Tα πλεονεκτήματα της εξασφαλισμένης προληπτικής υγιεινής στους χώρους φιλοξενίας.

Tα πλεονεκτήματα της εξασφαλισμένης προληπτικής υγιεινής στους χώρους φιλοξενίας.

Όταν το ραγδαία αυξανόμενο ενδιαφέρον με απαιτήσεις για ένα καλύτερο και ασφαλέστερο υγιεινό περιβάλλον με εσωτερική αρμονία, ηρεμία και ευεξία, από τους φιλοξενούμενους γίνεται μεγαλύτερο ,  τότε χρειάζεται πληρέστερη ενημέρωση  με στρατηγική ανταπόκρισης στις προκλήσεις .

Γνωρίζοντας ότι η Υγειονομική Ασφάλεια αποσκοπεί στο να εξασφαλιστεί ένα ασφαλέστερο περιβάλλον για όλους μας δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι:

 • Τις κατευθυντήριες γραμμές του ΠΟΥ,  «σύμφωνα με τις αρχές για το ανθρώπινο δικαίωμα στην υγεία,  όλοι έχουν το δικαίωμα να αναπνέουν καθαρό αέρα  των εσωτερικών χώρων (ΠΟΥ  2000)»
 • Το (Αριθμ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/ ΦΕΚ2161/Β/23.06. 2017, για την αποτροπή δημιουργίας κίνδυνου από αερομεταφερόμενη επιμόλυνση ), σε εσωτερικούς χώρους διαβίωσης πολλών ατόμων, κατοικίες, ή/και σε χώρους επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών.
 • Τις διευκρινίσεις που παρείχε το  Υπουργείου Υγείας  με το έγγραφο του  Υπ’ αριθ. Δ1γ/Γ.Π/78956   σχετικά με τις αρμοδιότητες και τα μέτρα που αφορούν σε θέματα διενέργειας καθαρισμού-απολύμανσης
 • Την Πιστοποίηση επαγγελματικής επιμόρφωσης για Καθαρισμό-Απολύμανση, η οποία πρέπει να είναι εναρμονισμένη εκτός από την εγκύκλιο  ( με αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020) και με την (Αριθ. οικ. 10558/876 ΦΕΚ  984 τ. Β΄ 30-6- 2004)  επαγγελματικές εφαρμογές καθαριότητας-απολύμανσης , που μπορούν να προσφέρουν επιχειρήσεις με οποιαδήποτε νομική μορφή, που προσφέρουν υπηρεσίες οι οποίες σχετίζονται με την ασφάλεια ή υγεία των πολιτών ή την προστασία του περιβάλλοντος, όπως επιχειρήσεις που διενεργούν απολυμάνσεις ή καθαρισμούς και απολυμάνσεις, όπου θα χρησιμοποιούν άτομα αξιολογημένα για την καταλληλότητά τους και με πιστοποιημένη εκπαίδευση σε διαδικασίες καθαρισμού-απολύμανσης.
 • Η συνεργασία με επιστήμονα είναι υποχρεωτική  ως εποπτεύοντα στον σχεδιασμό και εφαρμογή των έργων σε καθαρισμό- απολύμανση, όπως προβλέπεται από τα επαγγελματικά τους δικαιώματα. (πχ Επόπτης Δημόσιας Υγείας, κλπ).
 • Την κατάταξη ξενοδοχείων με αστέρια τα δυο κριτήρια –Κριτήριο 4.27 Υ (Υποχρεωτική προδιαγραφή) – Καθαρισμός στρωμάτων σε ετήσια βάση, – Κριτήριο 4.1- Υ (Υποχρεωτική προδιαγραφή) Κρεβάτι με σύγχρονο και καλοδιατηρημένο στρώμα (από λεκέδες)
 • Το ( π.δ. 102/2020 (ΦΕΚ Α΄ 244/07.12.2020) για την  διαχείριση των βιοκινδύνων, με θωράκιση των χώρων από τις σύγχρονες απειλές των αερομεταφερόμενους ρύπους βιολογικών παραγόντων .
 • Η δευτερογενής ρύπανση –επιμόλυνση, για την βελτίωση της περιβαλλοντικής υγιεινής αλλά και  για την υγειονομική ασφάλεια των εργαζομένων , στους εσωτερικούς χώρους εργασίας (Aρ. πρ.: 17312/Δ9. 506)
 • Μετά από κάθε εφαρμογή Μυοκτονίας – Απεντόμωσης σε εσωτερικούς χώρους, θα πρέπει να γίνεται πλήρης καθαριότητα με εξειδικευμένες Bio-εφαρμογές πολλαπλών εφαρμογών  επαγγελματικής  Απορρύπανσης –(Deep-Depollution) σε βάθος,  ‘’Περιβαλλοντικής Εξυγίανσης’’   αλλά και με πλήρη Αποκατάσταση  (Bio–Disinfection) του χώρου – χωρίς υπολειμματικότητα -πριν την επαναχρησιμοποίηση του. Είναι πλέον γνωστό ότι  μετά τα ακάρεα  οι  κατσαρίδες είναι η δεύτερη αιτία αλλεργιών και αναπνευστικών προβλημάτων,  όπως το άσθμα και η δύσπνοια, καθώς και δερματίτιδες, κνησμός,  ακόμα και μετά από την αποσύνθεση τους (μικροτεμαχίδια). κ.ά. Επισημαίνουμε δε ότι η δραστηριότητα τρωκτικών  σε εσωτερικούς χώρους , αποτελεί ίσως τον σημαντικότερο φορέα παθογόνων οργανισμών  (βλέπε : Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) : Λεπτοσπείρωση  μια ιδιαίτερα επικίνδυνη μικροβιακή λοίμωξη , κλπ), άλλα και αναπνευστικών προβλημάτων, από τα μικροτρίχιδια τους ακόμα και μετά την εξουδετέρωση τους.

