Μέσα Μαζικής Μεταφοράς: Με Εφαρμογή Κανόνων Υγιεινής ή Χωρίς;!!!

Μέσα Μαζικής Μεταφοράς: Με Εφαρμογή Κανόνων Υγιεινής ή Χωρίς;!!!

Σε προηγούμενο άρθρο με τίτλο  Καθαριότητα και Υγιεινή στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς έχει αναφερθεί,, για την εγκύκλιο στις 23/06/2016 που εξέδωσαν οι υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, θεωρώντας αναγκαία την ενημέρωσή και αντιμετώπισή με την λήψη μέτρων για την τήρηση βασικών κανόνων  υγιεινής στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (Επιβατών) , με σκοπό την προστασία της ατομικής υγείας, τόσο των επιβατών, όσο και των εργαζομένων σε αυτά – και κατ’ επέκταση την διασφάλιση της δημόσιας υγείας.

Στις 03/07/2016, η ερώτηση στο άρθρο μας ήταν αν η τήρηση βασικών κανόνων υγιεινής διασφαλίζει την Δημόσια Υγεία; και ως ‘’απάντηση’’ στις 25/07/2016 ήρθε η εγκύκλιος,  «Μέτρα προστασίας από αρθρόποδα Υγειονομικής σημασίας (κοριούς, ψύλλους, ψείρες, ψώρα, κρότωνες) »,  αναρτητέα στο διαδίκτυο ως εξαιρετικά επείγουσα, μιας και η αύξηση των πληθυσμών σε πολλά παράσιτα (ζωικών εχθρών), αλλά και η αύξηση δερματικών λοιμώξεων υψηλής μεταδοτικότητας , ιών, βακτηρίων κλπ, έχει αρχίσει να δημιουργεί αυξανόμενες ανάγκες αντιμετώπισης με απαιτήσεις, απέναντι και στα προβλήματα της “ εσωτερικής επιμόλυνσης’’.

Μπαίνοντας στην άνοιξη, αρχίζουν οι εκδρομές ή/και οι εκπαιδευτικές εκδρομές, αλλά και επισκέψεις και μετακινήσεις εκπαιδευόμενων μαθητών- φοιτητών στο εσωτερικό, αλλά και στο εξωτερικό. Εφόσον η μετακίνηση γίνεται με- Μ.Μ.Μ.- τουριστικά λεωφορεία. Η Εφαρμογή των Κανόνων Υγιεινής , θα πρέπει να απασχολεί τους υπεύθυνους οδηγούς – ιδιοκτήτες των λεωφορείων- που έχουν την υποχρέωση για την άριστη κατάσταση τους και σε θέματα υγιεινής ( καθαριότητας – απολύμανσης )ή και απεντόμωσης-μυοκτονίας, όπου κριθεί αναγκαίο.

Χρειάζεται μεγάλη προσοχή στην επιλογή της μεθόδου, γιατί μια εφαρμογή χωρίς τον απαιτούμενο Επαγγελματικό Εξοπλισμό και την Επαγγελματική Κατάρτιση, μπορεί να οδηγήσει σε αντίστροφα αποτελέσματα. Η ολοκλήρωση των εφαρμογών μικροβιολογικής & βακτηριακής απολύμανσης , θα πρέπει να γίνεται με Εξειδικευμένο Επαγγελματικό Σύστημα για Απολύμανση και Απολυμαντικό εγκεκριμένο από τον ΕΟΦ.

Για την εφαρμογή καθαριότηταςαπολύμανσης,  θα πρέπει να υπάρχει Βεβαίωση Εφαρμογών απορρύπανσης – απολύμανσης ή όποιο παραστατικό με τιμολόγιο, ως αποδεικτικό στοιχείο το όποιο θα συνοδεύει το όχημα.

Για δε την εφαρμογή απεντόμωσης-μυοκτονίας ,(επέλαση Κοριώντσιμπούρια –Κρότωνες- κλπ)  θα πρέπει να υπάρχει βεβαίωση εφαρμογών απεντόμωσης με παραστατικό  τιμολογίου, οι εργασίες δε θα πρέπει να έχουν διενεργηθεί σύμφωνα με όσα ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία,  από τον υπεύθυνο επιστήμονα ή κάτω από την αυστηρή επίβλεψή του καθ’ όλη τη διάρκεια της εφαρμογής, ο οποίος είναι σαφώς ορισμένος στην « Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών» η δε έκδοση του της βεβαίωσης εφαρμογών (πιστοποιητικού) απεντόμωσης-μυοκτονίας, όπως και του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών , πρέπει να γίνεται από το νομικό ή φυσικό πρόσωπο κατ’ αντιστοιχία που νομιμοποιείται να το διαπράξει.

Έτσι λοιπών οι υπεύθυνοι, των κρατικών και ιδιωτικών σχολικών ιδρυμάτων , στις συμφωνίες – προσφορές, θα πρέπει να απαιτούν τα αντίστοιχα παραστατικά , οι δε σύλλογοι να φροντίζουν για αυτά.

Τα δε τουριστικά γραφεία –πρακτορεία, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι σε κάθε μέσο μεταφοράς (λεωφορείο-μικρόο ή μεγάλο) θα πρέπει να υπάρχει το αντίστοιχο παραστατικό, είτε είναι δικό τους είτε το επινοικιάζουν.

