Πόσο σοβαρές είναι για την υγεία μας οι επανεμφανιζόμενες απειλές;

Πόσο σοβαρές είναι για την υγεία μας οι επανεμφανιζόμενες απειλές;

Με αφορμή της  σχετικής γνωστοποίησης για το κλείσιμο Σχολείου αλλά και την συνέντευξη του Αντιδημάρχου Παιδείας και Αθλητισμού στο Δήμο Πατρέων για το κρούσμα με Ψείρες του σώματος ,αναφέρω έκτος των άλλων και ορισμένες σοβαρές επισημάνσεις που έπεσαν στην αντίληψη μου.

Γράφτηκε και ακουστικέ ότι …το ειδικό συνεργείο με ‘’φυτικό πιστοποιημένο φάρμακο’’ με ‘’Άδεια χρήσης από την Ε.Ε’’.   Αυτές οι ‘’ενδείξεις’’ δεν επιτρέπονται σύμφωνα με το άρθρο 69, παρ. 2 του καν 528/2012, σχετικά με τη Ταξινόμηση, Συσκευασία και Επισήμανση των βιοκτόνων, αναφέρεται δε και στην Σύμβαση του Δήμου με την Εταιρία Απεντομώσεων , όπου αναφέρεται ότι ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιεί σκευάσματα χωρίς χρωστικές, χωρίς άρωμα και να έχουν έγκριση από τον ΕΟΦ ειδικά για απολύμανση σε χώρους τροφίμων, όταν πρόκειται για απολύμανση επιφανειών σε χώρους προετοιμασίας τροφίμων (π.χ. σχολικές αίθουσες σίτισης μαθητών). Αναφέρει δε ότι ο ψεκασμός θα γίνεται μόνο στις επιφάνειες και ποτέ στον αέρα και να παίρνονται όσα ιδιαίτερα μέτρα προφύλαξης έχουν καθορισθεί με την έγκριση κυκλοφορίας αυτών, ώστε να εξασφαλίζεται αποτελεσματική καταπολέμηση χωρίς κινδύνους και επιπτώσεις στη δημόσια υγεία και το οικοσύστημα.

Δηλαδή το εξειδικευμένο συνεργείο θα ψεκάσει σε χώρο καθαρισμένο από τις καθαρίστριες– όταν στον χώρο που θα γίνει με οποιανδήποτε τρόπο η απολύμανση-  θα πρέπει πρώτα να γίνει ενδελεχή απορρύπανση– διεξάγεται με επιμέλεια και λεπτομέρεια, ως ελεγχόμενη και δομημένη καθαριότητα με εξειδικευμένα επαγγελματικά μηχανήματαπου δεν θα ανακυκλώνουν την σκόνη με τα ‘’ρυπογόνα μικροβιακά φορτία’’. Κατόπιν ο χώρος θα πρέπει να ‘‘εξυγιανθεί αποτελεσματικά  ’’ κατ όγκο, (Green Decontamination) για την  μείωση και εξάλειψη του προβλήματος  της αέριας ρύπανσης των εσωτερικών χώρων,  από τους “ρυπογόνους ενδο-οικιακούς μολυσματικούς παράγοντες”,  οι όποιοι μπορούν να αναπτυχθούν και μετά από εφαρμογές σε ‘’ υποτίθεται καθαρούς’’ χώρους, αλλά και από τα σπόρια, τις αιρούμενες τρίχες-τριχοειδή μαζί με τα μικροτεμαχίδια εντόμων, κλπ, ως μια απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή της απολύμανσης στους εσωτερικούς  χώρους, χωρίς υπολειμματικότητα.