Επαρκή μέτρα με λυσιτελή αποτελεσματικότητα

Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι για τους χώρους φιλοξενίας* και πρινCOVID-19 εποχή οι υποχρεώσεις υπήρχαν απέναντι στους φιλοξενούμενους. Έτσι ως κυρίαρχο παρακαταθήκη, θα έχουν την εκπαίδευση για το SARS-CoV-2,με τα ’’ οργανωτικά εργαλεία’’ για την τήρηση μέτρων πρόληψης μιας και το ( π.δ. 102/2020 (ΦΕΚ Α΄ 244/07.12.2020) των συμπεριλαμβάνει για την προστασία των εργαζομένων από κινδύνους  έκθεσής τους σε αερομεταφερόμενους ρύπους βιολογικών παραγόντων

H Υπευθυνότητα μιας Εγγυημένης Υγειονομικής Εξασφάλισης στην Πράξη

Έτσι η τήρηση των επαρκών μέτρων πρόληψης με λυσιτελή αποτελεσματικότητα  για την δραστική μείωση του μικροβιακού και ιικού φορτίου, ή/ και την ελαχιστοποίηση της πιθανής εξάπλωσης  τους , μέσα από  την ‘’Υγειονομική Ασπίδα Προστασίας ’’ κατά των Λοιμώξεων μπορεί να παρέχει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα όπως :

 1. Βεβαιωμένη επαγγελματική επιμόρφωση στην πράξη για Καθαρισμό-Απολύμανση
 2. Μεγαλύτερη Προστιθέμενη Αξία, στο επιδιωκόμενο πλεονέκτημα
 3. Μείωση χρόνου προετοιμασίας –παράδοσης των χώρων .
 4. Μείωση υπερβολικής χρήσης χημικών Βιοκτόνων Απολυμαντικών κατά 5/6 .
 5. Μειωμένη κατανάλωση ενέργειας
 6. Προστασία της περιουσίας και του περιβάλλοντος.
 7. Ανεβασμένη ψυχολογική αποδοτικότητα των εργαζομένων (Υγειονομική Ασφάλεια)
 8. Τεκμηριωμένες αποδείξεις παράδοσης έργου. (μέτρηση της ποιότητας του αέρα, ακούσια παραλείψει απολύμανσης )
 9. Διαχείριση τήρησης διαδικασιών ‘‘Ιχνηλασιμότητας’’ -με βάση την ισχύουσα νομοθεσία – για την αποδοτικότερη χρήση με το  ‘’ευφυές ηλεκτρονικό εργαλείο’’ – EngLandGR POSI App Presentation.
 10. Αναβαθμισμένη εξασφάλιση με διαφανή τρόπο στα ‘’περί Αστικής Ευθύνης ’’, σε προγράμματα για Πρόληψη Εξάπλωσης Μολυσματικών Παραγόντων .

