Είναι τα ρυπογόνα ‘’κοκτέιλ’’ με βιοκτόνα και τα μικροπλαστικά οι ‘’αόρατοι εχθροί’’ μας;

Είναι τα ρυπογόνα ‘’κοκτέιλ’’ με βιοκτόνα και τα μικροπλαστικά οι ‘’αόρατοι εχθροί’’ μας;

Αν και μαζί με τον αέρα – σε κάθε εισπνοή – εισέρχονται στο αναπνευστικό σύστημα εκατομμύρια βλαβερά σωματίδια – σκόνη, ιοί, μικρόβια, καπνός, γύρη, ατμοσφαιρικοί ρύποι, κ.λπ, ο Βήχας είναι αυτός που προληπτικά ‘’προστατεύει’’ το αναπνευστικό,  ειδοποιώντας μας για έναν ‘’αόρατο εχθρό’’.

Οι επιστήμονες -ερευνητές αναφέρουν ότι εισέρχονται στο περιβάλλον  με πολλούς τρόπους. Τα ρεύματα αέρα μπορούν να έχουν ένα τεράστιο μερίδιο σε αυτό. Αρχίζουν να συνδέουν ,για πρώτη φορά τον καρκίνο του εγκεφάλου, με τα πολύ λεπτά σωματίδια περιβάλλοντος ( ατμοσφαιρική ρύπανση ), ακόμα δε και για περιστατικά εγκεφαλικών όγκων . Οι παράγοντες επίδρασης φέρονται να είναι , ρύποι παλαιάς και νέας τεχνολογίας, σε ‘’χημικα κοκτέιλ’’ όπου εισπνέουμε καθημερινά. Όπως τα  Μικροπλαστικά όπου οι επιστήμονες τα ονομάζουν «αόρατη απειλή», διότι χάρη στο απειροελάχιστο μέγεθός τους, διεισδύουν εύκολα στον οργανισμό μας – μάλιστα οι πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι το μεγαλύτερο μέρος (το 85%) βρίσκεται στον αέρα των εσωτερικών χώρων- ένα θέμα επιστημονικά “παρθένο”- και όχι στο νερό όπως πίστευαν. Τα (Microplastics) και οι εξαιρετικής ποιότητας μικροσκοπικές ίνες -‘’μικροΐνες’’-, εμφανίζονται στη σκόνη μαζί με σωματίδια ινώδους υλικού, ως η πλαστική ατμοσφαιρική ρύπανση από συνθετικά ρούχα, πλαστικές σακούλες και φιάλες, μήκους κάτω των 5 mm . Επιπλέον ρυπογόνα ‘’χημικά κοκτέιλ’’ με βιοκτόνα είναι εγκλωβισμένα στη σκόνη ή σε περιττώματα ακάρεων, αλλά και (Βιολογικοί Παράγοντες ) από τα μικροτεμαχίδια εντομων ή/και μικροτριχίδια τρωκτικών , με μακροχρόνιες συνέπειες για την ανθρώπινη υγεία, κλπ.

Η καλύτερη λύση, θα ήταν να συγκρατούνται κοντά στην πηγή παραγωγής τους. Για παράδειγμα, για τις συνθετικές υφασμάσιμες ίνες που απελευθερώνουν  ‘’μικροΐνες ‘’στον αέρα των εσωτερικών χώρων, αλλα και για τα ρυπογόνα ‘’χημικά κοκτέιλ’’ με βιοκτόνα που είναι εγκλωβισμένα στη σκόνη ή σε περιττώματα των ακαρεων ,( ‘’άγνωστοι κίνδυνοι’’ μετά τον καθαρισμό των στρωμάτων)οι προτεινόμενοι  τρόποι συγκράτησης τους‘’Περιβαλλοντική Εξυγίανση’’(Green Decontamination ) είναι ενδεικνυόμενες και άμεσα εφαρμόσιμες για την προστασία του Bio – περιβάλλοντος μας . Παράλληλα δε ,όλοι οι επαγγελματίες εφαρμοστές θα πρέπει να εναρμονιστούν, ώστε να περιορίσουν την άσκοπη χρήση σε βιοκτόνα, αλλά να τηρούν τα πρωτόκολλα για την με την υποχρεωτική εφαρμογή των Bio-εφαρμογών διαχείρισης, στις  υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών  για τομείς  Περιβαλλοντικού  και Υγειονομικού ενδιαφέροντος σε εσωτερικούς  χώρους, λαμβάνοντας σοβαρά την Υγιεινή και Ασφάλεια , για την αποφυγή σοβαρών -ακόμα και μακροπρόθεσμων -κίνδυνων στην ανθρώπινη υγεία.