Υπενθυμίζω δε ότι,  η εγκύκλιος έχει ως ΘΕΜΑ: «  «Κανόνες υγιεινής στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (Επιβατών) στεριάς, θάλασσας και αέρα»  ΣΧΕΤΙΚΑ: α) Η Υγειονομική Διάταξη με αριθμ. 389966/10.11.1952 (ΦΕΚ 235/τ.Β/ 12.1.52) «Περί υγειονομικών μέτρων επί των πάσης φύσεως μεταφορικών μέσων» β) Η Υγειονομική Διάταξη με αριθμ. Γ1/9900/74 (ΦΕΚ 1266/τ.Β/3-12-1974) «Περί υποχρεωτικής κατασκευής αποχωρητηρίων », έτσι ώστε να μην ξεχνάμε και τα μέσα μαζικής μεταφορά από θάλασσα ,( Σκάφη αναψυχής, εκδρομών,) κ.λπ.

Ίσως οι υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, εξέδωσαν την εγκύκλιο,  θεωρώντας – κατά την άποψη μου- επιτακτική ανάγκη υπενθύμισης και προς τους καταναλωτές, για να δίνουν μεγαλύτερη προσοχή , μιας και τεχνικές προδιαγραφές ή ένας ‘’Οδηγός Υγιεινής’’ από το Υπουργείου Υγείας, για την τήρηση των βασικών κανόνων υγιεινής στα Μ.Μ. Μ. (Επιβατών) δεν υπάρχουν. Για να εφαρμοστούν όμως οι Κανόνες Υγιεινής και η απαιτούμενη μέριμνα εφαρμογής τους , από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, θα πρέπει να έχουν ενημερωθεί οι εποπτευόμενοι φορείς και κατ΄ επέκταση να ενημερώσουν υπεύθυνους και μέλη κλπ, που εμπλέκονται σε όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς όχι μόνο της στεριάς, αλλά και της θάλασσας,( Σκάφη αναψυχής, εκδρομών,) κ.λπ.

‘’Δεν εξαρτώνται τα πάντα από τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, αλλά και από τι θέλουμε και εμείς ως υπεύθυνοι πολίτες αυτής της χώρας.’’

Θα πρέπει να επισημανθεί, ότι λόγο των καταστάσεων υπάρχει έξαρση στο επάγγελμα της αυτοαπασχολούμενης καθαριότητας , με την ενασχόληση ατόμων  που προσφέρουν υπηρεσίες τους, χωρίς να γνωρίζουν για στοιχειώδεις Κανόνες Υγιεινής , αλλά ίσως και να μην εξασκούν ‘‘νόμιμα’’ το επάγγελμα. 

Δημιουργώντας Υπέρ Αξίες  προσφέρεται ότι το καλύτερο και στον τουρισμό.

Θα πρέπει όλοι, ιδιοκτήτες – εταιρείες, σωματεία , ομοσπονδίες κλπ,  στην σημερινή εποχή να βλέπουν, τους «  «Κανόνες υγιεινής στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (Επιβατών)», ως έναν ‘’Κώδικα Οδικής Υγιεινής’’ για την Κυκλοφορίας του κάθε οχήματος. Έτσι Τεχνικοί Ασφαλείας και γιατροί εργασίας- όπου απαιτείται- ως σύμβουλοι, δεν θα τρέχουν εκ των υστέρων, σε ενδεχόμενη μέριμνα εφαρμογής των Κανόνων Υγιεινής.

Κοινοποίησε το: Ενεργή συμβολή μπορεί να έχουν όλοι , αρχίζει δε να γίνεται μεγαλύτερη όταν μεταφέρεται από τη συμμετοχή της οικογένειας , της πολυκατοικίας, των τοπικών και πληθυσμιακών ομάδων, τις κυβερνητικές η μη-κυβερνητικές οργανώσεις και οργανισμούς, συλλόγους, σωματεία, ομοσπονδίες , ιδρύματα και φορείς, με μια αναδημοσίευση ή ένα e-mail κ.λ.π

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πληροφορίες με email στο info@greenandcleanhotels.gr,ή καλέστε στα 2104829839, 6932245887

Πηγή:http://www.greenandcleanhotels.gr/μέσα-μαζικής-μεταφοράς-με-εφαρμογή-κα/

Σχετικά Άρθρα

 1. Κανόνες Υγιεινής και Μέσα Μαζικής Μεταφοράς Μαθητών.!!
 2. Καθαριότητα και Υγιεινή στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.
 3. Το υποτίθεται καθαρό δεν εξαλείφει το ‘’ανθρώπινο λάθος’’ έναντι μολυσματικών παραγόντων.
 4. Τι γνωρίζετε για τους ‘’άγνωστους κίνδυνους’’ μετά τον καθαρισμό των στρωμάτων;
 5. Καθαρισμός Στρωμάτων: ‘‘ Ατμισμός’’ ή Απορρύπανση;
 6. Bio-Απορρύπανση, Bio-Εξυγίανση, Bio-Απολύμανση.!!
 7. Οι εξελίξεις της επικίνδυνης και πολυδάπανης μούχλας !!!
 8. Η τήρηση βασικών κανόνων με ολοκληρωμένα περιβαλλοντικά μέτρα διαχείρισης για την προαγωγή υγείας.
 9. Διαχειριστικές  Εφαρμογές  Αντιμετώπισης Επιβλαβών Οργανισμών σε Κατοικημένους Χώρους.
 10. Οι Προκλήσεις Ανθεκτικότητας από της Πληγές «Υγειονομικής Σημασίας».
 11. Έρευνες αγοράς για υπηρεσίες απεντόμωσης – μυοκτονίας και απολύμανσης.
 12. Εξασφαλισμένη αντιμετώπιση επιβλαβών οργανισμών σε εσωτερικούς χώρους.
 13. ‘‘Καταλυτική Οζονοποίηση’’: Μια πολλά υποσχόμενη προηγμένη τεχνολογία οξείδωσης.
 14. Τι Πρέπει να Προσέξετε πριν Καθαρίσετε τα Στρώματα.