Η επαρκής κατάρτιση εξασφαλίζει την επίτευξη ενός ασφαλούς και υγιούς περιβάλλοντος.

Η ανάγκη για την Διατήρηση μιας Ασφαλέστερης Καθαριότητας και Υγιεινής στους εσωτερικούς χώρους, δεν είναι μια δαπάνη ή μια πολυτέλεια αλλά μια υποχρέωση απέναντι στην υγεία μας , στους συνανθρώπους μας αλλά και στο περιβάλλον.

Μέσα σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, οι εξελίξεις προχωρούν με γοργούς ρυθμούς σε όλα τα ΄΄Κοινωνικά Επίπεδα΄΄ , οι δε πολίτες καλούνται να αντιμετωπίσουν προκλήσεις , με την όποια  διαταραχή ή/και πληγή «Υγειονομικής Σημασίας», όπου τα παρόντα σύντομα μπορεί να γίνουν παρελθόντα ή πολλές φορές, με εναλλασσόμενες αναγνώσεις – ερμηνείες-  μπορεί να ερμηνεύονται με δύο διαφορετικούς τρόπους.

Προάγοντας την προληπτική υγιεινή του χώρου που ζούμε …βελτιώνουμε τον τρόπο ζωής!

Με αφορμή την πραγματοποίηση υγειονομικών ελέγχων στις σχολικές μονάδες , λόγω της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς, το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Επιστημονικής Ένωσης Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εκπέμπει  σήμα κινδύνου για την καθαριότητα στα σχολεία  και επαναφέρει, το εξαιρετικά σημαντικό πρόβλημα της υγιεινής και καθαριότητας των σχολικών μονάδων.

Σεβόμενος το κοινωνικό λειτούργημα των εργαζόμενων στην καθαριότητα και των δημόσιων σχολείων,  όπου μέσα σε αντίξοες συνθήκες, αγωνίζονται καθημερινά χωρίς τον απαιτούμενο εξοπλισμό για ένα υγιεινά καθαρό σχολικό περιβάλλον επισημαίνω τα εξής :

Όπως και στο άρθρο ‘’Θέματα προληπτικής υγιεινής για την προαγωγή υγείας’’ για την  εξασφαλισμένη αντιμετώπιση των επιβλαβών οργανισμών σε εσωτερικούς χώρους, έχουμε ανάδειξη την πρωτοβουλία στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης, με το Σεμινάριο με χρήσιμες συμβουλές και οδηγίες καθαρισμού και απολύμανσης στα σχολεία, υπενθυμίζοντας συγχρόνως ότι γίνονται και σε άλλους δήμους και σε αλλά τμήματα του προσωπικού. Θα αναφέρω ως παράδειγμα τους  «Χρήσιμους κανόνες υγιεινής » με οδηγίες καθαρισμού και απολύμανσης στα σχολικά κτίρια,  από τον Δρ. Αντώνιο Παπαδάκη Υγιεινολόγο M.Sc., M.Sc., Ph.D. Επόπτης Δημόσιας Υγείας  Αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας.

Μπορεί τα σχολεία να έχουν ανάγκη συμπλήρωσης με λιγότερο προσωπικό καθαριότητας, αν στο κόστος συμπεριληφθεί, η επαγγελματική εκπαίδευση, ο ειδικευμένος επαγγελματικός εξοπλισμός μαζί με τα ειδικευμένα υλικά καθαρισμού –απολύμανσης. Έτσι οι υπηρεσίες που θα παρέχουν να ανταποκρίνονται σε ΄΄πραγματικούς΄΄ υγειονομικούς ελέγχους και όχι  απλά ‘’έγινε έλεγχος’’. Κατά την διενέργεια των ελέγχων οι ελεγκτές  με υψηλό βαθμό διαφάνειας , διενεργούν ελέγχους εφόσον έχουν παρακολουθήσει επιπλέον  επιμορφωτικά- εκπαιδευτικά σεμινάρια κατάρτισης  για Απεντομώσεις – Μυοκτονίες- Επίσημους Ελέγχους, την Εισαγωγή στην Διαχείριση Εφαρμογών Απολύμανσης  – Αποκατάσταση Προσβεβλημένων Εσωτερικών Χώρων , αλλά και για τις Διαχειριστικές Εφαρμογές Περιβαλλοντικού & Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, σε Εσωτερικούς Χώρους.  