Οι Bio-εφαρμογές διαχείρισης –Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας -των εσωτερικών χώρων( Bio-Απορρύπανση, Bio-Εξυγίανση, Bio-Απολύμανση) είναι μια αναδυόμενη Ενδο- Επιχειρηματική Δραστηριότητα Πολυτομεακής Δράσης , που αναπτύσσεται σε καινοτόμα πεδία που δεν έχουν ακόμη αναδειχθεί και συνδέονται στενά με την Πράσινη ζήτηση, σε τομείς Περιβαλλοντικού αλλά και Υγειονομικού ενδιαφέροντος.  Η συνεχή προσπάθεια μας για περαιτέρω βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης, αναδεικνύει στην πράξη το ειλικρινές ενδιαφέρον μας για την επίτευξη αυτού του στόχου, με σεβασμό στην ιδέα  των «Δικαιωμάτων του βίου».

Η προληπτική υγιεινή για την προαγωγή υγείας, αναβαθμίζει την ποιότητα  συμβάλλοντας συγχρόνως στην εξασφαλισμένη αντιμετώπιση  των επιβλαβών οργανισμών  σε εσωτερικούς χώρους. Οι κίνδυνοι αλλά και η ανάγκη για την  διατήρηση μιας Ασφαλέστερης Καθαριότητας και Υγιεινής  στους εσωτερικούς χώρους , καθώς και για τα προβλήματα ελλείψεων στην επαρκή κατάρτιση στους αρμόδιους φορείς , σε επανεμφανιζόμενες απειλές μαζί τον ‘’ανύπαρχτο’’ σχεδιασμό ελέγχων στις απεντομώσεις – μυοκτονίες,  έχουν επισημανθεί.

 Ο βασικότερος κανόνας για την διασφάλισης των συνθηκών υγιεινής για ποιοτική διαβίωση είναι η ορθή χρήση του απαραίτητου εξοπλισμού και των εφαρμογών του.

Μπορεί το Υπουργείο Υγείας να αποστέλλει εγκυκλίους για έλεγχους με νόμους για την προστασία των πολιτών , οι έλεγχοι όμως -‘’σχεδόν ανύπαρκτοι’’ -ίσως και να μην γίνονται . Π.χ Ελέγχουν αν  Τηρούνται οι Κανόνες Υγιεινής στα Μ.Μ.Μ.;

Οι δε αρμόδιοι φορείς στο Υπουργείο Τουρισμού θα πρέπει να γνωρίζουν πως ημίμετρα με μεμονωμένες εφαρμογές μπορούν ίσως να φέρουν ακόμα και αρνητικά αποτέλεσμα με σοβαρές συνέπειες, στην υγεία των φιλοξενούμενων επισκεπτών –ταξιδευτώνμε ή/και χωρίς ‘’ευαισθησίες’’. Η ανάδειξη της επικινδυνότητας στις “ μισές αλήθειες” της δήθεν ποιοτικής καθαριότητας, αλλά και του αν τηρούνται οι κανόνες υγιεινής στα Μ.Μ.Μ., δημιουργεί την ανάγκη μιας επιμελημένης εφαρμογής μέτρων με στοιχειώδεις κανόνες, σε θέματα καθαριότητας και υγιεινής για ένα καλύτερο και ασφαλέστερο υγιεινό περιβάλλον, προλαμβάνοντας έτσι τις τυχόν αρνητικές συνέπειες, απέναντι σε όλους τους κλάδους φιλοξενίας και  τα επίπεδα του τουρισμού

Η υγεία των φιλοξενούμενων επισκεπτών –ταξιδευτώνμε ή/και χωρίς ‘’ευαισθησίες’’,δεν ‘’μετριέται’’ με αστερία, κλειδιά, κλπ , ή αν είναι μακροχρόνιας διαμονής ,κατασκηνώσεις και γενικά π.χ (Όλα τα είδη μονάδων φιλοξενίας, ιατρικού και  ιαματικού τουρισμού, κέντρα θερμαλισμού- θαλασσοθεραπείας, κατοικίες με χώρους διαβίωσης πολλών ατόμων κ.λπ,). Η συνεισφορά στην τήρηση με κάθε λεπτομέρεια πρωτίστως των Πρωτόκολλων στις επαγγελματικές εφαρμογές, συμβάλει όταν είναι εναρμονισμένα με τις Υπουργικές Αποφάσεις (νέα υγειονομική διάταξη)  για (κατοικίες , χώρους ενδιαίτησης- διαμονής- φιλοξενίας και διαβίωσης πολλών ατόμων κ.λπ.) προκειμένου να περιοριστούν τυχόν δυσμενείς επιδράσεις στη Δημόσια Υγεία.

