Θέλω μόνο ποιοτική καθαριότητα!

Το ραγδαία αυξανόμενο ενδιαφέρον με απαιτήσεις από τους καταναλωτές, σε θέματα καθαριότητας και υγιεινής χρειάζεται περισσότερη ενημέρωση.

Οι προκλήσεις για την «μικροβιολογική ασφάλεια» άλλα  και οι κίνδυνοι από την επανεμφανίσει προβλημάτων που είχαν εξαφανιστεί από την καθημερινότητα μας, οδηγούν τα νέα πρότυπα φυσικών εναλλακτικών λύσεων, για την διασφάλιση μιας καλύτερης ποιότητας στους εσωτερικούς χώρους. Για την υγιεινή ενός ασφαλέστερου υγιεινού περιβάλλοντος ,ως ‘’οδηγός για μια υγιή ζωή’’ πρέπει να αναφερθεί  ότι,  το «υποτίθεται καθαρό» είναι πιο επικίνδυνο από το βρόμικο,   άλλα και ότι δεν εξαλείφει το ‘’ανθρώπινο λάθος’’,  έναντι των μολυσματικών παραγόντων.

Στα Εκπαιδευτικά Σεμινάρια – Περιβαλλοντικού & Υγειονομικού Ενδιαφέροντος – σε Εσωτερικούς Χώρους, γίνονται εκτεταμένες  αναφορές  για θεμελιώδη κριτήρια ποιοτικής Bio – απορρύπανσης στα πρότυπα του ”Απόλυτα Καθαρού ”, άλλα και για τον καθοριστικό ο ρόλο των Bio-Εφαρμογών στην Προεργασία, πριν ή/και μετά από κάθε επιστημονική εφαρμογή, σε στρώματα, σαλόνια, χαλιά, μοκέτες, λείες επιφάνειες, κλπ.

Η αναβάθμιση του πολύπλοκου εσωτερικού περιβάλλοντος μπορεί να αναπτυχθεί μέσα από την Ανθρώπινη Ευαισθησία της Εταιρικής Ευθύνης, κάθε επιχείρησης –εταιρίας, με σεβασμό στο κοινωνικό λειτούργημα που παρέχουν, όταν η ενημέρωση για την προσφορά του, ανταποκρίνεται στις ξεκάθαρες απαιτήσεις των καταναλωτών.

Θα συνεχίσω να  επισημαίνω ότι δεν εξαρτώνται τα πάντα από τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, αλλά και από τι θέλουμε και εμείς ως υπεύθυνοι πολίτες αυτής της χώρας, διότι δεν μπορεί να εξαλειφθεί το πρόβλημα της ενασχόλησης των “μη επαγγελματιών ” που προσφέρουν υπηρεσίες, στο επάγγελμα των καθαρισμών.

Οι καταναλωτές δια μέσω των επιλογών τους έχουν την μεγαλύτερη  δύναμη αντιμετώπισης αυτών των καταστάσεων. Ακόμα κι αν δεν είστε λοιπόν μανιακοί με την υγιεινή, όλες οι παράμετροι καθιστούν  ως αναπόφευκτη πλέον την ‘’επιτακτική ανάγκη’’  για περισσότερο ψάξιμο στην ερεύνα αγοράς, με  την  λήψη μέτρων πρόληψης να είναι απαραίτητη, μιας και  η υγεία και η ασφάλεια της περιουσίας σας,  δεν επιδέχονται εκπτώσεις.

Ο ορισμός της λέξης Bio, προέρχεται από το Bιο (βίος=το ζείν),  όπου με το Βιο-Περιβάλλον μας προσδιορίζει τους εσωτερικούς χώρους. Με σεβασμό στην ιδέα των δικαιωμάτων του βίου, πρέπει να εφαρμόζονται αποτελεσματικές εναλλακτικές διαχειριστικές μέθοδοι με Πρωτόκολλα επαγγελματικών Bio- εφαρμογών, για την αναβάθμιση ενός εξελισσόμενου εσωτερικού περιβάλλοντος.

Η έννοια της καθαριότητας του Βιο – περιβάλλοντος χώρου , ιδιωτικού ή δημοσίου, είναι ζωτικής σημασίας από την αρχαιότητα ως και σήμερα. Πολλές φράσεις μας ή/και έννοιες μπορεί να συγκλίνουν  προς τον ‘‘οικολογικό χώρο’’, αλλά δεν αναφέρονται  ευσυνείδητα και επ’ ουδενί , στις λέξεις ‘’οικολογικός’’‘’βιολογικός’’, μιας και η ενσωμάτωση των Bio-εφαρμογών στην επιχειρηματική πρακτική μας, προσδιορίζει την αποτελεσματικότητα απέναντι στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, διότι για μας η ιδανική δράση για την προστασία του, ξεκάνει από τους χώρους που ζούμε και εργαζόμαστε.

Προσοχή γιατί βιο-κτόνοι κυκλοφορούν ανάμεσα μας!!!

Ο ορισμός της λέξης βιο-κτόνος προέρχεται από το Bιο (βίος=το ζείν) και το επίθεμα –κτόνος = ο φονεύων. Κάποιοι ειδικοί κάνουν Βιο- καθαρισμό με εξυγίανση και αποστείρωση στο στρώμα από ακάρεα ΄΄ αποκολλώντας’’ από τις επιφάνειες του κάθε ίχνος σκόνης και υπολειμμάτων . Δυστυχώς όλο και πιο πολλοί βιο-κτόνοι αναφέρουν ότι κάνουν,  Βιο – καθαρισμό και Βιο – εξυγίανση (φρεσκάρισμα) στρωμάτων αλλά και Βιολογικό καθαρισμό με πλύση – απόπλυση και ατμοαπολύμανση !!!!

