Η γη διατόμων ως εναλλακτική μέθοδος στην ανθεκτικότητα των παρασίτων;

Καθώς ο χρόνος τρέχει και οι δεκαετίες περνούν, οι επιστημονικές δημοσιεύσεις με αναφορά στην ανθεκτικά των παρασίτων στις παραδοσιακές μεθόδους ελέγχου που χρησιμοποιήθηκαν στο παρελθόν θα γίνονται περισσότερες. Ταυτόχρονα, ραγδαία αυξανόμενο ενδιαφέρον  με απαιτήσεις από τους καταναλωτές γίνεται μεγαλύτερο, αλλά και οι ίδιοι να γίνονται πιο συνειδητοί σχετικά με τα διάφορα σκευάσματα που χρησιμοποιούνται στους εσωτερικούς  χώρους.

Από τον Δεκεμβρίο του 2013 στο Cleaning News.gr  υπάρχει το ενημερωτικό άρθρο του Ομότιμου Καθηγητή του Γεωπονικού Παν/μίου Αθηνών κυρίου K. Θ. Μπουχέλου με τίτλο,  γη διατόμων : το οικολογικό παρασιτοκτόνο και φάρμακο.

Αν για μερικούς είναι μια ανακάλυψη, για τους άλλους ένα μυστήριο, για πολλούς όμως μπορεί να είναι απαραίτητη. Η γη διατομών παρέχει μια ισχυρή εναλλακτική λύση (έτερα σκευάσματα) Μόνο σε επαγγελματίες για την καταπολέμηση εχθρών των αποθηκευμένων σιτηρών, όπως αναγράφεται στην  αναθεωρημένη οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά με αριθ. 14363  για την Ελλάδα, αλλά και στην ετικέτα του προϊόντος.

Ως –έτερα σκευάσματα -αναφορά υπάρχει για τους επαγγελματίες και στον Οδηγό Ορθής Πρακτικής -(ΥΠΑΑΤ, Ε.Φ.Ε.Τ. ,Σ.Ε.Α.Μ.Ε.)-για την ολοκληρωμένη διαχείριση προστασίας από ζωικούς εχθρούς & έντομα στις επιχειρήσεις τροφίμων , στο Μέρος 4 – Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παρασίτων (Integrated Pest Management – IPM) Σελίδα 35 Αντιμετώπιση ζωικών εχθρών και εντόμων σε χώρους με βιολογικά τρόφιμα, Αναφέρεται ……..Αντίστοιχα, δεν χρησιμοποιούνται τα κλασσικά νευροτοξικά εντομοκτόνα αλλά έτερα σκευάσματα, όπως η γη διατόμων , ενώ μπορούν να εφαρμοστούν…….

Αναφορά υπάρχει από το Νοέμβριο του 2013 και στον  Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1089/2013  για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά τους όρους έγκρισης της δραστικής ουσίας διατομίτης (kieselgur).Στο παράρτημα ΜΕΡΟΣ Α Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται σε εσωτερικούς χώρους ως εντομοκτόνο και ακαρεοκτόνο Μόνο από επαγγελματίες χρήστες.

Θα επισημάνω δε ότι στις Ειδικές διατάξεις αναφέρει για τη συνολική αξιολόγηση, όπου τα κράτη μέλη πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στην ασφάλεια των χειριστών και των εργαζομένων. Οι όροι χρήσης πρέπει να περιλαμβάνουν τη χρήση κατάλληλου ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού και εξοπλισμού προστασίας του αναπνευστικού συστήματος. Κατά περίπτωση, οι όροι χρήσης πρέπει να απαγορεύουν την παρουσία εργαζομένων μετά την εφαρμογή του οικείου προϊόντος για κατάλληλη περίοδο λόγω των κινδύνων που προκαλεί.  Όλα αυτά για την γη διατόμων  με Κοινή ονομασία: Διατομίτης (kieselgur), Αριθμοί ταυτοποίησης  : Αριθ. CAS: 61790-53-2 Αριθ. CIPAC: 647, Ονομασία IUPAC:  Kieselgur (αριθμός ονομασίας IUPAC) Διατομίτης Άμορφο διοξείδιο του πυριτίου Διοξείδιο του πυριτίου Διατομίτης (Γη διατόμων), Καθαρότητα: Το προϊόν αποτελείται από 100 % γη διατόμων. Μέγιστο όριο 0,1 % σωματιδίων Crystalline Silica (κρυσταλλικό πυριτικό) με διάμετρο κάτω από 50 μm.

