης και τεχνικές προδιαγραφές των συμβάσεων στο  – Λεωφορεία και Επιβατικά Οχήματα αναφέρονται:

α. Η μεταφορά των μαθητών και μαθητριών θα γίνεται αποκλειστικά και µόνο µε λεωφορεία ή επιβατικά οχήματα ∆.Χ., που πληρούν τις προδιαγραφές και προϋποθέσεις, που ορίζουν οι ισχύοντες σχετικοί νόμοι, προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις και αστυνομικές διατάξεις για τη μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

β. Τα οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι σε άριστη λειτουργική κατάσταση, γενική εμφάνιση και καθαρά. κλπ

‘’Δεν εξαρτώνται τα πάντα από τις απαιτήσεις της νομοθεσίας στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς,  αλλά και από τι θέλουμε και εμείς ως υπεύθυνοι πολίτες αυτής της χώρας.’’

Λόγο των καταστάσεων υπάρχει ‘’έξαρση ’’ στα επαγγέλματα  της αυτοαπασχολούμενης καθαριότητας- απολύμανσης  κλπ , αλλά και της απεντόμωσης – μυοκτονίας όπου με την ‘‘ανεξέλεγκτη χρήση βιοκτόνων’’  κατά πολλούς- ’’ ημιμαθείς’’μετατρέπουν σε κέρδη τα προβλήματα της καθημερινότητα μας.

Η ευγενής υπενθύμιση θεμάτων  που μένουν αναπάντητα και αφορούν την (Απεντόμωση –  Μυοκτονία) αλλά και τον  σχεδιασμό ελέγχων στις απεντομώσεις – μυοκτονίες, πρέπει να συνεχίζεται να γίνεται ώστε να ενημερώνονται οι επαγγελματίες που τους άφορα άμεσα , αλλά και οι καταναλωτές.

Θα πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους τους εμπλεκόμενους στην καθαριότητα και υγιεινή των χώρων,  ότι το υποτίθεται καθαρό δεν εξαλείφει το  ‘’ανθρώπινο λάθος’’ έναντι μολυσματικών παραγόντων. Αν και η πλήρης ενημέρωση για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα  που θα χρησιμοποιηθούν στους χώρους είναι υποχρεωτική μαζί με τα Πρωτόκολλα επαγγελματικών εφαρμογών , θα επισημάνουμε ότι καθαριότητα , εξυγίανση και το πλύσιμο αντικειμένων και επιφανειών αλλά και του όγκου (m³) ενός χώρου, δεν αντικαθιστούν τις μεθόδους απολύμανσης, όπως και οι μέθοδοι απολύμανσης δεν αντικαθιστούν καθαριότητα, εξυγίανση και πλύσιμο, αντικειμένων και επιφανειών αλλά και του όγκου (m³) ενός χώρου.

Οι Παρεχόμενες υπηρεσίες  προληπτικής υγιεινής για την προαγωγή υγείας, πρέπει να έχουν ως γνώμονα πάντα την Προστασία της Υγείας-Περιούσιας – Περιβάλλοντος,  με προαπαιτούμενο την χρησιμοποίηση επαγγελματικών συστημάτων μαζί με την Βεβαιωμένη επαγγελματική κατάρτιση των εφαρμοστών, ώστε οι εφαρμογές αντιμετώπισης , να γίνονται με αποτελεσματικότητα αποφέροντας έτσι την δημιουργία ενός καθαρού περιβάλλοντος . Θα πρέπει δε να μελετήσουν λεπτομερέστατα και την Υπουργική Απόφαση (νέα υγειονομική διάταξη) , αν και περιγράφονται αναλυτικά , όπως πχ στο άρθρο 3 της παρούσας, για (κατοικίες χώρους διαβίωσης πολλών ατόμων κ.λπ.) προκειμένου να περιοριστούν τυχόν δυσμενείς επιδράσεις στη Δημόσια Υγεία.

Στις αναφορές του στα σεμινάρια ο (Ph Ειδικός Ιατρός ΕργασίαςΘανασιάς Ευθύμιος – M.D., M.Sc. MPH,), τονίζει την ιδιαίτερη βαρύτητα που πρέπει να δίνεται στην μέγιστη υγιεινή για  κάθε εσωτερικό περιβάλλοντα χώρο. Με δεδομένο ότι  οι ασφαλείς και υγιεινοί εσωτερικοί χώροι  είναι υποχρέωση όλων μας,  οι επαγγελματίες  εφαρμοστές, για κάθε κλάδο ξεχωριστά πρέπει να δινόμουν  μεγάλη σημασία στην ανάλυση κινδύνων και επικινδυνότητας στους εσωτερικούς χώρους.

