Θέματα προληπτικής υγιεινής για την προαγωγή υγείας.

Γίνεται μια συνοπτική αναφορά, με αφορμή τις νέες εγγραφές σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς. Για τον πρότυπο κανονισμό λειτουργίας τους με τους κανόνες υγιεινής για την πρόληψη, τον ιατρικό έλεγχο του προσωπικού  και  τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων,  είτε στους δημόσιους και ιδιωτικούς μαζί με τις τροποποιήσεις τους, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς τα γνωρίζουν.  

Για τους Υγειονομικούς έλεγχους σε σχολεία  όλων των βαθμίδων αλλά και μέσων μαζικής μεταφοράς , έχουμε αναφερθεί με την εξ. επείγουσα αναρτητέα στο διαδίκτυο του υπουργείου υγείας. Όπως και στο άρθρο για την  εξασφαλισμένη αντιμετώπιση των επιβλαβών οργανισμών σε εσωτερικούς χώρους, έχουμε ανάδειξη την πρωτοβουλία στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης, με το Σεμινάριο με χρήσιμες συμβουλές και οδηγίες καθαρισμού και απολύμανσης στα σχολεία, υπενθυμίζοντας συγχρόνως ότι γίνονται και σε άλλους δήμους και σε αλλά τμήματα του προσωπικού.

 1. Κανόνες προληπτικής υγιεινής για την προαγωγής υγείας στα σχολεία – εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Θα αναφέρω ως παράδειγμα τους  «Χρήσιμους κανόνες υγιεινής με οδηγίες καθαρισμού και απολύμανσης στα σχολικά κτίρια» στο TV Creta,  από τον Δρ. Αντώνιο Παπαδάκη Υγιεινολόγο M.Sc., M.Sc., Ph.D. Επόπτης Δημόσιας Υγείας και Αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας.

Στον πρότυπο κανονισμό λειτουργίας  , στο  Άρθρο 13 Ειδικά Καθήκοντα και Αρμοδιότητες Προσωπικού 6. Το Προσωπικό Καθαριότητας – Βοηθητικών Εργασιών: Εκτελεί τις εργασίες καθαριότητας των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, καθώς και κάθε άλλη βοηθητική εργασία που του ανατίθεται από τον/την Προϊστάμενο/Προϊσταμένη του Σταθμού. Χρησιμοποιεί υλικά καθαριότητας που παραλαμβάνει από το Διαχειριστή με υπηρεσιακό σημείωμα. Στους δε κανόνες υγιεινής για την πρόληψη, έκτος των άλλων  αναφέρει ’’ ή διάλυμα οικιακής χλωρίνης 10% (1 μέρος οικιακής χλωρίνης αραιωμένο σε 10 μέρη νερό) ή αλκοολούχο αντισηπτικό ΄΄

Σημείωση: Αν χρησιμοποιηθεί Απολυμαντικό ευρέως φάσματος για εφαρμογές μικροβιολογικής & βακτηριακής απολύμανσης, εγκεκριμένο από τον ΕΟΦ σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα των τύπων ,2,3,4,(98/8EC), θα υπάρξει περισσότερη ασφάλεια ,λιγότερες εργατοώρες, για εφαρμογές HACCP, κλπ

Μαζί με ιατρικό έλεγχο του προσωπικού είναι και κανόνες υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων,  όπου στο Άρθρο 6 υπάρχει η Εφαρμογή των αρχών HACCP

Α. Οι παιδικοί, βρεφικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί που παρασκευάζουν και διαθέτουν γεύμα, οφείλουν να θεσπίζουν, εφαρμόζουν και διατηρούν διαδικασίες βάσει των αρχών HACCP (άρθρο 5 και 6 της υπουργικής απόφασης 47829/2017/ΦΕΚ 2161/τ.Α). Όταν οι εφαρμοζόμενες προαπαιτούμενες προδιαγραφές για την ασφάλεια των τροφίμων, είτε συνοδεύονται από την χρήση οδηγών ορθής πρακτικής είτε όχι, επιτυγχάνουν τον έλεγχο των κινδύνων στα τρόφιμα, δεν υφίσταται λόγος τήρησης συστημάτων αυτοελέγχου πλήρους ανάπτυξης. Σημειώνεται δε ότι, κατά τη διάρκεια της θέσπισης των διαδικασιών HACCP εκ μέρους των υπευθύνων των σταθμών, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι απευθύνονται σε ιδιαίτερα ευαίσθητο και ευπαθή πληθυσμό.

