Μήπως στην καθημερινότητα μας οι απολυμάνσεις μετατρέπουν τα προβλήματα σε κέρδη;

Η διασφάλιση ενός καθαρού και υγιεινού εσωτερικού περιβάλλοντος είναι ζωτικής σημασίας για όλους μας. Μπορούμε να την εξασφαλίσουμε , όταν η ανάπτυξη & αξιοποίηση καινοτομιών, αναβαθμίζεται σε υψηλότερα επίπεδα, ως προϋπόθεση για μια αποτελεσματικότερη ‘’Ασπίδα προστασίας ’’.

Αυτό γιατί οι προκλήσεις ,για την «μικροβιολογική ασφάλεια» , από τους κίνδυνους των  επανεμφανιζόμενων προβλημάτων  που είχαν εξαφανιστεί από την καθημερινότητα μας, οδηγώντας  και  το υπουργείο υγείας στην έκδοση οδηγιών , για την προστασία μας από τους ‘‘ άγνωστους περιβαλλοντικούς κινδύνους’’. Για την σημαντικότητα των μέτρων περιορισμού της εξάπλωσης της γρίπης το Υπουργείο Υγείας με Επιπρόσθετες οδηγίες για τη γρίπη, έκτος των άλλων (εμβολιασμοί) αναφέρει την συστηματικότητα  της  εφαρμογής μέτρων ατομικής υγιεινής (π.χ. συχνό πλύσιμο χεριών), αλλά και την απομόνωση των πασχόντων και η αποφυγή συγχρωτισμού σε κλειστούς χώρους.

Αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα μετακίνησης- απομάκρυνσης των πασχόντων , αρχικά η αντιμετώπιση του μπορεί να γίνει , με το Βραβευμένο σύστημα Τεχνολογίας NASA, αλλά και πιστοποιημένο ως Ιατρική Συσκευή Τάξης ΙΙ από τον FDA, όπου θέτει τα νέα πρότυπα στην έννοια του ‘’καθαρού αέρα στον εσωτερικό χώρο ‘’, για εφαρμογές  ‘‘περιβαλλοντολογικής  Bio – εξυγίανσης ανά όγκο » του αέρα σε εσωτερικούς χώρους , για την δέσμευση με δυνατότητα καταστροφής σωματιδίων έως και 0,1 μικρών, αιωρούμενων μικροοργανισμών, σπόριων, βακτηριδίων, ιών, μυκήτων, κλπ , ( κατοικίες, σχολεία, βρεφονηπιακούς σταθμούς, παιδότοπους, γραφεία, ιατρεία, νοσοκομεία κλπ). Οι ‘’επισφαλείς μορφές ’’ του ‘’υποτίθεται καθαρού’’, δείχνουν τον ‘‘ευκολότερο δρόμο’’ στην  αντιμετώπιση της στοιχειώδους προαγωγής για την καθαριότητα και υγιεινή, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η επικινδυνότητα τους, ακόμα και σε κοινωνικά ευάλωτες ομάδες.

Δεν θα πρέπει να υπάρχουν αναρτήσεις ,…΄΄ προέχει η ασφάλεια και η υγιεινή των παιδιών μας…’’ , μετά από πολύ επιμέλεια τελείωσε η απολύμανση που πρώτη φορά έγινε από ‘’ειδικούς επιστήμονες’’,  έγινε απολύμανση- μικροβιοκτονία σε σχολική μονάδα για τον ιό H1N1…, αλλά και από τους υπεύθυνους σε δήμους,  όπου σε κάποιες προκηρύξεις –αναθέσεις, μπλέκουν τις εργασίες ψεκασμών καταπολέμησης επιβλαβών εντόμων με την απολύμανση-μικροβιοκτονία !!!!