Οι υπογράφοντες επιστήμονες  , μαζί με τα υποχρεωτικά δικαιολογητικά απεντόμωσης /  μυοκτονίας , σε κάθε εργασία που αναλαμβάνουν, θα πρέπει να  έχουν και την επιστημονική τεχνική μελέτη μαζί με κάθε προσφορά. Στην τεχνική μελέτη θα πρέπει να αναφέρεται το πότε ή μετά από ποιο χρονικό διάστημα , θα πρέπει να γίνει η υποχρεωτική εφαρμογή καθαριότητας  μαζί με τις μεθόδους ‘‘περιβαλλοντολογικής Bio –εξυγίανσης’’ (Green Decontamination), και  απολύμανσης  (Bio–Disinfection) χωρίς τη χρήση χημικών ανά όγκο (m³) , αλλά και αντικειμένων ,επιφανειών  ενός εσωτερικού χώρου χωρίς υπολειμματικότητα.   Οι δε ανάδοχοι των εν εξελίξει  προκηρύξεων για απεντομώσεις μυοκτονίες –μέσα από τα προγράμματα ‘’κοινωνικής ευθύνης’’– θα πρέπει να ενημερώσουν συμπληρωματικά τους υπευθύνους με κοινοποίηση και στους υπεύθυνους του HACCP άλλα και τους γιατρούς εργασίας.

*Και ποτέ δεν ξεχνάμε : 

Μετά από κάθε εφαρμογή Μυοκτονίας – Απεντόμωσης σε εσωτερικούς χώρους,  πρέπει να γίνει πλήρη καθαριότητα με εξειδικευμένες Bio-εφαρμογές επαγγελματικής απορρύπανσης , εξυγίανσης και απολύμανσης. Μετά τα ακάρεα οι  κατσαρίδες είναι η δεύτερη αιτία αλλεργιών και αναπνευστικών προβλημάτων,  όπως το άσθμα και η δύσπνοια, καθώς και δερματίτιδες, κνησμός,  ακόμα και μετά από την αποσύνθεση τους (μικροτεμαχίδια). κ.ά. Επισημαίνουμε δε ότι η δραστηριότητα τρωκτικών σε εσωτερικούς χώρους , αποτελεί ίσως τον σημαντικότερο φορέα παθογόνων οργανισμών και  μεταδοτικών ασθενειών  άλλα και αναπνευστικών προβλημάτων, όπως άσθμα και δύσπνοια, από τα μικροτρίχιδια τους ακόμα και μετά την εξουδετέρωση τους.

Χρειάζεται μεγάλη προσοχή στην  επιλογή των κατάλληλων μεθόδων, γιατί μια εφαρμογή χωρίς τον απαιτούμενο ,  επαγγελματικό εξοπλισμό  Bio-εφαρμογών, (απορρύπανσης, εξυγίανσης και απολύμανσης  ),  την σε, επαγγελματική κατάρτιση επαγγελματικές Bio-εφαρμογές  Περιβαλλοντικού & Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, διότι θα μπορούσε να αποφέρει αρνητικά αποτελέσματα ακόμα και στην εκτελεσθείσα θεραπευτική αγωγή. π.χ (επιμόλυνση, δευτερογενείς μολύνσεις κ.α)

Με την ευκαιρία της Δημόσιας διαβούλευσης του πολυνομοσχεδίου που συμπεριλαμβάνει και τους ελέγχους θα πρεπι να επισημάνω το εξής. Κατά την εφαρμογή των ελέγχων, οι ελεγκτές διενεργούν επίσημους ελέγχους με υψηλό βαθμό διαφάνειας, όταν  οι εφαρμοστές αλλά και ελεγκτές  παρακολουθούν Επιμορφωτικά Σεμινάρια για Απεντομώσεις – Μυοκτονίες- Επίσημος Έλεγχος, σε Κατοικημένους Χώρους   αλλά και για τις Διαχειριστικές Εφαρμογές Περιβαλλοντικού & Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, σε Εσωτερικούς Χώρους.

* Είναι θετικό πρόσημο η συμπερίληψη από τους φορείς,  στις προσκλήσεις- προκηρύξεις υποβολής προσφορών από τους ανάδοχους , η υποχρεωτική διάθεση καινοτόμων τεχνολογιών ως εναλλακτικές μέθοδοι ελέγχου με αποτελεσματικότητα, Φιλικών προς τον Άνθρωπο και το Περιβάλλον , για τις απολυμάνσεις και όπου είναι δυνατόν στις απεντομώσεις ,σε μια προσπάθεια μύωσης των χημικών βιοκτόνων.

Με στόχο να ενισχύσουμε αποτελεσματικά το αίσθημα υγειονομικής ασφάλειας των συνανθρώπων μας, δίνουμε μεγάλη έμφαση στις δράσεις και στις ενέργειές μας, με  επικέντρωση στην πρόληψη για τον έλεγχο της μείωσης άλλα και στην αντιμετώπιση-εξάλειψη στους διαβιβαστές- φορείς με εστίαση σε (Ψείρες του σώματος, Άκαρι της ψώρας, Ακάρεα των περιστεριών, Τσιμπούρια, Κοριούς (Bed Bugs), Ψύλλους, κ.α.), οργανισμοί οι οποίοι μπορούν να μεταδώσουν ένα μεγάλο εύρος παθογόνων μικροοργανισμών στους ανθρώπους και τα ζώα.  Συνεχίζουμε και έκτος την  αναγκαία ενημέρωση για τα μικροβιακής και βακτηριακής δραστηριότητας, φροντίζουμε  με την τήρηση βασικών κανόνων   για το καθαρό και υγιεινό περιβάλλον του αύριο,- Όχι Αποστερημένοχωρίς πλεονάζοντα ημίμετρα με Διαταραχές και Αυξημένη Επικινδυνότητα στις Λοιμώξεις.