Μια ευκαιρία, από τα τμήματα του Υπουργείου Υγείας, την Εθνική Σχολή Δημόσια Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.), την Σχολή Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.), τις Υγειονομικές διευθύνσεις των περιφερειών, αλλά και Σωμάτια Επιστημών Υγείας, να διοργανώσουν περισσότερες ημερίδες αλλά και επιμορφωτικά σεμινάρια . Έτσι θα δημιουργούνται Νέες Θέσεις εργασίας για τους Νέους Επιστήμονες, άρχισαν να βλέπουν  με ‘’θετικό πρόσημο ’’ στην αναζήτηση –βάση πτυχίου– ως λύση για την άσκηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων,  σε τομείς υγειονομικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος.

Πριν αποφασιστεί η επαρκής κατάρτιση ελεγκτών αλλά και των ελεγχόμενων στις απαιτήσεις της νομοθεσίας, ώστε και ο καταναλωτής δικαιωματικά να είναι ενήμερος, για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που θα χρησιμοποιηθούν στους χώρους του γενικά , θα πρέπει:

  1. Θα πρέπει  να διαχωριστούν οι Υπάρχοντες ΚΑΔ (Κωδικοί αριθμοί δραστηριότητας 2008) του ΥΠ.ΟΙΚ. για τις Υπηρεσίες απεντομώσεων και μυοκτονιών, από τις Υπηρεσίες καθαριότητα ς –απολυμάνσεων  και  να μεταφερθούν ίσως με καινούργιους  ΚΑΔ  (π.χ. στις Υποστηρικτικές υπηρεσίες για τη φυτική παραγωγή του ΥΠ.Α.Α.Τ. κλπ) . (Το ΥΠ.Α.Α.Τ έχει ενημερωθεί και έχει επισημανθεί  από τον Δεκέμβριο του 2014  ότι οι ΚΑΔ είναι καταχωρημένοι ως :
  2. 81.29.1Άλλες υπηρεσίες καθαρισμού
  3. 81.29.11 Υπηρεσίες απολύμανσης και εξολόθρευσης (μυοκτονίας κλπ)
  4. 81.29.11.01 Υπηρεσίες απολύμανσης αποθηκών και άλλων χώρων
  5. 81.29.11.02 Υπηρεσίες απολύμανσης οικιών.

Αν δεν διορθωθούν το πρόβλημα έκτος από τους ελέγχους θα είναι μεγάλο και στους διαγωνισμούς  για υπηρεσίες απεντόμωσης – μυοκτονίας και απολύμανσης, άλλα και προβλήματα στους Νέους Επιστήμονες σε επιδοτούμενα προγράμματα.

* Είναι θετικό πρόσημο η συμπερίληψη από τους φορείς,  στις προσκλήσεις- προκηρύξεις υποβολής προσφορών από τους ανάδοχους , η υποχρεωτική διάθεση καινοτόμων τεχνολογιών ως εναλλακτικές μέθοδοι ελέγχου με αποτελεσματικότητα, Φιλικών προς τον Άνθρωπο και το Περιβάλλον , για τις απολυμάνσεις και όπου είναι δυνατόν στις απεντομώσεις ,σε μια προσπάθεια μύωσης των χημικών βιοκτόνων.

Υ.Γ.: Θα είμαι στην  διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Πληροφορίες  με email στο info@klintec.gr ,ή καλέστε στα 2104829839, 6932245887

Ιωάννης  Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή :https://www.greenandcleanhotels.gr/?p=1733