Χρειάζεται ενημέρωση για την σωστή αντιμετώπιση, ακόμα και αν γίνονται για ψυχολογικούς λογούς. Θα πρέπει με ψυχραιμία λοιπόν να αντιμετωπίζονται τα προβλήματα. Χωρίς πανικό και υπερκατανάλωση Βιοκτόνων απολυμαντικών ,  Χωρίς πλεονάζοντα Ημίμετρα.

Η βασική ανάπτυξη   ειδικευμένων μεθόδων  με επί τόπου χημική οξείδωση (ISCO), είναι εφαρμογές προηγμένης τεχνολογίας, με διεργασίες οξειδωτικών παραγόντων, όπως  (H2O2),  (ClO2 ), (Ozone  O³), (UVC / UV V), θερμικών εφαρμογών, ελεγχόμενη ή και τροποποιημένη ατμόσφαιρα , μορφές ξηρού ατμού (πίεση 4- 10 bar για 184,13⁰C), χρησιμοποιούνται  ως εναλλακτικές τεχνολογίες ελέγχου , σε εφαρμογές με ευρύ φάσμα βιολογικών απειλών και παθογόνων παραγόντων, για την καλύτερη δυνατή απόδοση στους εσωτερικούς χώρους. Η ολιστική προσέγγιση στις συνθήκες υγιεινής των εσωτερικών χώρων , ξεπερνώντας τα πρότυπα της αποτελεσματικότητας στην ανάπτυξη μιας ‘’Υγιέστερης Διαβίωσης’’ , αναβαθμίζει την έννοια της προστιθέμενης αξίας των εξειδικευμένων υπηρεσιών.

Σε όλα τα ανωτέρω συστήματα αναφέρονται στις οδηγείς ,έκτος των άλλων για το αν επιτρέπονται εφαρμογές από τον κατασκευαστή του προς επεξεργασία αντικειμένου , αλλά και στην πλήρη καθαριότητα και εξυγίανση των χώρων-επιφανειών  πριν τις εφαρμογές.

Η καθαριότητα , το πλύσιμο και η εξυγίανση αντικειμένων, επιφανειών αλλά και του όγκου (m³) ενός χώρου, δεν αντικαθιστούν τις μεθόδους απολύμανσης, όπως και οι μέθοδοι απολύμανσης δεν αντικαθιστούν καθαριότητα, πλύσιμο και εξυγίανση, αντικειμένων, επιφανειών αλλά και του όγκου (m³) ενός χώρου.

Επιπλέον όπως επισημαίνεται και στα επιμορφωτικά σεμινάρια , μετά από επιστημονικές έρευνες η παρουσία των νεκρών κοριών και των παραγώγων τους (περιττώματα -αποσύνθεση) σε ένα χώρο, δεν μπορεί να αποκλείει η μηχανική μετάδοση παθογόνων ιών. Αλλά δεν μπορεί να αποκλειστεί και η πρόκληση ανεπιθύμητων αποτελεσμάτων , με βάση το αποτέλεσμα του ‘’ αναδυόμενου χημικού κοκτέιλ ’’ (αυγά –έντομα , κλπ) και τον τρόπο αλληλεπίδρασης του με την εισπνοή,  ώστε συνδεθούν άμεσα ή/και έμμεσα, µε τις Λοιμώξεις στην Δημόσια Υγεία, όταν χρησιμοποιούνται εφαρμογές υψηλών θερμοκρασιών καταπολέμησης ή /και με οποιασδήποτε μορφή ατμού, κλπ.

Χρειάζεται μεγάλη προσοχή στις επιλογές, διότι στην καθημερινότητα μας οι απολυμάνσεις, ίσως και να μετατρέπουν τα προβλήματα σε κέρδη.

Προσοχή : Ακάρεα, κοριοί, ψύλλοι, σκόρος, σαράκι, κατσαρίδα κλπ δεν Απολυμαίνονται.