Κοινοποίησε το: Ενεργή συμβολή μπορεί να έχουν όλοι , αρχίζει δε να γίνεται μεγαλύτερη όταν μεταφέρεται από τη συμμετοχή της οικογένειας , της πολυκατοικίας, των τοπικών και πληθυσμιακών ομάδων, τις κυβερνητικές η μη-κυβερνητικές οργανώσεις και οργανισμούς, συλλόγους, σωματεία, ομοσπονδίες ,  ιδρύματα και φορείς, με μια αναδημοσίευση ή ένα e-mail,  κ.λ.π

Πληροφορίες μπορείτε να ζητάτε στο  vgenis@otenet.gr, ή να καλείτε στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή: https://www.greenandcleanhotels.gr/?p=1710

Σχετικά Άρθρα

 1. Εξασφαλίζω ένα υγιεινό περιβάλλον σήμερα !!
 2. Καθαρισμός Στρωμάτων: ‘‘ Ατμισμός’’ ή Απορρύπανση;
 3. Bio-Απορρύπανση, Bio-Εξυγίανση, Bio-Απολύμανση.!!
 4. Τι γνωρίζετε για τους ‘’άγνωστους κίνδυνους’’ μετά τον καθαρισμό των στρωμάτων;
 5. Το υποτίθεται καθαρό δεν εξαλείφει το ‘’ανθρώπινο λάθος’’ έναντι μολυσματικών παραγόντων.
 6. Οι εξελίξεις της επικίνδυνης και πολυδάπανης μούχλας !!!
 7. Προσανατολισμένη φροντίδα στο περιβάλλον.
 8. Η τήρηση βασικών κανόνων με ολοκληρωμένα περιβαλλοντικά μέτρα διαχείρισης για την προαγωγή υγείας.
 9. Τι Πρέπει να Προσέξετε πριν Καθαρίσετε τα Στρώματα.
 10. Ανασταλτική ανάπτυξη και στους «Bug bugs».!!!
 11. Διασφαλισμένη υγιεινή χώρων διαχείρισης φροντίδας κατ’ οίκον.
 12. Think Healthful Living ..το απόλυτο της υγιεινής διαβίωσης.!
 13. Οι Προκλήσεις Ανθεκτικότητας από της Πληγές «Υγειονομικής Σημασίας».
 14. Καινοτόμες Δράσεις με Πολλαπλή Εξασφάλιση (Multiple Collateral) από το Hygene Water.
 15. Περί κατσαρίδων ..….συνέχεια!!
 16. Έρευνες αγοράς για υπηρεσίες απεντόμωσης – μυοκτονίας και απολύμανσης.
 17. Αναβάθμισε την Ποιότητα του Χώρου που Ζεις.
 18. Διαχειριστικές  Εφαρμογές  Αντιμετώπισης Επιβλαβών Οργανισμών σε Κατοικημένους Χώρους.
 19. Ξενοδοχεία: Άμεσες λύσεις για περιορισμό τυχόν δυσμενών επιδράσεων στη Δημόσια Υγεία.
 20. Βελτιωμένη Αποτελεσματικότητα Εφαρμογών Περιβαλλοντικού & Υγειονομικού Ενδιαφέροντος .
 21. ‘‘Καταλυτική Οζονοποίηση’’: Μια πολλά υποσχόμενη προηγμένη τεχνολογία οξείδωσης.
 22. Προετοιμασίες για την αντιμετώπιση  των ‘’απρόσκλητων εισβολέων’’.
 23. Τα περί Bio-λογικών καθαρισμών στα υπνοδωμάτια.!!
 24. Ποιοτική αναβάθμιση των συνθηκών υγιεινής ενός εξελισσόμενου εσωτερικού περιβάλλοντος.
 25. Εξασφαλισμένη αντιμετώπιση επιβλαβών οργανισμών σε εσωτερικούς χώρους.
 26. Πολυδάπανες οι ‘‘κρυφές χρεώσεις’’ μετά τον καθαρισμό στρωμάτων.
 27. Φροντίδα με σωστή συντήρηση των στρωμάτων.
 28. Τα θεμελιώδη κριτήρια ποιοτικής Bio – απορρύπανσης στα πρότυπα του ”Απόλυτα Καθαρού ”
 29. Πλεονεκτήματα και Κίνδυνοι από Εφαρμογές Επαγγελματικής Χρήσης Βιοκτόνων .
 30. Προετοιμασίες για την αντιμετώπιση  των ‘’απρόσκλητων εισβολέων’’.