Για αυτές τις περιπτώσεις που υπάρχει Έξαρση από‘’Παρασιτικούς Εισβολείς’’ όπως και για την ψώρα – (Ε.Ο.Δ.Υ), η προτεινόμενη εφαρμογή απολύμανσης (Bio–Disinfection)  ανά όγκο, γίνεται με  ‘‘Καταλυτική Οζονοποίηση’’ (με καταλυτική διεργασία  υψηλής απόδοσης),  χωρίς την χρήση χημικών. Μπορεί να προσαρμοστεί και να εφαρμοστεί με θεαματικά αποτελέσματα, εξ’ ολοκλήρου ή/και συμπληρωματικά με τα νέα πρότυπα , ως μια ‘‘Φυσική εναλλακτική λύση’’ για την κάλυψη των αναγκών, μιας ολοκληρωμένης εναλλακτικής διαχείρισης ,για την βελτίωση ως προς την ‘’μικροβιολογική ασφάλεια’’  κατ΄ όγκο και γενικά των επιφανειών σε ‘’εσωτερικό περιβάλλον ’’ χωρίς υπολειμματικότητα, δημιουργώντας τους  ένα ‘’αφιλόξενο περιβάλλον’’  σε πολλά ειδή παρασιτικών οργανισμών (ζωικούς εχθρούς),  δρώντας μαζί με την παράλληλη ‘’ανασταλτική’’ ανάπτυξη τους, χωρίς την χρήση χημικών.

Συνιστούμε όμως την προσοχή στις μεθόδους με ‘’οζονιστές ’’, διότι  τα επαγγελματικά συστήματα παράγωγης όζοντος , ( Ozone – O3) για να φτάνουν στο απαιτούμενου επίπεδο απολύμανσης, πρέπει έκτος από το σήμα CE, να υπάρχει πλήρη συμμόρφωση με τους ισχύοντες Ευρωπαϊκούς κανονισμούς και οδηγίες σχετικά με το όζον (Οδηγία 2001/81 / ΕΚ, Οδηγία 2002/3 / ΕΚ , Οδηγία 2008/1 / ΕΚ, Οδηγία 2008/50 / ΕΚ,).  Τα ίδια ισχύουν και στα συστήματα με  οζονοποιημένο νερό  για απολύμανση χωρίς την χρήση χημικών.

Η συνεισφορά στην τήρηση με κάθε λεπτομέρεια πρωτίστως των Πρωτόκολλων στις επαγγελματικές εφαρμογές, συμβάλει όταν είναι εναρμονισμένα με τις Υπουργικές Αποφάσεις (νέα υγειονομική διάταξη)  για (κατοικίες , χώρους ενδιαίτησης ( διαμονής ) – φιλοξενίας και διαβίωσης πολλών ατόμων κ.λπ.) προκειμένου να περιοριστούν τυχόν δυσμενείς επιδράσεις στη Δημόσια Υγεία

α) Γιατί τότε   ….οικαθαρίστριες θα πρέπει να καθαρίσουν με ειδικές στολές κλπ. Μήπως ο κάθε Δήμος , ή/και η κάθε Περιφέρεια έχει τον Απαιτούμενο Εξειδικευμένο Επαγγελματικό Εξοπλισμό ,για μια ολοκληρωμένη αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών , ή ζητούσαν από τον κάθε  ανάδοχο στις Συμβάσεις  να διαθέτει και εναλλακτικές μεθόδους χωρίς την χρήση χημικών ,για πριν ή/και για μετά από οποιαδήποτε επιστημονική εφαρμογή σε εσωτερικούς χώρους, με την απαιτουμένη βεβαιωμένη επαγγελματική κατάρτιση, για αυτού του είδους τις επεμβάσεις σε επανεμφανιζόμενες απειλές που επηρεάζουν και την ψυχικής υγεία των πολιτών;

β) Αν το σχολείο δεν έκλινε, δεν θα  δημιουργούταν  ‘’χωρίς κανένα λόγο ‘’ πανικός ;

γ) ) Αν το σχολείο δεν έκλινε, δεν θα ‘’ στιγματιζόντουσαν’’ ,παιδιά, γονείς αλλά και όλη η Πόλη, κλπ