Β. Οι υπεύθυνοι των σταθμών οφείλουν να γνωρίζουν τις ευθύνες τους στο πεδίο της δραστηριότητας τους, όπως αυτές προκύπτουν από τις νομοθετικές απαιτήσεις για την υγιεινή των τροφίμων, καθώς επίσης και να τηρούνται ενήμεροι για τις απαιτήσεις της νομοθεσίας από τις τοπικές υγειονομικές υπηρεσίες.

Σημείωση: Στον κανονισμό λειτουργίας  ,στο  Άρθρο 14 Τηρούμενα Βιβλία Σε κάθε Σταθμό τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή): Δεν αναφέρεται HACCP. Αν το Σύστημα Αυτοελέγχου –HACCP  γίνει με ψηφιακή εφαρμογή, η διαχείριση του θα μπορεί να γίνεται ακόμα και με ένα π.χ tablet κλπ. Οι Έλεγχοι για τρόφιμα και HACCP διενεργούνται από τις Υγειονομικές Υπηρεσίες αλλά και τον ΕΦΕΤ.

 • Αναθέσεις  υπηρεσιών απεντόμωσης και μυοκτονίας σε εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Μεγάλη προσοχή χρειάζεται στις αναθέσεις  υπηρεσιών απεντόμωσης και μυοκτονίας. Η απολύμανση θα πρέπει να αναφέρεται μόνο στις τεχνικές προδιαγραφές όπως π.χ. Σε περίπτωση που γίνει Αποστόμωση – καταπολέμηση- σε ευπαθείς χώρους , αίθουσα , γραφείο, εργαστήριο κ.λ.π  με εφαρμογή εντομοκτόνου  και μετά χρειαστεί απορρύπανση –καθαρισμός- ,εξυγίανση και απολύμανση κατά όγκο. Το ίδιο και μετά από εφαρμογή  εξουδετέρωση τρωκτικών -Μυοκτονίας – σε εσωτερικούς χώρους, ώστε να μην αποτελέσουν εστία μόλυνσης κλπ.

Στις εξειδικευμένες επιτόπιες εφαρμογές έκτος από τα Πρωτόκολλα επαγγελματικών εφαρμογών  για τις  Bio- εφαρμογές Διαχείρισης Εσωτερικών Χώρων ,  πρέπει να δίνεται μεγάλη σημασία στην ανάλυση κινδύνων και επικινδυνότητας τους, ακόμα και για μελλοντικά προβλήματα. Με δεδομένο ότι  οι ασφαλείς και υγιεινοί εσωτερικοί χώροι είναι υποχρέωση όλων μας, τα  Εκπαιδευτικά  Σεμινάρια των Διαχειριστικών Εφαρμογών  Περιβαλλοντικού & Υγειονομικού Ενδιαφέροντος σε Εσωτερικούς Χώρους, με Καινοτόμες Υπηρεσίες για την βελτιωμένη αποτελεσματικότητα των εφαρμογών , έτσι ώστε να αντιμετωπίζονται με την καλύτερη δυνατή απόδοση και την μεγαλύτερη ασφάλεια οι προκλήσεις  των ‘’μικροβιολογικών  κίνδυνων’’ από τις εφαρμογές, βάση της οποίας νομοθεσίας του Υπουργείου Υγείας αλλά και της  εκάστοτε  Υπουργικής Απόφασης (νέες υγειονομικές διατάξεις).

Χρειάζεται μεγάλη προσοχή στην επιλογή της μεθόδου , γιατί μια εφαρμογή χωρίς την επαγγελματική κατάρτιση, τον απαιτούμενο επαγγελματικό εξοπλισμό, θα μπορούσε να αποφέρει αρνητικά αποτελέσματα, με επιμολύνσεις κλπ στους εσωτερικούς χώρους.