Όπως σε όλα τα επαγγέλματα, έτσι και η βιομηχανία καθαρισμού, έχει το μερίδιο των “μη επαγγελματιών”, χωρίς να γνωρίζουν τους στοιχειώδεις κανόνες για τον καθαρισμό, χωρίς καν επαγγελματική συνείδηση και επιχειρηματική ηθική με ηθικές αξίες.  Ως Bιο-κτόνοι λοιπόν κάποιοι ημιμαθείς οπού με την αδιαφορία τους’ίσως και να εγκληματούν’’,  διότι ενώ  γνωρίζουν για τους ‘’ κίνδυνους της επιμόλυνσης’’  που δημιουργούν,  χρησιμοποιούν παραπλανητικές  πρακτικές με αποτέλεσμα να επιβαρύνουν το εσωτερικό περιβάλλον,  θέτοντας σε κίνδυνοτην ίδια τη ζωή των καταναλωτών, στον βωμό της ακόρεστης ανθρώπινης πλεονεξίας και του αλόγιστου οικονομικού κέρδους.

Την Κοστολόγηση Υπηρεσιών Καθαρισμού Χαλιών (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕ 2011),μαζι με την  Ανάλυση παρεχόμενων υπηρεσιών καθαρισμού χαλιών ανά m²,  αλλά και την Ανάλυση παρεχόμενων υπηρεσιών Bio-εφαρμογών υπνοδωματίου,  συνεχίζω να τα αναφέρω, έτσι ώστε να  γίνει κατανόηση του κόστους  από τους  καταναλωτές για να συγκρίνουν τις υπηρεσίες , χωρίς να συμπεριλαμβάνονται άλλες παράπλευρες ‘’απώλειες’’ , από αρνητικά αποτελέσματα .

Και ποτέ δεν ξεχνάμε : Μετά από κάθε εφαρμογή Μυοκτονίας – Απεντόμωσης  σε εσωτερικούς χώρους, πρέπει να γίνεται, πλήρη καθαριότητα με εξειδικευμένες Bio-εφαρμογές επαγγελματικής απορρύπανσης, εξυγίανσης και απολύμανσης κατά όγκο, διότι  κατσαρίδες και μικροτριχίδια τρωκτικών είναι αιτίες αλλεργιών.

Μελετώντας τα προαναφερόμενα, ίσως να αισθανθείτε  τους ‘’ανύπαρκτους δυσλειτουργικούς  έλεγχους’’ και να συνειδητοποιήσετε ότι μπορεί να αποτελούν ευθύνη όλων μας .Έτσι θα μπορέσουμε να συμβάλλουμε όλοι μαζί συλλογικά στην ενημέρωση, με την συμμετοχή μας σε τοπικό και πληθυσμιακό επίπεδο, σε κυβερνητικές ή/ μη-κυβερνητικών οργανώσεις και οργανισμούς,  εκπαιδευτικά ιδρύματα, σωματεία, μεταδίδοντας το ακόμα και σε ένα συγγενή , φίλο, συνάδελφο, με ένα e-mail η μια αναδημοσίευση.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο τηλέφωνο  2104829839, 6932245887 e-mail: vgenis@otenet.gr

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Ιωάννης Βγενής

Cleaning Advisor

Πηγή : https://www.greenandcleanhotels.gr/?p=1476

Σχετικά Άρθρα

 1. Προβληματισμοί στην Ομαλή Αντιμετώπιση της Έξαρσης σε ‘’Παρασιτικούς Εισβολείς’’ και Ψώρα.!!
 2. Θέματα προληπτικής υγιεινής για την προαγωγή υγείας.
 3. Οι Ψείρες του σώματος
 4. Ψύχραιμη Εγρήγορση χωρίς Πανικό και Ερασιτεχνισμούς.
 5. Τα περί διασφαλισμένης ποιότητας του υγιεινού ….στους εσωτερικούς χώρους. !!
 6. Το αντίδοτο στους ‘’κρυφούς κινδύνους’’ των χώρων φιλοξενίας!!
 7. Καινοτομούμε Μειώνοντας Εφαρμογές Βιοκτόνων και Αποκαθιστώντας τους Εσωτερικούς Χώρους με την Πλήρη Απομάκρυνση τους.
 8. Είναι τα ρυπογόνα ‘’κοκτέιλ’’ με βιοκτόνα και τα μικροπλαστικά οι ‘’αόρατοι εχθροί’’ μας;
 9. Μήπως απαιτείται εξονυχιστικός έλεγχος σε παραμέτρους που αφορούν την υγεία μας;
 10. Green and Clean Rooms: Ολοκληρωμένη Διαχείριση για “Καθαρά Δωμάτια με φιλικό περιβάλλον”
 11. Είναι επικίνδυνες οι “ μισές αλήθειες” της δήθεν ποιοτικής καθαριότητας;
 12. Τηρούνται οι Κανόνες Υγιεινής στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς; !!
 13. Η Ενδο-επιχειρηματικότητα ΄΄εν Δράσει΄΄