δ)  Αν στο σχολείο γίνουν όλα αυτά που αναφέρθησαν , στα σπίτια των μαθητών ποιος θα φροντίσει να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα , ώστε να γίνουν σωστά οι απαιτούμενες εφαρμογές και οι μαθητές επιστέφοντας στο σχολείο  να μην επαναφέρουν το πρόβλημα;

ε) Το τμήμα της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας  μαζί με τους το τμήμα των Κοινωνικών Λειτουργών , λόγο της λεπτότητας του θέματος σε παιδιά, ερεύνησαν να εντοπίσουν από πού προσήλθε το πρόβλημα ; (π.χ τα Δημόσια Μ.Μ.Μ., μήπως ανήκουν σε γονείς που εργάζονται σε ‘’ευάλωτες εργασίες’’, κλπ) 

(ΠΡΟΣΟΧΗ: Στα σεμινάρια για την Αντιμετώπιση Επιβλαβών Οργανισμών σε Κατοικημένους Χώρους, οι αναφορές για  Ψείρες του εφηβαίου αλλά και με Ψείρες του σώματος, συνίσταται να προτείνεται περισσότερη και λεπτομερέστατη διερεύνηση .κλπ)

στ) Εκτός το κόστος και τα προβλήματα της ψυχικής υγείας –μαθητών και γονέων- το κόστος  για τις εφαρμογές στα σπίτια ποιος θα αναλάβει ;

ζ) Τα τμήμα της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας επ΄ ευκαιρία -σε όλες τις Περιφέρειες, ελέγχουν κατά πόσο Τηρούνται οι Κανόνες Υγιεινής στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς;

Πολλές φορές δελτία τύπου για καθησυχασμό ,μπορεί να φέρουν αρνητικά αποτελέσματα , γιατί οι καταναλωτές που μπορούν και ενημερώνονται  ‘’ψάχνονται περισσότερο’’ κ.λ.π. Οι κίνδυνοι αλλά και η ανάγκη για την  Διατήρηση μιας Ασφαλέστερης Καθαριότητας και Υγιεινής  στους εσωτερικούς χώρους , καθώς και για τα προβλήματα ελλείψεων στην  επαρκή κατάρτιση στους αρμόδιους φορείς  ,σε επανεμφανιζόμενες απειλές μαζί τον ανύπαρχτο σχεδιασμό ελέγχων στις απεντομώσεις – μυοκτονίες, έχουν επισημανθεί .

Ποιος θα αναλάβει τυχόν ευθύνες ή/και να ενδιαφερθεί για όλα αυτά τα ερωτήματα ; Οι δήμοι , οι Περιφέρειες, ή μήπως τα Υπουργεία;

Μπορεί το Υπουργείο Υγείας να αποστέλλει εγκυκλίους για έλεγχους με νόμους για την προστασία των πολιτών , οι έλεγχοι όμως -‘’σχεδόν ανύπαρκτοι’’ -ίσως και να μην γίνονται . Έως ότου λοιπόν τα Υπουργεία και οι Περιφέρειες αποφασίσουν ποιοι θα πρέπει να κάνουν τους έλεγχους, είναι  πλέον εμφανές ότι απαιτείται να ελέγχουμε ως ευσυνείδητοι πολίτες ποιο εξονυχιστικά, παραμέτρους που αφορούν την υγεία μας.

«Η υγεία αποτελεί μείζονα προτεραιότητα για την διασφάλιση των πολιτών από σοβαρές υγειονομικές απειλές» 

Ο καθένας από το ‘’δικό του μετερίζι ’’λοιπόν και όλοι μαζί ‘’έχουμε χρέος να βρισκόμαστε δίπλα στους φορείς’’. Απαιτείται η συμπόρευση όλων των δυνάμεων για την πρόληψη με ευαισθητοποίηση στην προαγωγή της υγείας ώστε να βελτιώνεται η ποιότητα ζωής όλων μας. Η πρόληψη δεν πρέπει να παρεμποδίζεται από την συνεχιζόμενη έλλειψη βούλησης σε όλα τα επίπεδα. Η δε κινητοποίηση της συλλογικής ευαισθησίας, πρέπει να είναι η κινητήριος δύναμη για το σχεδιασμό δράσεων, προς όφελος της κοινωνίας όλων των πολιτών, απέναντι ακόμα και στις προειδοποιήσεις,  μετά από έρευνες για μελλοντικές  πανδημίες από τον Π.Ο.Υ.