Αν  βάλτε στις αναζητήσεις του Διαδικτύου -γη διατόμων – θα την βρείτε  ως:

 1. Γη Διατόμων: Διατομίτης – Εντομοκτόνο
 2. Γη Διατόμων (Tάλκ) :Φυσικό ορυκτό με ασφαλή εντομοκτόνο και παρασιτοκτόνο δράση.
 3. Γη Διατόμων : Βιολογικά Εντομοκτόνα – Ακαρεοκτόνα. κλπ
 4. Γη Διατόμων:  Οικολογικό προϊόν Πολυδραστικό εναντίον των ψύλλων ( τους εξουδετερώνει στην στιγμή) κλπ
 5. Γη Διατόμων  :  Αντιμετωπίζει ψύλλους, ψείρες, κοριούς, ακάρεα, τσιμπούρια, κατσαρίδες, τερμίτες, μύγες, κλπ
 6. Γη Διατόμων : Παρασιτοκτόνο , με εντομοκτόνο δράση κατά της ψείρας, από τις φωλιές των οδικών πτηνών. κλπ.
 7. Γη Διατόμων ή διατομίτης ή Kieselguhr : Είναι ένα οικολογικό παρασιτοκτόνο, ενάντια στα έντομα – παράσιτα .κλπ
 8. Γη διατομών : ( Diatom Earth) Εντομοκτόνο, φυσικό ορυκτό προϊόν για την καταπολέμηση ερπόντων εντόμων.
 9. Γη διατομών : H ”βιολογική ψειρόσκονη” ενάντια στα: μυρμήγκια, τσιμπούρια, ψύλλους, κατσαρίδες , κοριούς. κλπ
 10.  Γη διατομών:Δρα αποτελεσματικάως εντομοκτόνο ενάντια στα τσιμπούρια, ψύλλους κατσαρίδες ,κοριούς.

Στην Ελλάδα για την αντιμετώπιση των προσβολών και την μηδενική δραστηριότητα τους , σε έντομα και ζωικά παράσιτα (Τρωκτικά),  οι  επαγγελματικές  εφαρμογές για Απεντόμωση –  Μυοκτονία,  πρέπει να γίνονται με την παρουσία του Υπεύθυνου Επιστήμονα, ο όποιος με βάση την ισχύουσα νομοθεσία φέρει την ειδική αναγγελία έναρξης από το ΥΠ.Α.Α.Τ.

‘’Για να κυκλοφορήσει ένα βιοκτόνο σκεύασμα στην Ελληνική αγορά πρέπει να έχει την προβλεπόμενη έγκριση από την εκάστοτε Αρμόδια Αρχή στη Χώρα μας. Συνεπώς, απαγορεύεται να κυκλοφορήσει βιοκτόνο σκεύασμα που είναι μεν εγκεκριμένο σε κάποια άλλη χώρα της ΕΕ αλλά δεν είναι εγκεκριμένο στη Χώρα μας. Η πιστή εφαρμογή και τήρηση όλων των ορισθέντων στην έγκριση κυκλοφορίας των βιοκτόνων προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία και αυτό εξασφαλίζει την ελαχιστοποίηση της όποιας πιθανότητας εμφάνισης ανεπιθύμητων παρενεργειών τόσο για τον άνθρωπο όσο και για το περιβάλλον.’’

Η προστασία του βίου, πρέπει να αντιμετωπιστεί ως πρόκληση αλλά και ως πρόσκληση για να ξεπεράσουμε την κρίση αξιών αλλά και τα αδιέξοδα με τις ‘‘ανεξέλεγκτες  χρήσεις’’ βιοκτόνων, που συνεχίζουν να είναι διάσπαρτες στο διαδίκτυο.

Είναι πλέον καιρός ο κάθε πολίτης να αντιληφθεί ότι είναι στο χέρι του να απαιτεί ένα καλύτερο και ασφαλέστερο περιβάλλον, για τον ίδιο την οικογένειά του και γενικά  τους συνανθρώπους του, προστατεύοντας τους από τους κινδύνους  της ‘‘ανεξέλεγκτης χρήσης βιοκτόνων’’ που έχουν εισέλθει στην καθημερινότητά μας.  Η εστίαση τους γίνεται περισσότερο στις  Βιο-επιδράσεις  της ‘‘ανεξέλεγκτης προαγωγής ’’ των  στους εσωτερικούς  χώρους , όπου σε μια συντονισμένη και άμεση προσπάθεια με την επίτευξη συνεργασίας με τους αρμόδιους φορείς, θα βοηθούσε κατά πολύ στην διασφάλιση μιας ποιοτικά καλύτερης ζωής.

Αποφύγετε την εισπνοή διατομικής Γης (Diatomaceous Earth). 

Η Γη διατομών (Diatomaceous Earth) είναι κατάλληλη– μέσα στα περιθώρια των διατάξεων της εκάστοτε  ισχύουσας νομοθεσίας– από την βιομηχανική γραμμή προϊόντων, την γεωργική διαχείριση– οινοποιεία, Πρόσθετα ζωοτροφών (κτηνοτροφία), Προϊόντα κοτόπουλου (πτηνοτροφεία ), Φροντίδα κατοικίδιων, Εντομοκτόνα, ως και το καθαρότερο προϊόν FEED.

