Η Υγειονομική Εξασφάλιση Αναβαθμίζει την Ποιοτική Φιλοξενία.

Η Υγειονομική Εξασφάλιση Αναβαθμίζει την Ποιοτική Φιλοξενία.

Για πολλούς ο ‘‘τουρισμός πολυτελείας’’ κατά την υγειονομική κρίση αύξησε την ζήτηση τόσο για τα πολυτελή ξενοδοχειακά συγκροτήματα, όσο και για τις ανεξάρτητες κατοικίες (luxury) – τύπου Airbnb- κατά την υψηλή περίοδο της τουριστικής ζήτησης.

 Έτσι αρχίζουμε να βλέπουμε και την Ποιοτική Φιλοξενία , μιας και οι φιλοξενούμενοι επισκέπτες –ταξιδευτές για την ποιότητα είναι διατεθειμένοι να διαθέσουν μεγαλύτερα ποσά. Δεν πρέπει να μας διαφεύγει όμως το ότι, πρώτο τους μέλημα είναι να πάνε σε προορισμούς που πληρούν παροχές με βέλτιστη ‘‘Υγειονομική Εξασφάλιση’’,  οπότε θα πρέπει να είναι ενήμεροι µε διαφανή τρόπο, ώστε να οικοδομηθεί εμπιστοσύνη σε ανώτερο επίπεδο αξιοπιστίας μέσα από τα πλεονεκτήματα της  Προληπτικής Υγιεινής.

Κανόνες προληπτικής υγιεινής για την προαγωγή της Υγειονομικής Εξασφάλισης

Το Υπουργείου Υγείας με το έγγραφο του  Υπ’ αριθ. Δ1γ/Γ.Π/78956   παρείχε διευκρινίσεις, σχετικά με τα μέτρα που αφορούν σε θέματα διενέργειας καθαρισμού-απολύμανσης, επισυνάπτοντας και την απαιτητέα εγκύκλιος με τη (  αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/ 20.03.2020) . Έτσι θωρακίζει και τους ενασχολούμενους εφαρμοστές με το Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης /Επιμόρφωσης -μετά από εξετάσεις- στον καθαρισμό – απολύμανση, αλλά και ως μια θετική παρέμβαση έλεγχου  απέναντι στα ‘’περί αξιώσεων ’’, εφόσον θα τηρούνται αυστηρά οι όροι των εγκυκλίων όπου αποτελούν αναπόσπαστα μέρη διασφάλισης στην προστασία της Δημόσιας Υγείας.

Εξάλλου ο ρόλος της διαφάνειας απαιτείτε και για τις ανάγκες  της άμεσης ηλεκτρονικής πρόσβασης στο (Δελτίο Αυτόνομου Ελέγχου- Check list )  βοηθά στους φακέλους των πρωτοκόλλων, όπου μπορεί να έχει άμεση σχέση στο πλήρες γραπτό Σχέδιο Δράσης (επεξεργάσιμο).

Η πρόληψη δεν πρέπει να παρεμποδίζεται από την συνεχιζόμενη έλλειψη βούλησης σε όλα τα επίπεδα.

’’Η ολοκληρωμένη προσέγγιση  στην καινοτομία  της ‘’Υγειονομικής Εξασφάλισης’’  με διαφανείς τρόπους , οικοδομεί εμπιστοσύνη σε ανώτερο επίπεδο αξιοπιστίας και αναδεικνύει τα πλεονεκτήματα του Ελληνικού Ποιοτικού Τουρισμού.’’

Η ενεργή συμβολή της ενημέρωσης για την θωράκιση των χώρων υπερμετάδοσης, βοηθά στην ολοκληρωμένη προσέγγιση για την Προληπτική υγιεινή.

Διαρκής Ενημέρωση :

Για πληροφορίες στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887,ή στο vgenis@otenet.gr.

Ιωάννης Βγενής

Cleaning Advisor

Πηγή: https://www.greenandcleanhotels.gr/η-υγειονομική-εξασφάλιση-αναβαθμίζε/