Επιστημονικές παρεμβάσεις ολοκληρωμένων μεθόδων προληπτικής υγιεινής έναντι των λοιμώξεων.

Επιστημονικές παρεμβάσεις ολοκληρωμένων μεθόδων προληπτικής υγιεινής έναντι  των λοιμώξεων.

Σε μια εποχή που οι επιστημονικές εξελίξεις τρέχουν στον τομέα της Υγειονομικής Ασφάλειας , η καινοτομία της Προληπτικής Υγιεινής έρχεται κυριολεκτικά να αλλάξει τα δεδομένα. Μπορεί και περεχεί την δυνατότητα μείωσης των  χημικών μαζί με τα   ατυχήματα και τις  χρόνιες παθήσεις , εξοικονόμηση σε κατανάλωση ενεργείας,  εργατοώρες , αλλά και την  προστασία του περιβάλλοντος , αναβαθμίζοντας παράλληλα  στο ανώτερο επίπεδο Καθαρότητας  την Υγιεινή των εσωτερικών χώρων.

Ο διάφανης τρόπος σε ‘’υγιέστερες βάσεις’’ μειώνει κατά ένα μεγάλο ποσοστό την συγκάλυψη της  λανθασμένης αντίληψης –παρανόησης –  των εκπτωτικών προσφορών, σε μεμονωμένες εφαρμογές  μεθόδων απολύμανσης (π.χ. βιοκτόνων χημικών, UVC, κ.λ.π.) απέναντι στην υγειονομική ασφάλεια  όλων των πολιτών.

Ένα φαινόμενο στο οποίο καλούμαστε  να… ‘’συμμορφωθούμε’’ απαξάπαντες.

Δυστυχώς  τέτοια φαινόμενα , λανθασμένης αντίληψης –παρανόησης –  απέναντι στην υγειονομική ασφάλεια  όλων των πολιτών,  υπάρχουν παντού άλλα μπορούν να μειωθούν σε μεγάλο βαθμό, όταν  πχ :

Α) Οι τεχνικές προδιαγραφές των εφαρμογών καθαρισμού- απολύμανσης και αποκατάστασης των εσωτερικών χωρών, σε διαγωνισμούς ή /και απευθείας αναθέσεις, πρέπει να έχουν την έγκριση από  τα τμήματα υγιεινής & υγειονομικών ελέγχων των περιφερειακών ενοτήτων της χώρας μας .

Β) Για τις τεχνικές προδιαγραφές των εφαρμογών απεντόμωσης-μυοκτονίας  στους εσωτερικούς  χώρους , θα πρέπει να  έχουν την έγκριση από τα τμήματα της ΔΑΟΚ  άλλα και τα τμήματα υγιεινής & υγειονομικών ελέγχων των περιφερειακών ενοτήτων, μιας και η αποκατάσταση των χώρων κρίνεται απαραίτητη, πριν την επαναχρησιμοποίηση τους.

Γ ) Στις προσφορές θα αναγράφονται οι εγκύκλιοι,  οι νομοί με τα ΦΕΚ και όχι φαινόμενα με  ανύπαρκτες Άδειες από το ΥΠ.Α.Α.Τ , για την εφαρμογή ‘’απολύμανσης’’ σε κατοικημένη περιοχή.

Δ) Για τους έλεγχους θα πρέπει να  υπάρχει άμεση εφαρμογή  ηλεκτρονικής πλατφόρμας στο Tablet ,με πρόσβαση στους φακέλους καθαρισμού –απολύμανσης και απεντόμωσης-μυοκτονίας , σε συνδυασμό με το (Δελτίο. Αυτόνομου Ελέγχου-Checklist)

Ε) Ο επιθεωρητής  έλεγχου γνωρίζει τι θα ελέγξει στον κάθε φάκελο  και δεν θα χάνει χρόνο  ελέγχοντας τα ”διαστρεβλωμένα  χαρτάκια με απολύμανση ”  σε ( σοβατεπί, ρωγμές τοίχων),  κερδίζει  πολύτιμο  χρόνο για την βελτίωση της υγειονομικής ασφάλειας στην Δημοσιά Υγεία.

Μελετώντας τα προαναφερόμενα και ανατρέξουμε στις στατιστικές Υγειονομικών έλεγχων από τα τμήματα υγιεινής & υγειονομικών ελέγχων της κάθε περιφερικής ενότητας, εκεί οπού αναφέρεται η εγκύκλιος με αρ. (Α.Π. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.20) π.χ σε σχολεία και παιδικούς σταθμούς, ξενοδοχεία, μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, θα ανακαλύψουμε ότι, ακόμα και εν καιρό πανδημίας  δεν εφαρμόζονται ‘’ορθά και ολοκληρωμένα’’ οι εφαρμογές. Λόγοι επιτακτικής ανάγκης για τον επαναπροσδιορισμό της υγειονομικής εξασφάλισης των εσωτερικών χώρων.