Συμπεράσματα: α) Οι Κανόνες προληπτικής υγιεινής για την προαγωγής υγείας σταεκπαιδευτικά ιδρύματα, πρέπει να συνοδεύονται με :

 • Τήρηση των κανόνων και της νομοθεσίας, –Σύστημα Αυτοελέγχου HACCP– όπου απαιτητέ.
 • Ευαισθητοποίηση σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας και τήρηση κανόνων και νομοθεσία και στα λεωφορεία – μεταφορικά μέσα τα οποία μεταφέρουν μαθητές. (Βρίσκεται εν ισχύ!!)
 • Συνειδητοποίηση των κινδύνων που απορρέουν από μη τήρηση κανόνων ή παράλειψη-παραμέληση προδιαγραφών υγιεινούς περιβάλλοντος. (π.χ. λοιμώδη νοσήματα, κλπ).
 • Πρόκληση ενδιαφέροντος των εμπλεκομένων εκτός των δράσεων του  Υπουργείου Υγείας στο πλαίσιο της Αγωγής Υγείας σε Εθνικό Επίπεδο, και για ενασχόληση και επαγγελματική κατάρτιση (Ημερίδες-Σεμινάρια) με θέματα προαγωγής υγείας.
 • Παροχή κινήτρων και κατάλληλων συμβουλών, για άμεση κινητοποίηση και ενεργή συμμετοχή των επιμορφούμενων με δραστηριότητες προληπτικής υγιεινής σε τόσο ευαίσθητους χώρους μαζικής διαβίωσης.
 • Καλύτερη προσέγγιση σε υλικά καθαρισμού και απολύμανσης. (περισσότερη ασφάλεια , λιγότερες εργατοώρες, πολλαπλές εφαρμογές, HACCP, περισσότερη οικονομία κλπ.
 • Η καθαριότητα και το πλύσιμο αντικειμένων και επιφανειών αλλά και του όγκου (m³) ενός χώρου, δεν αντικαθιστούν τις μεθόδους απολύμανσης, όπως και οι μέθοδοι απολύμανσης δεν αντικαθιστούν καθαριότητα και πλύσιμο, αντικειμένων και επιφανειών αλλά και του όγκου (m³) ενός χώρου.

Για την υγιεινή ,ως ‘’οδηγός για μια υγιή ζωή’’ αναφέρεται ότι,  το «υποτίθεται καθαρό» είναι πιο επικίνδυνο από το βρόμικο,   άλλα και το ότι δεν εξαλείφει το ‘’ανθρώπινο λάθος’’,  έναντι των μολυσματικών παραγόντων

        β) Οι αναθέσεις υπηρεσιών απεντόμωσης- μυοκτονίας- απολύμανση, σε εκπαιδευτικά ιδρύματα πρέπει να συνοδεύονται με .:

Προάγοντας την προληπτική υγιεινή του χώρου που ζούμε …βελτιώνουμε τον τρόπο ζωής!

Οι ενδιαφερόμενοι-ες μπορούν, αποστέλλοντας πλήρη στοιχεία να ζητήσουν πληροφορίες στο e mail: vgenis@otenet.gr, ή να καλέσουν στα τηλέφωνα  2104829839, 6932245887.

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Ιωάννης Βγενής

Cleaning Advisor

Πηγή: https://www.greenandcleanhotels.gr/?p=1573

Σχετικά Άρθρα

 1. Κατσαρίδες και μικροτριχίδια τρωκτικών αιτίες αλλεργιών.!!
 2. Περί κατσαρίδων ..….συνέχεια!!
 3. Η ‘‘ανεξέλεγκτη χρήση’’ βιοκτόνων μας αφορά όλους!
 4. Το Bio-περιβάλλον στην προστασία του Περιβάλλοντος.
 5. Βελτιωμένη Αποτελεσματικότητα Εφαρμογών Περιβαλλοντικού & Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.
 6. Οι εξελίξεις της επικίνδυνης και πολυδάπανης μούχλας !!!
 7. Θέλω μόνο ποιοτική καθαριότητα!
 8. Έρευνες αγοράς για υπηρεσίες απεντόμωσης -μυοκτονίας και απολύμανσης.
 9. Η γη διατόμων ως εναλλακτική μέθοδος στην ανθεκτικότητα των παρασίτων;