Κοινοποίησε το: Ενεργή συμβολή μπορεί να έχουν όλοι , αρχίζει δε να γίνεται μεγαλύτερη όταν μεταφέρεται από τη συμμετοχή της οικογένειας , της πολυκατοικίας, των τοπικών και πληθυσμιακών ομάδων, τις κυβερνητικές η μη-κυβερνητικές οργανώσεις και οργανισμούς, συλλόγους, σωματεία, ομοσπονδίες , ιδρύματα και φορείς, με μια αναδημοσίευση ή ένα e-mail  κ.λ.π

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Πληροφορίες μπορείτε να ζητάτε στο  vgenis@otenet.gr, ή να καλείτε στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Ιωάννης Βγενής

Cleaning Advisor

Πηγή :https://www.greenandcleanhotels.gr/?p=1890

Σχετικά Άρθρα

 1. Οι Ψείρες του σώματος
 2. Ψύχραιμη Εγρήγορση χωρίς Πανικό και Ερασιτεχνισμούς.
 3. Τηρούνται οι Κανόνες Υγιεινής στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς; !!
 4. Προβληματισμοί στην Ομαλή Αντιμετώπιση της Έξαρσης σε ‘’Παρασιτικούς Εισβολείς’’ και Ψώρα.!!
 5. Είναι επικίνδυνες οι “ μισές αλήθειες” της δήθεν ποιοτικής καθαριότητας;
 6. Τι γνωρίζετε για τους ‘’άγνωστους κίνδυνους’’ μετά τον καθαρισμό των στρωμάτων;
 7. Διαταραχές με Αυξημένη Επικινδυνότητα στις Λοιμώξεις.
 8. Εξασφαλίζω ένα υγιεινό περιβάλλον σήμερα !!
 9. Διαρκής Ενημέρωση –– Επαγγελματικά Νέα –– Σεμινάρια
 10. Εφαρμογές Bio-καθαρισμού Λεωφορείων
 11. Green and Clean Rooms: Ολοκληρωμένη Διαχείριση για “Καθαρά Δωμάτια με φιλικό περιβάλλον”
 12. Απαρέγκλιτη η τήρηση των όρων υγιεινής και ασφάλειας σε χώρους ενδιαίτησης – φιλοξενίας.
 13. Το υποτίθεται καθαρό δεν εξαλείφει το ‘’ανθρώπινο λάθος’’ έναντι μολυσματικών παραγόντων.
 14. Βασικές αρχές διασφάλισης συνθηκών υγιεινής για μια ποιοτική διαβίωση.
 15. Καθαρισμός Στρωμάτων: ‘‘ Ατμισμός’’ ή Απορρύπανση;
 16. Bio-Απορρύπανση, Bio-Εξυγίανση, Bio-Απολύμανση.!!
 17. Η τήρηση βασικών κανόνων υγιεινής διασφαλίζει την Δημόσια Υγεία;
 18. Η εξάπλωση της νόσου Chagas με το Kissing Bug
 19. Αντενδείξεις εφαρμογών με αλληλεπιδράσεις ανεπιθύμητων αποτελεσμάτων.
 20. Όχι πανικός και ερασιτεχνισμοί με κοριούς και ψώρα.
 21. Όταν οι κοριοί ……ξανάρχονται !!
 22. Ο “κοριός” του ελάτου!
 23. Το άκαρι της ψώρας
 24. Κρότωνες (τσιμπούρια)
 25. Οι Βιο-επιδράσεις της ‘‘ανεξέλεγκτης προαγωγής ’’ βιοκτόνων στους εσωτερικούς χώρους.