Η πρόληψη δεν πρέπει να παρεμποδίζεται από την συνεχιζόμενη έλλειψη βούλησης σε όλα τα επίπεδα.

Ως Πιστοποιημένοι  εφαρμοστές τηρούμε την όποια διάταξη και εν γένει την κείμενη νομοθεσία για την ορθή εφαρμογή , με την σημαντικότητα της συμμόρφωσης απέναντι σε ισχύοντες νόμους και οδηγίες για τη δημόσια υγεία συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών που δημοσιεύονται από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ ), άλλα και τον ( ΠΟΥ ), το ( ECDC ), τα Κέντρα ( CDC).

Επιπλέον οι ηλεκτρονικοί αυτόνομοι έλεγχοι των υγειονομικών απαιτήσεων για την ορθή τήρηση των διαδικασιών, δίνουν ένα κίνητρο ως «ηλεκτρονική υπηρεσία εμπιστοσύνης» στην επιδημιολογική επιτήρηση των συνεχιζόμενων ‘’μεταλλάξεων’’, απέναντι στους εργαζομένους και φιλοξενούμενους-ταξιδευτές , ώστε να αισθάνονται την υγειονομική εξασφάλιση.

Έως ότου αποφασιστεί το πως θα πρέπει να γίνονται οι έλεγχοι, οι υπεύθυνοι των εφαρμογών θα πρέπει να έχουν στον αντίστοιχο φάκελο  (καθαριότητας – απολύμανσης) το σχέδιο εφαρμογών με τις Βεβαιώσεις-Πιστοποιητικά, ώστε να αποσταλούν οπού κριθεί απαραίτητο για κάθε αρμόδιο φορέα– πάντα ηλεκτρονικά – για διενέργεια ορθού ελέγχου ιχνηλασιμότητας, κλπ

Οι Τουριστικοί Φορείς με Πιστοποιημένη Εκπαίδευση Αναβαθμίζουν την Ελληνική Φιλοξενία.!!

Με γνώμονα ότι η υγεία θα αποτελεί πάντα το θεμελιώδες κοινωνικό αγαθό για την ευημερία μιας κοινωνίας πολιτών, η εγγυημένη υγειονομική ασφάλεια των φιλοξενούμενων – ταξιδευτών με ή/και χωρίς  ‘’ευαισθησίες’’  –µε διαφανή τρόπο-δεν μπορεί  να ‘’μετριέται’’ σε ‘’αστέρια’’, ‘’κλειδιά’’. Θα την απαιτούν πολύ δε περισσότερο την μετά COVID-19 εποχή, αξιολογώντας την και αποτυπώνοντας την με κάθε τρόπο και σε κάθε μορφής διατυπωμένη εξασφάλιση. κλπ

Χώροι φιλοξενίας*: ξενοδοχεία, φιλοξενίας και ενδιαίτησης ( διαμονής ) – διαβίωσης πολλών ατόμων, χώροι φιλοξενίας που μισθώνονται ως επιπλωμένοι ή/και ως «Βραχυχρόνια Διαμονή»,  τουριστικά λεωφορεία, σκάφη αναψυχής, κέντρα φροντίδας ηλικιωμένων -αποθεραπείας & αποκατάστασης.κλπ

Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 4829839-6932245887 ή στο  e-mail: vgenis@otenet.gr , για να μάθετε πως μπορείτε να έχετε ή /και να παρέχεται ‘’διασφαλισμένη την ποιότητα’’ ενός υγιεινού χώρου.

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή : https://www.greenandcleanhotels.gr/tα-πλεονεκτήματα-της-εξασφαλισμένης-π/

Tα πλεονεκτήματα της εξασφαλισμένης προληπτικής υγιεινής στους χώρους φιλοξενίας

Διαρκής Ενημέρωση :

Ξενοδοχεία – Εστίαση Δράσεις και προγράμματα πρόληψης έναντι μολυσματικών παραγόντων.