Οι επαγγελματίες εφαρμοστές που παρέχουν υπηρεσίες περιβαντολλογικού και υγειονομικού ενδιαφέροντος και εμπλέκονται με χώρους (κατοικίες , χώρους ενδιαίτησης ( διαμονής ) – φιλοξενίας και διαβίωσης πολλών ατόμων κ.λπ.), μαζί και τα Μέσα Μεταφοράς των, θα πρέπει με σεβασμό και προσήλωση στον άνθρωπο , να ελέγχουν ποιο εξονυχιστικά  παραμέτρους που αφορούν την υγεία του.

Πιστεύω πως οι κανονιστικές πράξεις που προβλέπονται στο  Νόμο 46352019 Άρθρο 19 Ελεγχοε&εποπτεία (ΦΕΚ 167Α30-10-2019) κλπ να διορθώσουν προβλήματα που απορρέουν ακόμα και από τους Υπάρχοντες ΚΑΔ   , κλίνοντας συγχρόνως τα παραθυράκια –για ξεκάθαρες εφαρμογές– π.χ. με Διευκρινιστικούς  εγκύκλιους  ,  για την ‘‘ανεξέλεγκτη χρήση’’ βιοκτόνων, για τα προβλήματα σε διαγωνισμούς  υπηρεσιών απεντόμωσης – μυοκτονίας και απολύμανσης, για τα αδιέξοδα με τις  ‘‘Ανεξέλεγκτες ’’ προβολές και εφαρμογές,  επαγγελματικής χρήσης βιοκτόνων μιας και η ‘‘ανεξέλεγκτη χρήση βιοκτόνων’’  μας αφορά όλους, αλλά και την  ‘’μείωση’’  της ανεργίας σε Νέους Επιστήμονες  ,με την αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας μας .

Έως ότου λοιπόν τα Υπουργεία και οι Περιφέρειες αποφασίσουν πότε και ποιοι θα πρέπει να κάνουν τους έλεγχους, είναι  πλέον εμφανές ότι απαιτείται  να ελέγχουμε από μόνοι μας ως ευσυνείδητοι πολίτες , ποιο εξονυχιστικά παραμέτρους που αφορούν την υγεία μας.

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Πληροφορίες μπορείτε να ζητάτε στο  vgenis@otenet.gr, ή να καλείτε στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Ιωάννης Βγενής

Cleaning Advisor

Πηγή : https://www.greenandcleanhotels.gr/?p=1917

Διαρκής Ενημέρωση-Επαγγελματικά Νέα

New-2021 -2022 Επαγγελματικός  Εξοπλισμός Bio-Εφαρμογών Απολύμανσης-Απορρύπανσης-Εξυγίανσης & Αποκατάστασης

Σχετικά Άρθρα

  1. Προβληματισμοί στην Ομαλή Αντιμετώπιση της Έξαρσης σε ‘’Παρασιτικούς Εισβολείς’’ και Ψώρα.!!
  2. Μήπως απαιτείται εξονυχιστικός έλεγχος σε παραμέτρους που αφορούν την υγεία μας;
  3. Τηρούνται οι Κανόνες Υγιεινής στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς; !!
  4. Είναι επικίνδυνες οι “ μισές αλήθειες” της δήθεν ποιοτικής καθαριότητας;
  5. Εξασφαλίζω ένα υγιεινό περιβάλλον σήμερα !!
  6. Green and Clean Rooms: Ολοκληρωμένη Διαχείριση για “Καθαρά Δωμάτια με φιλικό περιβάλλον”
  7. Απαρέγκλιτη η τήρηση των όρων υγιεινής και ασφάλειας σε χώρους ενδιαίτησης – φιλοξενίας.
  8. Διαταραχές με Αυξημένη Επικινδυνότητα στις Λοιμώξεις.
  9. Το υποτίθεται καθαρό δεν εξαλείφει το ‘’ανθρώπινο λάθος’’ έναντι μολυσματικών παραγόντων.
  10. Ίσως και να χρειάζεται περισσότερη κατανόηση του κανονισμού για τα βιοκτόνα.!