Χρειάζεται προσοχή  γιατί οι μελέτες έχουν δείξει ότι η μακροχρόνια έκθεση σε γη διατόμων μπορεί να είναι επικίνδυνη.

Όταν εισπνευσθεί , μπορεί να προκαλέσει αναπνευστικά προβλήματα , ερεθισμό των πνευμόνων, κλπ. Η χρήση προστατευτικής μάσκας για τους ανθρώπους όσο και τα ζώα κατά τη διάρκεια της εφαρμογής είναι υποχρεωτική.( π.χ βλέπε πάντα την  νόμιμη ετικέτα του συσκευασμένου προϊόντος ).

Ο προσδιορισμός του διαφορετικού μεγέθους και σχήματος των  κρυσταλλιτών (σωματιδίων) που ονομάζεται και μέγεθος των κόκκων, (κοκκομετρία) , καθορίζει το που και πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί  σωστά ώστε να ελαχιστοποιηθεί – αποφευχθεί – η όποια πιθανότητα εμφάνισης ανεπιθύμητων παρενεργειών τόσο για τον άνθρωπο όσο και για ζώα.

Συμπεράσματα:

 • Εφαρμογές μέσα στα περιθώρια των διατάξεων της εκάστοτε  ισχύουσας νομοθεσίας.
 • Ευαισθητοποίηση σε θέματα τήρησης των όρων χρήσης και κανόνων  για την υγιεινή και ασφάλεια εφαρμοστών και καταναλωτών  λόγω των κινδύνων που προκαλεί. (π.χ. αναπνευστικά προβλήματα , ερεθισμό των πνευμόνων, κλπ ).
 • Συνειδητοποίηση των κινδύνων που απορρέουν από μη τήρηση κανόνων ή παράλειψη-παραμέληση προδιαγραφών σωστής εφαρμογής. (π.χ. χρήση κατάλληλου ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού , κλπ ).

Επιπλέον για τον έλεγχο και τήρηση της νομοθεσίας– για την απεντόμωση- μυοκτονία- είναι το ΥΠΑΑΤ  με τα τμήματα των ΔΑΟΚ της κάθε Περιφέρειας . Ίσως, με μια οργανωμένη κίνηση αναζήτησης στο Διαδίκτυογια την γη διατόμων , θα μπορούσαν να ‘’εντοπιστούν πολλά ‘’, χωρίς ‘’κόστος μετακινήσεων’’, άλλα και τις χρονοβόρες  καταγγελίες με τις συνακόλουθες ταλαιπωρίες των καταναλωτών κλπ.

Πέρα από οποία νομοθεσία, για ορθές πρακτικές με ασφαλείς εφαρμογές και ποιοτικά προσφερόμενες υπηρεσίες, εναρμονισμένες στις αρχές μιας ολοκληρωμένης διαχείρισης , η ενημέρωση ως πρωταρχικό στόχο πρέπει να έχει την προστασία του καταναλωτή.

Υ.Γ : Οι καταναλωτές θα πρέπει να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη ότι  τα άρθρα αναφέρονται για την ενημέρωση τους  και δεν αποτελούν τεκμήριο εφαρμοστέων χρήσεων, για πωλήσεις σε Γη διατομών(Diatomaceous Earth). 

Οι ενδιαφερόμενοι-ες μπορούν, αποστέλλοντας πλήρη στοιχεία να ζητήσουν πληροφορίες στο e mail: vgenis@otenet.gr, ή να καλέσουν στα τηλέφωνα  2104829839, 6932245887.

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Ιωάννης Βγενής

Cleaning Advisor

Πηγή: https://www.greenandcleanhotels.gr/?p=1581

Σχετικά Άρθρα

 1. Θέματα προληπτικής υγιεινής για την προαγωγή υγείας.
 2. Κατσαρίδες και μικροτριχίδια τρωκτικών αιτίες αλλεργιών.!!
 3. Περί κατσαρίδων ..….συνέχεια!!
 4. Η ‘‘ανεξέλεγκτη χρήση’’ βιοκτόνων μας αφορά όλους!
 5. Το Bio-περιβάλλον στην προστασία του Περιβάλλοντος.
 6. Βελτιωμένη Αποτελεσματικότητα Εφαρμογών Περιβαλλοντικού & Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.
 7. Οι εξελίξεις της επικίνδυνης και πολυδάπανης μούχλας !!!
 8. Θέλω μόνο ποιοτική καθαριότητα!
 9. Έρευνες αγοράς για υπηρεσίες απεντόμωσης -μυοκτονίας και απολύμανσης.