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι δεν εξαρτώνται τα πάντα από τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, αλλά και από τι θέλουμε και εμείς ως υπεύθυνοι πολίτες αυτής της χώρας, διότι δεν μπορεί να εξαλειφθεί το πρόβλημα της ενασχόλησης των “μη επαγγελματιών ” που προσφέρουν υπηρεσίες, χωρίς επαγγελματική συνείδηση και επιχειρηματική ηθική, θέτοντας ίσως και σε κίνδυνο την ίδια την υγεία των καταναλωτών, στον βωμό της ακόρεστης ανθρώπινης πλεονεξίας και του αλόγιστου οικονομικού κέρδους, θυσιάζοντας Υγεία -Περιουσία – Περιβάλλον , περιφρονώντας συγχρόνως και τις ηθικές αξίες.

Συμπέρασμα : Ένας υγιής εσωτερικός χώρος χρειάζεται συστηματικά επιμελημένη συντήρηση, (σε τακτά χρονικά διαστήματα), αλλά και εξειδικευμένες επαγγελματικές Bio- εφαρμογές , δυο φορές ανά έτος  (μ/ο), ως  ‘‘Φυσική εναλλακτική λύση’’ για τα  “Καθαρά Δωμάτια με φιλικό περιβάλλον”,  χωρίς την χρήση χημικών (Green Decontamination), αλλά και για  την προστασία από τους  ‘‘ άγνωστους περιβαλλοντικούς κινδύνους’’, εξασφαλίζοντας έτσι μια ‘’Ασπίδα προστασίας ’’ με την αποτελεσματικότερη «μικροβιολογική ασφάλεια».   

Κοινοποίησε το: Ενεργή συμβολή μπορεί να έχουν όλοι , αρχίζει δε να γίνεται μεγαλύτερη όταν μεταφέρεται από τη συμμετοχή της οικογένειας , της πολυκατοικίας, των τοπικών και πληθυσμιακών ομάδων, τις κυβερνητικές η μη-κυβερνητικές οργανώσεις και οργανισμούς, συλλόγους, σωματεία, ιδρύματα και φορείς, με μια αναδημοσίευση ή ένα e-mail κ.λ.π

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο τηλέφωνο  2104829839, 6932245887 e-mail: vgenis@otenet.gr

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος

Ιωάννης Βγενής

Cleaning Advisor

Πηγή: https://www.greenandcleanhotels.gr/?p=1319

Ορισμοί – Απολύμανση      

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΤΕΛΕΖΟΥ

Αποκατάσταση προσβεβλημένου χώρου από παράσιτα. Εισαγωγή στην Απολύμανση Κτιρίων.(Παρουσίαση)

Ορισμοί – Βιοκτόνα

Σχετικά Άρθρα

 1. Το υποτίθεται καθαρό δεν εξαλείφει το ‘’ανθρώπινο λάθος’’ έναντι μολυσματικών παραγόντων.
 2. Εξασφαλισμένη αντιμετώπιση επιβλαβών οργανισμών σε εσωτερικούς χώρους.
 3. Διαχείριση Αέριας Ρύπανσης στους Εσωτερικούς Χώρους.
 4. Πλεονεκτήματα και Κίνδυνοι από Εφαρμογές Επαγγελματικής Χρήσης Βιοκτόνων .
 5. Τα περί συνεχιζόμενης μικροβιακής και βακτηριακής δραστηριότητας.!!
 6. Μετά την ‘‘Προληπτική Απολύμανση’’ τι;
 7. Προσεγγίζοντας την απαρέγκλιτη εφαρμογή μέτρων και στα Μ.Μ.Μ.!!
 8. Προληπτική ή Έκτακτης Ανάγκης η Εφαρμογή Απολύμανσης στα Σχολεία;
 9. Αποκατάσταση εσωτερικών χώρων από ιδιαίτερους ‘‘μολυσματικούς παράγοντες’’.
 10. Με Προϋποθέσεις οι Ολοκληρωμένες Εφαρμογές Απολύμανσης.
 11. Εισαγωγική Ενημέρωση για τις Ολοκληρωμένες Εφαρμογές Απολύμανσης.