“Προληπτική υγιεινή για το συμφέρον όλων”

Τα τελευταία χρόνια διεθνώς γίνεται μια πιο ολοκληρωμένη προσπάθεια να διαφοροποιηθούν οι παρεμβάσεις της προληπτικής υγιεινής με ‘’μηχανικό τρόπο ’’ απέναντι στην κατασταλτική αντιμετώπιση με καθαρισμό – απολύμανση στους πορώδεις εσωτερικούς χώρους, πολύ δε περισσότερο σε επικαλυμμένα έπιπλα, χαλιά και μοκέτες.

Στην Προληπτική Υγιεινή  αρχίζουμε με τα  Καθαρά Χέρια για Όλους.

Η διαφορετικότητα στην καινοτομία της  Προληπτικής Υγιεινής κατά πρώτον– αποσκοπεί  στην πρόληψη , η οποία  περιλαμβάνει τις παρεμβάσεις  αντιμετώπισης των αιτίων που γεννούν και αναπαράγουν ένα πρόβλημα έτσι ώστε να μειωθούν οι συνέπειες από την πιθανότητα εμφάνισής του. Η δε διαρκής δράση της  λειτούργει ως μία θετική διαδικασία που δίνει έμφαση σε ένα σύνολο δομημένων ενεργειών , δραστηριοτήτων και μέτρων που  στοχεύουν στο να αποτρέψουν  ή/και  να εμποδίσουν την εμφάνιση διάφορων αρνητικών, βλαπτικών φαινομένων  ή καταστάσεων.

Κατά δεύτερον με τις ειδικές “ομάδες κρούσης” εφαρμογών   και το εξειδικευμένο προσωπικό  Πιστοποιημένης εκπαίδευσης στον καθαρισμό – απολύμανση  και αποκατάσταση , αποσκοπεί στη κατασταλτική αντιμετώπιση με τις  τεκμηριωμένες  εφαρμογές της ’’Ολοκληρωμένης Διαχείρισης  Καθαριότητας & Υγιεινής των Εσωτερικών Χώρων ‘’ , που λειτούργει ως συμπληρωματικό υλικό υπέρ κάλυψης  της εγκύκλιου ( με αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020), άλλα και για τα Προγράμματα 24/90 της Προληπτικής υγιεινής με τον ‘‘μηχανικό τρόπο’’ αντιμετώπισης  των λοιμώξεων.

 Και ποτέ δεν ξεχνάμε : Ακάρεα, κοριοί, ψύλλοι, κρότωνες , σκόρος, κατσαρίδες δεν Απολυμαίνονται.!!

Οι  ειδικές “ομάδες κρούσης” εφαρμογών  επεμβαίνουν και  μετά από κάθε εφαρμογή  Μυοκτονίας σε εσωτερικούς χώρους, όπου θα πρέπει να γίνεται πλήρης αποκατάσταση  χωρίς υπολειμματικότητα ανά όγκο (m³). Είναι πλέον γνωστό ότ,  είναι ένας από  τους σημαντικότερους φορείς παθογόνων οργανισμών και μεταδοτικών ασθενειών (Λεπτοσπείρωση – ΕΟΔΥ),  αλλά και ότι τα μικροτρίχιδια των τρωκτικών είναι αίτιες αναπνευστικών προβλημάτων.

Επιδημιολογική επιτήρηση μη ιογενών νοσημάτων που μεταδίδονται με κρότωνες ή ψύλλους (π.χ. μπορρελιώσεων, ρικετσιώσεων,  αναπλάσμωσης, ερλιχίωσης) Περισσότερη Ενημέρωση pdf

Το όλο εγχείρημα υποστηρίζεται από την συνεργασία  της κάθε επιχείρησης –υγειονομικού ή/και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος – στα ομαδικά προγράμματα, για Πιστοποιημένη επιμόρφωση στον καθαρισμό-απολύμανση από μολυσματικές μικροβιακές Λοιμώξεις, συμπεριλαμβανομένου του SARS-CoV-2 .

 Η διασφαλισμένη Προληπτική υγιεινή αναβαθμίζει τους  χώρους των Green & Clean Rooms

Η ολοκληρωμένη εφαρμοστηκή μέθοδος της  Προληπτικής υγιεινής με τον ‘‘μηχανικό τρόπο’’ αντιμετώπισης  των λοιμώξεων, καλύπτει πλήρως και το πρόγραμμα πιστοποίησης για την Πρόληψη Εξάπλωσης Μολυσματικών Παραγόντων  από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης POSI SHIELD, ως προς τη λήψη μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης των λοιμώξεων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για, Ξενοδοχεία, Σχολικές –εκπαιδευτικές αίθουσες -Αμφιθέατρα, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς , Χώρους Σχολικών – Τουριστικών (Μ.Μ.Μ), Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων κλπ

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887,e-mail: vgenis@otenet.gr

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Λήψη :Επιστημονικές παρεμβάσεις ολοκληρωμένων μεθόδων προληπτικής υγιεινής έναντι των λοιμώξεων.pdf

Πηγή : https://www.greenandcleanhotels.gr/επιστημονικές-παρεμβάσεις-ολοκληρω/

Συμπληρωματική ενημέρωση

Ολοκληρωμένη Προσέγγιση στην Προληπτική Υγιεινή του Σήμερα,

Είμαστε βέβαιοι ότι το υπνοδωμάτιο πληροί όλους τους «κανόνες υγιεινής» για σωστή ποιότητα ύπνου.!!